Opština Žitište smeštena je u širokoj ravnici srednjeg Banata 18 km severoistočno od Zrenjanina. Graniči se sa opštinama Sečanj, Kikinda, Nova Crnja i državnom granicom prema Rumuniji.

Opština ima izgled nepravilnog trapeza čijim središnjim delom protiče stari Begejski kanal, i prostire se na površini od 525 km2. Ukupna dužina putne mreže iznosi 125 km od čega je 99 km regionalnih i 26 km lokalnih puteva.

Prema popisu iz 2011. godine, u Opštini živi 16.786 stanovnika u 12 naseljenih mesta: Banatski Dvor, Banatsko Karađorđevo, Banatsko Višnjićevo, Begejci, Međa, Novi Itebej, Srpski Itebej, Ravni Topolovac, Torda, Čestereg, Hetin i Žitište. Od druge polovine 18. veka ovde se naseljavaju pored Srba, Nemci, Rumuni, Mađari i drugi narodi. Između dva rata naseljavaju se porodice iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Like, kao i posle Drugog svetskog rata kada su se iz nekih krajeva iselili Nemci. Po nacionalnoj pripadnosti u Žitištu danas živi 60% Srba, 22% Mađara, 11% Rumuna, 5% Roma i 2% ostalih nacionalnih manjina.

U svim mestima razvijena je poljoprivreda, osnivaju se manji industrijski pogoni, a naročit značaj dobija lov. Na rečicama i na Starom Begeju razvijen je sportski ribolov, a u neposrednoj blizini organizovana je i fazanerija.

Od 44.805 ha obradivih površina, u društvenoj svojini nalazi se 17.200 ha, dok individualnim poljoprivrednim proizvođačima pripada 27.605 ha. Šume se prostiru na 100 ha, dok ribnjak zauzima površinu od 450 ha. Raspoloživi prirodni potencijali, privredni resursi i nove investicije, među kojima je i izmuljavanje kanala Begej, otvaraju perspektive budućeg bržeg i intenzivnijeg ekonomskog razvoja Opštine.

Više informacija
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE ŽITIŠTE
Adresa: Cara Dušana 5, Žitište
Telefon: +381 (0)23 3 822 250
E-mail: turistickaz@gmail.com
Web: www.zitistetourism.org
Facebook: https://www.facebook.com/Turisticka-Organizacija-Zitiste-1603633526549558/


RIBOLOV U OPŠTINI ŽITIŠTE

Ribolov u opštini Žitište ima dugu tradiciju sportskog ribolova. Kroz Opštinu Žitište protiče reka Begej i B...

Opširnije

RESTORAN CA PRENOĆIŠTEM "MEAT TRADE" - ŽITIŠTE

Restoran sa prenoćištem "EKOS" nalazi se u centru Žitišta, 17 km od Zrenjanina, uz magistralni pravac M-7 sa...

Opširnije

SPORT U ŽITIŠTU

Naseljeno mesto Žitište u okviru sportskog kompleksa "Dragan Vučurević - Vučko" raspolaže sa dva fudbalska t...

Opširnije