Teritorija opštine Temerin nalazi se u jugoistočnom delu Bačke. Na istoku se graniči sa opštinom Žabalj, na severu sa opštinom Srbobran, zapadno je opština Vrbas i južno Novi Sad. Poseban značaj za dosadašnji razvoj temerinske opštine imala je blizina najrazvijenijeg privrednog centra u AP Vojvodini – Novog Sada. Opština zauzima površinu od oko 170 km2 i ima oblik nepravilnog trapeza položenog u pravcu severozapad-jugoistok. Duža osa, koja se poklapa sa pravcem Sirig – Temerin, dužine je 14 km, a kraća osa pravca Bački Jarak -Temerin 11 km. Granice Opštine su veštački povučene linije i imaju uglavnom pravolinijske smerove. Jedino u severoistočnom delu Opštine granica je prirodna jer ide vodotokom Jegričke. U jugoistočnom delu granica je povučena nasipom zvanim Rimski Šanac II. U odnosu na oblike reljefa Vojvodine, celokupna teritorija temerinske opštine nalazi se na južnoj bačkoj lesnoj terasi i ostavlja utisak gotovo potpuno ravne površine. Severnim delom Opštine protiče Jegrička sa nekoliko manjih kanalisanih pritoka. Utvrđeno je prisustvo termomineralnih voda. Sastav tla je prilično ujednačen a plodnost prirodno visoka. Preovlađuju razni tipovi černozema a jedino se duž vodotoka javljaju ritska crnica i solončak, tj. zemljišta delimično ili potpuno zaslanjena.

Opština ima svega tri naselja: Temerin, Bački Jarak i Sirig, a teritorija je podeljena u četiri katastarske opštine: Temerin, Bački Jarak, Sirig i Kamendin. Geografski položaj opštine je vrlo povoljan. U meridijanskom pravcu teritoriju Opštine seku tri značajne drumske saobraćajnice. Najvažniji je međunarodni put E-75, koji vodi od Novog Sada prema Subotici i dalje za Mađarsku. Ovakve karakteristike opštine Temerin, omogućavaju joj dobru komunikaciju sa velikim gradskim centrima u Srbiji, kao što su Beograd i Novi Sad. Tempo života nameće nam potrebu za opuštanjem i boravkom u prirodi, a Temerin i njegova okolina pružaju idealne mogućnosti za ovakav vid relaksacije. Dobro došli!

Više informacija 
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE TEMERIN
Adresa: Novosadska 352, Temerin
Telefon: +381 (0)21 844 655
E-mail: temturorg@hotmail.com
Web: www.temerintourism.org.rs
Facebook: https://www.facebook.com/visittemerin/ 
Instagram: https://www.instagram.com/visit.temerin/?hl=sr
INFO CENTAR I SUVENIRNICA
Turistička organizacija opštine Temerin
Adresa suvenirnice: Novosadska 324, Temerin
Tel: +381 (0)21 844 655
Facebook: @visittemerin


BAZENSKI KOMPLEKS "JKP TEMERIN" - Temerin

Jedan od lepše uređenih bazenskih kompleksa u okruženju prostire se na 19.500m2, a čine ga...

Opširnije

KLIZALIŠTE I ZIMSKE ČAROLIJE - TEMERIN

Manifestacija obuhvata promociju Božićnih i Novogodišnjih praznika i običaja vezanih za ovaj deo godine. Pro...

Opširnije

BOŽIĆNA IZLOŽBA RUČNIH RADOVA - TEMERIN

Vreme održavanja manifestacije: prva polovina decembra....

Opširnije

MIHOLjSKI SUSRETI SELA - SIRIG

Manifestacija obuhvata promovisanje običaja, lokalnih potencijala, zanata i važnosti udruž...

Opširnije

DANI EVROPSKE BAŠTINE - TEMERIN

Manifestacija promoviše vrednosti lokalne kulturno istorijske tradicije kao dela ukupnog e...

Opširnije

"JAZZALAND FESTIVAL" - TEMERIN

Organizator je Nevladino udruženje građana Urbani Kult iz Temerina, . Festival će se održa...

Opširnije

"INVICTUS CHALLENGE" - TEMERIN

Sportska manifestacija “Invictus challenge” je takmičenje koje se održava na bazenu u Teme...

Opširnije

VINSKO VEČE - Temerin

Manifestacija se organizuje kao vid podrške održavanju Međunarodnog sajma vina u Temerinu....

Opširnije

"NOVOSADSKI NOĆNI BAZAR" - TEMERIN

Zanatsko-proizvodna manifestacija "Novosadski noćni bazar" održao se na pijačnom trgu 09.0...

Opširnije

MEĐUNARODNA LIKOVNA KOLONIJA "TAKT" - TEMERIN

Tradicionalni susret slikara iz Vojvodine na Hever salašu u Temerinu. Manifestacija se ...

Opširnije

MOTO SUSRET - TEMERIN

Moto susret u Temerinu u organizaciji Mc Patriots-a je internacionalnog značaja, okuplja s...

Opširnije

ILINDANSKE SVEČANOSTI - ILLÉS-NAP - TEMERIN

Tradicionalna proslava Ilindana na kojoj se organizuju izložbe ručnih radova, poljoprivred...

Opširnije

DANI JEGRIČKE - Temerin

Manifestacija se održava povodom Međunarodnog dana planete zemlje. Vožnja biciklovima novo...

Opširnije