Adresa: Svetosavski trg 2, Vršac

Telefon: +381 (0)13 832 955

Email: bibliotekavrsac@open.telekom.rs

Web: http://www.bibliotekavrsac.org.rs

Kao Gradsku javnu i školsku biblioteku 1887. godine osnovao je Feliks Mileker. Vršačka gradska biblioteka jedna je od najstarijih u zemlji, jer je nastavljala rad Srpske kasine (1838) i Srpske čitaonice (1840). Fond od četrdeset hiljada knjiga, tokom svih ovih godina, narastao je na preko 200.000 dela. Biblioteka je uključena i u centralni elektronski katalog COBISS, tako da će njeni književni fondovi biti dostupni najširim slojevima korisnika.