Istorija duga dve hiljade godina svrstava Sremsku Mitrovicu među najstarija naselja u Srbiji i Crnoj Gori. U periodu antičkog Rima grad je nazvan Sirmijum, a svoj vrhunac je doživeo u III veku Nove ere, kada je postao jedna od četiri prestonice Rimskog carstva.

U srednjem veku grad je nazvan po manastiru Svetog Dimitrija.
Nakon uključenja u sistem Vojne granice sredinom XVIII veka doživeo je nagli uspon i urbani razvoj. Savremeni grad je podignut na ostacima antičkog Sirmiuma.

Lokaliteti antičkog Sirmijuma, od kojih se izdvajaju Carska palata, deo starog gradskog jezgra na Žitnom trgu, kao i Bazilika svetog Dimitrija, zatim Muzej Srema, koji po bogatstvu, vrednosti i retkosti eksponata, posebno iz perioda Rimskog carstva, spada među najznačajnije ustanove te vrste u zemlji, privlače veliku pažnju domaćih i inostranih gostiju.

Opština Sremska Mitrovica se nalazi na severozapadu Srbije na kontaktu triju različitih morfoloških celina: sremske ravnice, mačvanske ravnice i fruškogorskog pobrđa. Površina Sremske Mitrovice iznosi 76.153 ha od čega 74,1% obuhvataju poljoprivredne površine.

Na teritoriji opštine živi oko 79.000 stanovnika odnosno. Ukupno se na teritoriji nalazi 26 naselja povezanih sa 263 km saobraćajnica. Grad Sremska Mitrovica predstavlja privredni, administrativni i kulturni centar regiona i sedište Sremskog okruga. Naseljena mesta grada Sremska Mitrovica su Sremska Mitrovica, Bešenovački Prnjavor, Bešenovo, Bosut, Veliki Radinci, Grgurevci, Divoš, Zasavica I, Zasavica II, Jarak, Kuzmin, Laćarak, Ležimir, Manđelos, Martinci, Mačvanska Mitrovica, Noćaj, Ravnje, Radenković, Salaš Noćajski, Sremska Rača, Stara Bingula, Čalma, Šašinci, Šišatovac, Šuljam.

Više informacija

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA SREMSKA MITROVICA
Adresa: Svetog Dimitrija 10, Sremska Mitrovica
Telefon: +381 (0)22 618 275
E-mail: turistorgsm@yahoo.com
Web: www.tosmomi.rs
Facebook: https://www.facebook.com/turistickaorganizacija.sremskamitrovica

Turistički info centar
Radno vreme:
radnim danima 07:00 – 15:00


MANASTIR BEŠENOVO – Bešenovo

Prema predanju, manastir Bešenovo, čiji se ostaci nalaze na južnom obronku Fruške gore, uz potok Čikoš, osnovao je srpski kralj Dragutin krajem XIII veka. Posvećen je sv. arhanđelima Mihailu i Gavrilu (8/21. novembar). Drugi podaci o osnivanju dovode se u vezu sa polovinom XV veka, kad se pominje 1467, zapisana na zidu kao godina oslikavanja…

CENTAR ZA KULTURU „SIRMIUMART“ – SREMSKA MITROVICA

Centar za kulturu „SIRMIUMART“ osnovan je 1972. godine kao institucija kulture koja je objedinila do tada postojeće muzičke i poetske aktivnosti Sremske Mitrovice.Osnovna delatnost „SIRMIUMART-a“ je organizovanje i razvijanje muzičke, scenske i poetske delatnosti mladih radom organizacionih jedinica, pružanje stručnih i tehničkih usluga za realizovanje programa razvoja kulturno-umetničkog stvaralaštva i zabavnog života, ostvarivanje koncertne delatnosti…

MANASTIR PETKOVICA – Šišatovac

Manastir se nalazi na jugozapadnom delu Fruške gore, između sela Divoš i Šišatovac. Manastirska crkva je posvećena Sv.Petki. Po predanju manastir je osnovala udovica Stefana Štiljanovića, despotica Jelena, u prvoj četvrtini 16.veka. Prvi pouzdani podaci potiču iz 1566-1567.godine. Crkva je do danas zadržala prvobitni izgled, jedino je drveni zvonik u drugoj polovini 18.veka zamenjen zidanim. Crkva je ukrašena…

GALERIJA „LAZAR VOZAREVIĆ“ – Sremska Mitrovica

Memorijalna galerija „Lazar Vozarević“ (1925 – 1968) otvorena je novembra 1973. godine u prostorijama nekadašnje Galerije Srema, dela zgrade stare Srpske narodne škole. Na stalnoj postavci izloženo je preko pedeset radova – ulja, crteža i kolaža – nastalih u periodu između 1954. i 1968. godine, ovog rano preminulog umetnika prve posleratne generacije, koji je, između…

MANASTIR KUVEŽDIN – Divoš

Manastir se nalazi na jugozapadnom delu Fruške gore, severno od naselja Divoš . Manastirska crkva posvećena je Sv. Savi i Sv. Simeonu . Prema predanju, manastir je osnovao despot Stefan Štiljanović 1520.godine. Prvi sigurni podaci potiču iz turskih zapisa iz 1566-1569. godine. Stara manastirska crkva sa dva kubeta zamenjena je novom građevinom 1816. godine Nova crkva je…

USTANOVA ZA NEGOVANJE KULTURE „SREM“ – Sremska Mitrovica

Ustanova za negovanje kulture “Srem” je društvena organizacija u oblasti kulture, prosvete i obrazovanja, nauke, umetnosti i stvaralaštva, osnovana decembra 2003. godine. Ustanova izdaje informativne publikacije i propagandni materijal kojim upoznaje najširu javnost o svom delovanju i afirmiše kulturno-prosvetnu delatnost i sve oblike amaterskog i profesionalnog stvaralaštva.Na osnovu kalendara Saveza amatera Srbije i Vojvodine utvrđuje…

ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE – SREMSKA MITROVICA

Vojnograničarska zgrada Petrovaradinskog puka 9. graničarskog puka sagrađena posle 1747. godine kada je Mitrovica postala sedište Puka. (Danas se u njoj nalazi Zavod za zaštitu spomenika kulture)Institucionalna zaštita spomenika kulture na području Srema i dela Mačve, obavlja se već četiri decenije, a započela je osnivanjem Sreskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici u…

MANASTIR ŠIŠATOVAC – Šišatovac

Manastir se nalazi na južnim padinama zapadnog dela Fruške gore, u blizini istoimenog naselja. Manastirska crkva je posvećena prazniku rođenja Bogorodice. Po starim zapisima osnivanje manastira se pripisuje igumanu manastira Žiče Teofanu i izbeglim žičkim monasima koji su crkvu srušili 1520. godine i na njenom mestu sagradili novi hram. Pouzdani podaci o manastiru potiču iz…

MUZEJ CRKVENE UMETNOSTI – SREMSKA MITROVICA

Jedinstven Muzej crkvene umetnosti smešten je u Crkvi svetog Stefana sagrađenoj početkom XVII veka, u blizini reke Save, koja je poznata kao ‘Stara mitrovačka crkva’. Ovaj manji jednobrodni hram jedan je od retkih očuvanih primera sakralne arhitekture iz perioda vladavine Turaka, građen od trajnijeg matrijala. Crkva – muzej otvoren je za javnost od 1946. godine,…