Istorija duga dve hiljade godina svrstava Sremsku Mitrovicu među najstarija naselja u Srbiji i Crnoj Gori. U periodu antičkog Rima grad je nazvan Sirmijum, a svoj vrhunac je doživeo u III veku Nove ere, kada je postao jedna od četiri prestonice Rimskog carstva.

U srednjem veku grad je nazvan po manastiru Svetog Dimitrija.
Nakon uključenja u sistem Vojne granice sredinom XVIII veka doživeo je nagli uspon i urbani razvoj. Savremeni grad je podignut na ostacima antičkog Sirmiuma.

Lokaliteti antičkog Sirmijuma, od kojih se izdvajaju Carska palata, deo starog gradskog jezgra na Žitnom trgu, kao i Bazilika svetog Dimitrija, zatim Muzej Srema, koji po bogatstvu, vrednosti i retkosti eksponata, posebno iz perioda Rimskog carstva, spada među najznačajnije ustanove te vrste u zemlji, privlače veliku pažnju domaćih i inostranih gostiju.

Opština Sremska Mitrovica se nalazi na severozapadu Srbije na kontaktu triju različitih morfoloških celina: sremske ravnice, mačvanske ravnice i fruškogorskog pobrđa. Površina Sremske Mitrovice iznosi 76.153 ha od čega 74,1% obuhvataju poljoprivredne površine.

Na teritoriji opštine živi oko 79.000 stanovnika odnosno. Ukupno se na teritoriji nalazi 26 naselja povezanih sa 263 km saobraćajnica. Grad Sremska Mitrovica predstavlja privredni, administrativni i kulturni centar regiona i sedište Sremskog okruga. Naseljena mesta grada Sremska Mitrovica su Sremska Mitrovica, Bešenovački Prnjavor, Bešenovo, Bosut, Veliki Radinci, Grgurevci, Divoš, Zasavica I, Zasavica II, Jarak, Kuzmin, Laćarak, Ležimir, Manđelos, Martinci, Mačvanska Mitrovica, Noćaj, Ravnje, Radenković, Salaš Noćajski, Sremska Rača, Stara Bingula, Čalma, Šašinci, Šišatovac, Šuljam.

Više informacija

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA SREMSKA MITROVICA
Adresa: Svetog Dimitrija 10, Sremska Mitrovica
Telefon: +381 (0)22 618 275
E-mail: turistorgsm@yahoo.com
Web: www.tosmomi.rs
Facebook: https://www.facebook.com/turistickaorganizacija.sremskamitrovica

Turistički info centar
Radno vreme:
radnim danima 07:00 – 15:00


LOVIŠTE „SREM – MAČVA“ – Sremska Mitrovica

Lovačko udruženje “Sremska Mitrovica”, sa sedištem u Sremskoj Mitrovici, gazduje lovištem “Srem-Mačva” ukupne površine 68.866 ha, od čega lovne površine obuhvataju 58.602 ha.Udruženje ima 796 članova.Stalno gajene vrste divljači u lovištu “Srem-Mačva” su srna, zec, fazan i poljska jarebica.Lovište ima sledeće lovne objekte: 80 stabilnih čeka, 70 čeka na drvetu, 50 hranilišta za srne, 50…

FONTANA KAMENI CVET – SREMSKA MITROVICA

Južno od Trga Ćire Milekića pruža se Gradski park, koji je u vreme Vojne granice služio kao vežbalište Petrovaradinskog puka, egzercirište i kao Paradenplatz. Pretpostavlja se da je park svoj današnji prepoznatljiv oblik dobio 70-tih godina XIX veka, nakon razvojačenja Vojne krajine. Tada su u njemu postavljeni i beli kameni rimski spomenici koji su predstavljali…

VINARIJA PROBUS CCLXXX – VELIKI RADINCI

Porodična vinarija „Probus Vineyards“ nalazi se nedaleko od Sremske Mitrovice. Moderan objekat velikog gabarita samo je deo svojevrsnog kompleksa koji uključuje hram posvećen caru Probusu i vinu duboko ukopan u vinograde i u završnoj fazi izgradnje, ali i brojne druge projekte za vinski turizam. Uz internacionalne sorte rade ili će raditi vina od prokupca, tamjanike…

„IMPERATOR KVINTIL APARTMENTS & SPA“ – LEŽIMIR

„Imperator Kvintil Apartments and Spa“ – seosko domaćinstvo sa 4 zvezdice udaljeno od Sremske Mitrovice svega 14km, sadrži autentičane brvnare, luksuzno opremljene za uživanje i opuštanje u čarima Fruške gore. Imanje poseduje otvoren bazen, saunu, hot tub, jacuzzi, iznajmljivanje bicikla i kvadova za vožnju okolnim šumskim putevima i vinogradima. U okviru „Imperator Kvintil Apartments and…