Adresa: Apatinski put 90, Sombor

Telefon: +381 (0)25 421 510

Gradska hala "Mostonga" izgrađena je 1971. godine i koristi se za treninge i takmičenja, nastavu fizičkog vaspitanja, realizaciju rekreativnih programa, održavanje kulturno - zabavnih i privrednih manifestacija.
Objekat je projektovan i izveden kao sportska dvorana za male sportove, a sastoji se od: glavne hale dimenzija 43 x 50 m, koja ispunjava sve uslove za sve vrste takmičenja u malim sportovima na saveznom i internacionalnom nivou,pomoćne hale dimenzija 28 x 18 m. Neposredno u blizini objekta nalazi se trim staza. U okviru objekta nalazi se ambulanta, te je sportistima na raspolaganju i sportski lekar.