Teritorija opštine Temerin nalazi se u jugoistočnom delu Bačke. Na istoku se graniči sa opštinom Žabalj, na severu sa opštinom Srbobran, zapadno je opština Vrbas i južno Novi Sad. Poseban značaj za dosadašnji razvoj temerinske opštine imala je blizina najrazvijenijeg privrednog centra u AP Vojvodini – Novog Sada. Opština zauzima površinu od oko 170 km2 i ima oblik nepravilnog trapeza položenog u pravcu severozapad-jugoistok. Duža osa, koja se poklapa sa pravcem Sirig – Temerin, dužine je 14 km, a kraća osa pravca Bački Jarak -Temerin 11 km. Granice Opštine su veštački povučene linije i imaju uglavnom pravolinijske smerove. Jedino u severoistočnom delu Opštine granica je prirodna jer ide vodotokom Jegričke. U jugoistočnom delu granica je povučena nasipom zvanim Rimski Šanac II. U odnosu na oblike reljefa Vojvodine, celokupna teritorija temerinske opštine nalazi se na južnoj bačkoj lesnoj terasi i ostavlja utisak gotovo potpuno ravne površine. Severnim delom Opštine protiče Jegrička sa nekoliko manjih kanalisanih pritoka. Utvrđeno je prisustvo termomineralnih voda. Sastav tla je prilično ujednačen a plodnost prirodno visoka. Preovlađuju razni tipovi černozema a jedino se duž vodotoka javljaju ritska crnica i solončak, tj. zemljišta delimično ili potpuno zaslanjena.

Opština ima svega tri naselja: Temerin, Bački Jarak i Sirig, a teritorija je podeljena u četiri katastarske opštine: Temerin, Bački Jarak, Sirig i Kamendin. Geografski položaj opštine je vrlo povoljan. U meridijanskom pravcu teritoriju Opštine seku tri značajne drumske saobraćajnice. Najvažniji je međunarodni put E-75, koji vodi od Novog Sada prema Subotici i dalje za Mađarsku. Ovakve karakteristike opštine Temerin, omogućavaju joj dobru komunikaciju sa velikim gradskim centrima u Srbiji, kao što su Beograd i Novi Sad. Tempo života nameće nam potrebu za opuštanjem i boravkom u prirodi, a Temerin i njegova okolina pružaju idealne mogućnosti za ovakav vid relaksacije. Dobro došli!

Više informacija 
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE TEMERIN
Adresa: Novosadska 352, Temerin
Telefon: +381 (0)21 844 655
E-mail: temturorg@hotmail.com
Web: www.temerintourism.org.rs
Facebook: https://www.facebook.com/visittemerin/ 
Instagram: https://www.instagram.com/visit.temerin/?hl=sr
INFO CENTAR I SUVENIRNICA
Turistička organizacija opštine Temerin
Adresa suvenirnice: Novosadska 324, Temerin
Tel: +381 (0)21 844 655
Facebook: @visittemerin


EDUKATIVNA RADIONICA U OKVIRU MANIFESTACIJE "PROSTO K`O PASULj"

Edukativna radionica pod nazivom „Obuka za seoska domaćinstva, druge ponuđače usluga i pol...

Opširnije

RIBNjAK BUSHIDO - Temerin

Ribnjak „Bušido” smešten je u vojvođanskoj pitomini, na trećem kolometru puta od izlaska i...

Opširnije

NOĆ KUPOVINE I NOVOGODIŠNJI MINI VAŠAR - TEMERIN

Temerin je poznat po dobroj i povoljnoj kupovini tokom cele godine, a u prazničnom raspoloženju robne kuće, ...

Opširnije

NOVOGODIŠNjE SVEČANOSTI - TEMERIN

"Novogodišnje svečanosti" - Manifestacija prvenstveno namenjena našim mlađim sugrađanima, gde se predstavlja...

Opširnije

MEĐUNARODNI DAN BEZ AUTOBOMILA - TEMERIN

AKCIJA „BICIKLO VOZIMO – PLANETI POMOZIMO“ Povodom obeležavanja Svetskog dana bez autom...

Opširnije

KMV - Temerin

Takmičenje srednjoškolaca u pevanju, sviranju i igranju narodne muzike ( folklora )...

Opširnije

BUCIN SALAŠ - Temerin

Nov objekat u tradicionalnom stilu Bačke, sa domaćom kuhinjom i lokalnim specijalitetima. ...

Opširnije

ETNO PARK "BRVNARA" - Bački Jarak

Etno park "Brvnara" u  Bačkom Jarku smeštena je u širem centru naselja, na glavnoj saobrać...

Opširnije

ZAVIČAJNA KUĆA "TAJHAZ" - Temerin

Panonsko-ravničarski tip kuće, prikazuje tradiciju narodnog graditeljstva mađarskog stanov...

Opširnije

TURISTIČKI INFO CENTAR - Temerin

Radno vreme: Radnim danima 09:00 – 15:00  ...

Opširnije