Општина Зрењанин се налази у седишту Баната. Обухвата површину од 1.326 km2 и по територијалном пространству највећа је општина у Војводини, а друга у републици Србији. Сам град лежи на надморској висини од 83 m.

Налази се 75 km северно од Београда и 45 km источно од Новог Сада и кроз њега пролазе магистрални путеви који повезују Србију са Мађарском и Румунијом: пут Београд-Зрењанин-Нови Књажевац-Ђула-Сегедин, Беград-Зрењанин-Српска Црња-Темишвар и Београд-Зрењанин-Нови Бечеј-Кикинда-Наково-Арад.

Подручје општине Зрењанин је најгушће речно чвориште у Европи. У пречнику од око 30 km протиче више речних токова: Тамиш, Тиса, Караш, Дунав и каналска мрежа Дунав-Тиса-Дунав, а сам град лежи на реци Бегеј.

Припада умерено-континенталном климатском појасу са годишњом количином падавина од 617mm.

Општину чине град Зрењанин и 21 насељено место (Арадац, Банатски Деспотовац, Бело Блато, Ботош, Елемир, Ечка, Јанков Мост, Клек, Книћанин, Лазарево, Лукино Село, Лукићево, Меленци, Михајлово, Орловат, Перлез, Стајићево, Тараш, Томашевац, Фаркаждин, Чента) и у њој живи 25 различитих народа и народности, од којих су најбројнији Срби, Мађари, Румуни и Словаци. Укупан број становника општине је 122.714.

Град Зрењанин је административни, политички, економски, образовни, културни и здравствени центар средњег Баната и представља седиште Средњебанатског округа. Од привредних грана најразвијенија је пољопривреда, а развијене су и прехрамбена индустрија, затим текстилна, металска и хемијска индустрија.

Више информација

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Адреса: Коче Коларова 68, Зрењанин
Телефон: +381 (0)23 523 160, fax: +381 (0)23 523 161
E-mail: office@visitzrenjanin.com
Web: www.visitzrenjanin.com
Facebook: https://www.facebook.com/posetitezrenjanin/


4. МЕЂУНАРОДНИ СКУП КОЛЕКЦИОНАРА ПИВСКИХ ЧАША И СУВЕНИРА 2020.

  Манифестација се одржава за време велике зрењанинске манифестације “Дани пива”. Овом манифестацијом се обогаћује програм манифестације “Дани пива” у Зрењанину и тако се промовише град Зрењанин и земља Србија на међународном нивоу.     

МАНИФЕСТАЦИЈА БУЧ – МУЖЉА

Манифестација којом се на традиционалан начин обележава црквена слава и дан насеља, обилује богатим и занимљивим програмима у виду изложби, културно-уметничких, забавно-музичких и спортских догађаја за посетиоце свих узраста.

7. ФЕСТИВАЛ КОБАСИЦЕ И ДОМАЋЕ РАКИЈЕ У БЕЛОМ БЛАТУ

Традиционална, седма по реду манифестација “Белоблатска кобасица” фестивал кобасица и домаће ракије ове године ће бити одржана у недељу 16. фебруара у Белом Блату. Организатори манифестације су “Удружење кувара аматера Бело Блато”, Месна заједница Бело Блато и ТО Зрењанин. Покровитељ манифестације је град Зрењанин. Очекивања организатора су да ће овогодишњи 7. фестивал кобасица и домаће…

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ,,БЕЛИ ДУД У БЕЛОМ БЛАТУ”

Споменик природе ,,Бели дуд у Белом Блату” сврстава се у значајно природно добро, односно природно добро III категорије. Стабло ,,Белог дуда у Белом Блату” стављено је под заштиту ради очувања вредног примерка ове врсте, стогодишње старости и импозантних дендрометријских карактеристика. Споменик природе ,,Бели дуд у Белом Блату” налази се у насељу Бело Блато у улици…

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ,,ХРАСТ ЛУЖЊАК У ЗРЕЊАНИНУ”

Споменик природе ,,Храст Лужњак у Зрењанину” сврстава се у значајно, природно добро III категорије. Стабло храста лужњака стављено је под заштиту ради очувања једног од ретко вредних појединачних примерака ове врсте на подручју средњег Баната. Оно је велике старости и димензија, витално, високо декоративно, са необично формираном крошњом која је симетрична, обрнуто јајастог облика, јаче…

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ,,ЖУПАНИЈСКИ ПАРК У ЗРЕЊАНИНУ”

,,Жупанијски парк у Зрењанину” сврстава се у значајно природно добро, односно природно добро III категорије. Споменик природе ,,Жупанијски парк у Зрењанину” ставља се под заштиту ради очувања аутентичности стилски обликованог простора, богатства дендрофлоре и вртно-архитектонских елемената. Пројектован је у мешовитом стилу насталом комбиновањем елемената француског (класичног) и енглеског (пејзажног) стила и типичан је за време…

ПАРК ПРИРОДЕ ,,РУСАНДА” – Меленци

Русанда је највеће заслањено језеро у Србији које представља део очуваног и еколошки функционалног комплекса заслањених језера и ливада у банатском Потисју. Налази се 16 километара северозападно од Зрењанина. Парк природе ,,Русанда” обухвата заслањено језеро природног порекла и комплекс слатинастих ливада, влажних ливада као и секундарна станишта настала радом и потребама људи. Биодиверзитет овог подручја…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ ,,РИТОВИ ДОЊЕГ ПОТИСЈА”

СРП ,,Ритови доњег Потисја” налази се у централном делу Војводине, уз леву и десну обалу реке Тисе, између уставе код Новог Бечеја и улива Бегеја у Тису. Ово заштићено подручје се простире на површини од 3.010,67 хектара од чега је у режиму заштите II степена 954.92 хектара, а у режиму заштите III степена 2055,75 хектара.…