Adresa: Kralja Petra bb, Inđija

Gradnja crkve je započeta 1972. godine, a završena 1978. godine. Zvonik crkve na kome su tri zvona odvojen je od zgrade crkve. U predvorju crkve se nalazi umetnički izrađen blok od crnog mermera. U njemu je ikona Presvete Bogorodice kojoj je i posvećena ova crkva i nosi ime Crkva Uspenija Presvete Bogorodice.