Adresa: Maršala Tita 68, Kucura

Telefon: +381 (0)21 727 600

Potiče iz druge polovine 18. veka. Po svojim i arhitektonskim odlikama, pripada stilu koji je poznat kao panonski barok. Ima četvorougaonu apsidu, a bočni zidovi su ojačani kontraforima.
Godine 1792. je postavljen temelj. Izgradnju nove crkve koja je i danas aktivna, dozvolila je carica Marija Terezija i o tome izdala rešenje 8. jula 1780. To je potvrdio njen sin Josip II 1786. godine i crkva je izgrađena o trošku ugarske dvorske komore 1795. godine. Projektant crkve je bio Josip Kiš, a glavni zidar Francisko Fric. Luka Šosterić je bio predstavnik ugarske dvorske komore i građevinski rukovodilac.
Ikonostas je slikao slikar Arsen Teodorović, a rezbarije na ikonostasu je izradio Johan Štajnhauzer, skulptor i ikonorezac iz Sombora. Ikonostas je postavljen 1813. godine. Vladika Konstantin Stanić je 1820. posvetio crkvu koja nosi ime Uspenja Presvete Bogorodice. Akademski slikar Lazar Mikulić je naslikao veliku sliku Carice-Bogorodice 1959. i postavio je u svetilište. Iste godine je uz crkvu dograđena sakristija. Crkva je dugačka 33,2 m, široka 13,7 m , iznutra je visoka 11 m. Toranj je visok 47,2 m. Ispred crkve se nalazi veliki krst od crvenog mermera, koji je postavljen 1872. godine.