Istorija duga dve hiljade godina svrstava Sremsku Mitrovicu među najstarija naselja u Srbiji i Crnoj Gori. U periodu antičkog Rima grad je nazvan Sirmijum, a svoj vrhunac je doživeo u III veku Nove ere, kada je postao jedna od četiri prestonice Rimskog carstva.

U srednjem veku grad je nazvan po manastiru Svetog Dimitrija.
Nakon uključenja u sistem Vojne granice sredinom XVIII veka doživeo je nagli uspon i urbani razvoj. Savremeni grad je podignut na ostacima antičkog Sirmiuma.

Lokaliteti antičkog Sirmijuma, od kojih se izdvajaju Carska palata, deo starog gradskog jezgra na Žitnom trgu, kao i Bazilika svetog Dimitrija, zatim Muzej Srema, koji po bogatstvu, vrednosti i retkosti eksponata, posebno iz perioda Rimskog carstva, spada među najznačajnije ustanove te vrste u zemlji, privlače veliku pažnju domaćih i inostranih gostiju.

Opština Sremska Mitrovica se nalazi na severozapadu Srbije na kontaktu triju različitih morfoloških celina: sremske ravnice, mačvanske ravnice i fruškogorskog pobrđa. Površina Sremske Mitrovice iznosi 76.153 ha od čega 74,1% obuhvataju poljoprivredne površine.

Na teritoriji opštine živi oko 79.000 stanovnika odnosno. Ukupno se na teritoriji nalazi 26 naselja povezanih sa 263 km saobraćajnica. Grad Sremska Mitrovica predstavlja privredni, administrativni i kulturni centar regiona i sedište Sremskog okruga. Naseljena mesta grada Sremska Mitrovica su Sremska Mitrovica, Bešenovački Prnjavor, Bešenovo, Bosut, Veliki Radinci, Grgurevci, Divoš, Zasavica I, Zasavica II, Jarak, Kuzmin, Laćarak, Ležimir, Manđelos, Martinci, Mačvanska Mitrovica, Noćaj, Ravnje, Radenković, Salaš Noćajski, Sremska Rača, Stara Bingula, Čalma, Šašinci, Šišatovac, Šuljam.

Više informacija

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA SREMSKA MITROVICA
Adresa: Svetog Dimitrija 10, Sremska Mitrovica
Telefon: +381 (0)22 618 275
E-mail: turistorgsm@yahoo.com
Web: www.tosmomi.rs
Facebook: https://www.facebook.com/turistickaorganizacija.sremskamitrovica

Turistički info centar
Radno vreme:
radnim danima 07:00 – 15:00


TRG ŽITNA PIJACA – SREMSKA MITROVICA

Trg Žitna pijaca je već krajem XVIII veka bila formirana urbana celina, trougaone osnove, sa prilazima pristaništu, centru varoši i naselju. Naziv trga potiče od trgovine žitom koja se od druge polovine XVIII veka ovde intenzivno odvijala. Oko pijace su podizane prizemne, jednospratne zgrade višestruke namene – za zanatstvo, trgovinu, skladištenje robe. Karakteristični su ”nirnberški”…

TRG SVETOG STEFANA – Sremska Mitrovica

Trg Svetog Stefana predstavlja jedinstvenu urbanu celinu čije formiranje se može pratiti od XVIII pa do druge polovine XX veka. Skromnih je dimenzija i trougaonog oblika, karakterističnog za trgove starog gradskog jezgra Mitrovice. Trgom dominira Saborna crkva, podignuta krajem XVIII veka, dok se severno i južno od nje nižu jednospratni objekti. Najstariji objekat na trgu…

„SRPSKI DOM“ – Sremska Mitrovica

Srpski dom je građevina koja svojim položajem, dimenzijama i stilskim karakteristikama predstavlja jedno od najreprezentativnijih zdanja u gradu. Podignut je 1895. godine sredstvima Srpske pravoslavne crkvene opštine u Mitrovici, a prema projektu Vladimira Nikolića, pridvornog arhitekte patrijarha Georgija Brankovića. Izvođački deo posla je izveo zemunski graditelj Franja Jenč. Zgrada je oblikovana akademski sa elementima neorenesanse…

SPORTSKI AERODROM – Veliki Radinci

Sporstki aerodrom Veliki Radinci nalazi se na površini od 23 hektara. Raspolaže pistom za sportsko-turističko letenje dužine 1100m na koju mogu da sleću jednomotorni i dvomotorni avioni težine do 5700kg.Klub raspolaže sportskim avionima i motornim zmajem i vrši usluge u panoramskom letenju i obuci u skakanju padobranom.Avioni su smešteni u dva hangara površine 1100m2.

ZGRADA IMOVNE ŠKOLE – SREMSKA MITROVICA

Petrovaradinska imovna opština u Sremskoj Mitrovici je osnovana 1873. godine zbog potrebe da se racionalnije upravlja i raspolaže državnim šumama. Osnovni zadatak im je bio da svoje članove – zadruge i porodice, kao i upravne, školske i crkvene opštine, snabdevaju građevinskim i ogrevnim drvetom, ali i ostalim prihodima šuma. Tadašnja Mitrovica vremenom postaje sedište drvne…

ETNO ZDANIJE „ZMAJ OD NOĆAJA“ – Mačvanska Mitrovica

Ha desnoj obali reke Save, u Mačvanskoj Mitrovici, kod Sremske Mitrovice, nalazi se Etno zdanije Zmaj od Noćaja. Smešteno stotinak metara od regionalnog puta Mitrovica – Šabac, i u neposrednoj blizini arheoloških lokaliteta Sirmijum sa jedne, i prirodnog rezervata bara Zasavica sa druge strane, nezaobilazna je stanica za odmor i okrepljenje svih koji žele da…

RESTORAN „SOJENICA“ – Sremska Mitrovica

Za prekrasan, jedinstven, enterijer i ambijent u čardi zaslužan je hrast koji se vadi sa dna Save. Većina ljudi sigurno misli da drvo u vodi propada. Ono „plemenito“, međutim ne. Naprotiv, „konzervira“ se.Procenjuje se da je hrastovina koja sačinjava veći deo „Sojenice“ stara oko 300 godina. U čardi se našla obrađena hrastovina, koja sačinjava stolove,…