Општина Зрењанин се налази у седишту Баната. Обухвата површину од 1.326 km2 и по територијалном пространству највећа је општина у Војводини, а друга у републици Србији. Сам град лежи на надморској висини од 83 m.

Налази се 75 km северно од Београда и 45 km источно од Новог Сада и кроз њега пролазе магистрални путеви који повезују Србију са Мађарском и Румунијом: пут Београд-Зрењанин-Нови Књажевац-Ђула-Сегедин, Беград-Зрењанин-Српска Црња-Темишвар и Београд-Зрењанин-Нови Бечеј-Кикинда-Наково-Арад.

Подручје општине Зрењанин је најгушће речно чвориште у Европи. У пречнику од око 30 km протиче више речних токова: Тамиш, Тиса, Караш, Дунав и каналска мрежа Дунав-Тиса-Дунав, а сам град лежи на реци Бегеј.

Припада умерено-континенталном климатском појасу са годишњом количином падавина од 617mm.

Општину чине град Зрењанин и 21 насељено место (Арадац, Банатски Деспотовац, Бело Блато, Ботош, Елемир, Ечка, Јанков Мост, Клек, Книћанин, Лазарево, Лукино Село, Лукићево, Меленци, Михајлово, Орловат, Перлез, Стајићево, Тараш, Томашевац, Фаркаждин, Чента) и у њој живи 25 различитих народа и народности, од којих су најбројнији Срби, Мађари, Румуни и Словаци. Укупан број становника општине је 122.714.

Град Зрењанин је административни, политички, економски, образовни, културни и здравствени центар средњег Баната и представља седиште Средњебанатског округа. Од привредних грана најразвијенија је пољопривреда, а развијене су и прехрамбена индустрија, затим текстилна, металска и хемијска индустрија.

Више информација

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Адреса: Коче Коларова 68, Зрењанин
Телефон: +381 (0)23 523 160, fax: +381 (0)23 523 161
E-mail: office@visitzrenjanin.com
Web: www.visitzrenjanin.com
Facebook: https://www.facebook.com/posetitezrenjanin/


 

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ,,БЕЛИ ДУД У БЕЛОМ БЛАТУ”

Споменик природе ,,Бели дуд у Белом Блату” сврстава се у значајно природно добро, односно природно добро III категорије. Стабло ,,Белог дуда у Белом Блату” стављено је под заштиту ради очувања вредног примерка ове врсте, стогодишње старости и импозантних дендрометријских карактеристика. Споменик природе ,,Бели дуд у Белом Блату” налази се у насељу Бело Блато у улици…

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ,,ХРАСТ ЛУЖЊАК У ЗРЕЊАНИНУ”

Споменик природе ,,Храст Лужњак у Зрењанину” сврстава се у значајно, природно добро III категорије. Стабло храста лужњака стављено је под заштиту ради очувања једног од ретко вредних појединачних примерака ове врсте на подручју средњег Баната. Оно је велике старости и димензија, витално, високо декоративно, са необично формираном крошњом која је симетрична, обрнуто јајастог облика, јаче…

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ,,ЖУПАНИЈСКИ ПАРК У ЗРЕЊАНИНУ”

,,Жупанијски парк у Зрењанину” сврстава се у значајно природно добро, односно природно добро III категорије. Споменик природе ,,Жупанијски парк у Зрењанину” ставља се под заштиту ради очувања аутентичности стилски обликованог простора, богатства дендрофлоре и вртно-архитектонских елемената. Пројектован је у мешовитом стилу насталом комбиновањем елемената француског (класичног) и енглеског (пејзажног) стила и типичан је за време…

ПАРК ПРИРОДЕ ,,РУСАНДА” – Меленци

Русанда је највеће заслањено језеро у Србији које представља део очуваног и еколошки функционалног комплекса заслањених језера и ливада у банатском Потисју. Налази се 16 километара северозападно од Зрењанина. Парк природе ,,Русанда” обухвата заслањено језеро природног порекла и комплекс слатинастих ливада, влажних ливада као и секундарна станишта настала радом и потребама људи. Биодиверзитет овог подручја…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ ,,РИТОВИ ДОЊЕГ ПОТИСЈА”

СРП ,,Ритови доњег Потисја” налази се у централном делу Војводине, уз леву и десну обалу реке Тисе, између уставе код Новог Бечеја и улива Бегеја у Тису. Ово заштићено подручје се простире на површини од 3.010,67 хектара од чега је у режиму заштите II степена 954.92 хектара, а у режиму заштите III степена 2055,75 хектара.…

БУЧ МУЖЉА

Манифестација којом се на традиционалан начин обележава црквена слава и дан насеља, обилује богатим и занимљивим програмима у виду изложби, културно-уметничких, забавно-музичких и спортских догађаја за посетиоце свих узраста.  

СЛАТКИ ДАН У БЕЛОМ БЛАТУ

Традиционална манифестација “Слатки дан у Белом Блату” организује Клуб жена Бело Блато, уобичајно првог викенда у октобру, и ове године ће се одржати једанаести пут, недаља 07.10.2018. са почетком у 13:00 часова. Манифестација има за циљ промовисање традиционалних вештина и знања сеоских жена из Баната, кроз пласман различитих кулинарских производа и рукотворина који чувају аутентичну…

“ПЕТРОВДАНСКИ ПОСТ” – Зрењанин

12.07. текуће године Удружења жена града Зрењанина “Зрењанин” месне заједнице Зелено поље , обележава своју традиционалну манифестацију “ПЕТРОВДАНСКИ ПОСТ” где удружења са којима имамо узајамну сарадњу доносе посне пите са јабукама “од јабука петровача” које се праве на тај дан. Циљ наше манифестације је: 1. Неговање културног и верског идентитета нашег народа; 2. Прављење домаћих…

ЗРЕЊАНИН ГРАД ОТВОРЕНОГ СРЦА – Зрењанин

Новогодишњи колажни програм намењен деци у којем су главни извођачи деца. Програм је замишљен као презентација дечјег стваралаштва. Део програма изводи се у сали Културног центра Зрењанина, а други део на градском тргу у склопу новогодишњег програма.

РЕГИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ПРИПЛОДНИХ ОВАЦА И ГОВЕДА – Томашевац

Манифестација која се одржава у циљу очувања сточарске традиције, едукације фармера, као и повећање квалитета грла у шталама локалних фармера. Поред изложбе биће организовано и неколико пратећих манифестација а то су: такмичење у кувању овчијег паприкаша, смотра домаћих пулина- аутохтоне расе чобанских паса, промоција и дегустација домаћих сирева, такмичење у пуцању бичевима.