Opština Vrbas nalazi se u samom središtu Bačke. Prvi pisani dokument o Vrbasu pod ovim imenom potiče iz 1387. godine. Arheološka istraživanja, međutim otkrivaju tragove značajnih naselja još u neolitu (5000. god. do 2500. god. p.n.e.) , bronzanom dobu ( oko 1800. god. p.n.e.) i ranom srednjem veku.

Stanovništvo je dugo bilo uglavnom slovensko, odnosno srpsko. Značajnije promene u strukturi stanovništva nastaju naseljavanjem Rusina i Nemaca u XVIII veku i Mađara krajem XIX veka. Danas u opštini živi oko 42.000 stanovnika.

Opštinu čini grad Vrbas sa oko 25.000 stanovnika i 5 naseljenih mesta: Bačko Dobro Polje, Zmajevo, Ravno Selo, Savino Selo i Kucura. Vrbas ima izuzetan položaj , kao značajan saobraćajni čvor u kome se ukršta više drumskih, železničkih i vodenih puteva. Najznačajniji su auto-put E-75 i međunarodna pruga Beograd-Budimpešta-Beč, koji povezuju Srbiju sa Evropom , što Vrbasu pruža značajan potencijal tranzitnog turizma.

Vodene tokove čine kanali hidro sistema DTD u ukupnoj dužini od 39 km i reka Jegrička. Jegrička je akvatički ekosistem velike vrednosti , a deo Jegričke koji prolazi kroz opštinu zaštićen je prvim stepenom zaštite kao prirodno dobro.

Više informacija


TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE VRBAS
Adresa: Maršala Tita 89, Vrbas
Telefon: +381 (0)21 706 308
E-mail: info@turizamvrbas.com
Web: www.turizamvrbas.com
Facebook: https://www.facebook.com/Turisticka-organizacija-opstine-vrbas-1510833405861604
Instagram: https://www.instagram.com/turizamvrbas/


PANONSKI VAŠAR – FESTIVAL FOLKLORNIH TRADICIJA VOJVODINE – Vrbas

U toku tri festivalske večeri sa više od 2.000 izvođača predstavljaju se instrumentalisti, narodni pevači, dueti, ženske i muške pevačke grupe, grupe sa prikazivanjem raznih običaja, zdravičari i dečije grupe. Ovaj festival istovremeno je i pokretni muzej lepote različitih kostima, instrumenata i rekvizita koje su ljudi koristili u svečanim prilikama i u svakodnevnoj upotrebi.U okviru…

KULTURNO LETO – Zmajevo

Tradicionalna manifestacija koja obiluje kulturnim i zabavnim sadržajima. Tokom dana i noći održavaju se pozorišne predstave za decu i odrasle, muzički koncerti, izložbe, promocije knjiga i nastupi kulturno-umetničkih društava.Manifestacija je 2021. godine održana krajem juna i početkom jula meseca.

JUNSKI FESTIVAL – Vrbas

Festival predviđe više manifestacija sa raznovrsnom ponudom uz raznovrsne kulturne sadržaje i programe. Tokom festivalskih dana priređuju se raznovrsni programi koji su podeljeni u tri festivalske celine:Dani tradicije: smotra izvornog i folklornog stvaralaštva, Etno bazar- izložba starih zanata i domaće radinosti.Veseli dani: izložba cveća,predstave za decu, koncerti,animatoriDani umetnosti: likovna kolonija i izložba, dečiji koncerti

KIRBAJ – Kucura

Na Veliku Gospojinu tradicionalno svake godine održava se „Kirbaj“. Kirbaj nudi jedinstven vid zabave, prijemčiv za široke narodne mase, a na njemu se nudi bukvalno sve. Posebna atrakcija za decu je „Luna park“ koji gostuje svake godine i po nekoliko dana pre samog „Kirbaja“.