Teritorija opštine Temerin nalazi se u jugoistočnom delu Bačke. Na istoku se graniči sa opštinom Žabalj, na severu sa opštinom Srbobran, zapadno je opština Vrbas i južno Novi Sad. Poseban značaj za dosadašnji razvoj temerinske opštine imala je blizina najrazvijenijeg privrednog centra u AP Vojvodini – Novog Sada. Opština zauzima površinu od oko 170 km2 i ima oblik nepravilnog trapeza položenog u pravcu severozapad-jugoistok. Duža osa, koja se poklapa sa pravcem Sirig – Temerin, dužine je 14 km, a kraća osa pravca Bački Jarak -Temerin 11 km. Granice Opštine su veštački povučene linije i imaju uglavnom pravolinijske smerove. Jedino u severoistočnom delu Opštine granica je prirodna jer ide vodotokom Jegričke. U jugoistočnom delu granica je povučena nasipom zvanim Rimski Šanac II. U odnosu na oblike reljefa Vojvodine, celokupna teritorija temerinske opštine nalazi se na južnoj bačkoj lesnoj terasi i ostavlja utisak gotovo potpuno ravne površine. Severnim delom Opštine protiče Jegrička sa nekoliko manjih kanalisanih pritoka. Utvrđeno je prisustvo termomineralnih voda. Sastav tla je prilično ujednačen a plodnost prirodno visoka. Preovlađuju razni tipovi černozema a jedino se duž vodotoka javljaju ritska crnica i solončak, tj. zemljišta delimično ili potpuno zaslanjena.

Opština ima svega tri naselja: Temerin, Bački Jarak i Sirig, a teritorija je podeljena u četiri katastarske opštine: Temerin, Bački Jarak, Sirig i Kamendin. Geografski položaj opštine je vrlo povoljan. U meridijanskom pravcu teritoriju Opštine seku tri značajne drumske saobraćajnice. Najvažniji je međunarodni put E-75, koji vodi od Novog Sada prema Subotici i dalje za Mađarsku. Ovakve karakteristike opštine Temerin, omogućavaju joj dobru komunikaciju sa velikim gradskim centrima u Srbiji, kao što su Beograd i Novi Sad. Tempo života nameće nam potrebu za opuštanjem i boravkom u prirodi, a Temerin i njegova okolina pružaju idealne mogućnosti za ovakav vid relaksacije. Dobro došli!

Više informacija 
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE TEMERIN
Adresa: Novosadska 352, Temerin
Telefon: +381 (0)21 844 655
E-mail: temturorg@hotmail.com
Web: www.temerintourism.org.rs
Facebook: https://www.facebook.com/visittemerin/ 
Instagram: https://www.instagram.com/visit.temerin/?hl=sr
INFO CENTAR I SUVENIRNICA
Turistička organizacija opštine Temerin
Adresa suvenirnice: Novosadska 324, Temerin
Tel: +381 (0)21 844 655
Facebook: @visittemerin


TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE TEMERIN

Turistički info centar i suvenirnica...

Opširnije

RESTORAN SA PRENOĆIŠTEM "JELEN" - Sirig

Nalazi se na izlasku iz naseljenog mesta Sirig ka Srbobranu (put Beograd, Novi Sad, Suboti...

Opširnije

RESTORAN I HOTEL ''MOJA ČARDA'' - Temerin

Vojvođanski restoran Moja Čarda je restoran sa nacionalnom kuhinjom. U jelovniku restoran...

Opširnije

KAFE-GRIL "PIVARIJUM" - Temerin

Kafe-gril "Pivarijum" posluje u letnjem periodu godine....

Opširnije

"SAČUVAJMO OD ZABORAVA“ - TEMERIN

Festival folklora takmičarskog karaktera. Očuvanje tradicije kroz igru i pesmu. Manifes...

Opširnije

TINI TEMERIN - TEMERIN

Muzički festival, okuplja mlade iz čitave Vojvodine čiji je maternji jezik mađarski. Vr...

Opširnije

JUŽNOBAČKI FESTIVAL LUDAJE - TEMERIN

Prezentacija najraznovrsnijih bundeva i tikvi, ocenjivanje najtežih džinovskih i najdužih ...

Opširnije

DEČIJA NEDELjA – TEMERIN

Vreme održavanja manifestacije: prva nedelja oktobra....

Opširnije

SIRIŠKO PRELO - SIRIG

„Selo naše što nekad bejaše“, „Naše ruke, naša dela“ “Siriško prelo” je festival starih...

Opširnije

LIKOVNA KOLONIJA "JEGRIČKA" - TEMERIN

Kolonija za cilj ima deskripciju, promovisanje i očuvanje jedinstvenog vojvođanskog pejzaž...

Opširnije

ĐURĐEVDANSKI DANI - Temerin

Već tradicionalno, u Starom Đurđevu se brojnim koncertima, izložbama i igrama obeležava i ...

Opširnije

MEĐUNARODNI FESTIVAL FOLKLORA - DECA ČUVARI TRADICIJE - ĐERAM" - Sirig

Festival okuplja dečije folklorne i ansamble školskog uzrasta iz cele Vojvodine, koji čuva...

Opširnije

JANUARSKI MEĐUNARODNI SAJAM VINA - Temerin

Sajam je međunarodnog karaktera, pored domaćih vinara okuplja i vinare iz Mađarske, Hrvatske, Rumunije,...

Opširnije

MINI ZOO VRT - Temerin

Ljubitelj prirode i životinja Karolj Kiš je početkom osamdesetih godina počeo da radi na b...

Opširnije