Istorija duga dve hiljade godina svrstava Sremsku Mitrovicu među najstarija naselja u Srbiji i Crnoj Gori. U periodu antičkog Rima grad je nazvan Sirmijum, a svoj vrhunac je doživeo u III veku Nove ere, kada je postao jedna od četiri prestonice Rimskog carstva.

U srednjem veku grad je nazvan po manastiru Svetog Dimitrija.
Nakon uključenja u sistem Vojne granice sredinom XVIII veka doživeo je nagli uspon i urbani razvoj. Savremeni grad je podignut na ostacima antičkog Sirmiuma.

Lokaliteti antičkog Sirmijuma, od kojih se izdvajaju Carska palata, deo starog gradskog jezgra na Žitnom trgu, kao i Bazilika svetog Dimitrija, zatim Muzej Srema, koji po bogatstvu, vrednosti i retkosti eksponata, posebno iz perioda Rimskog carstva, spada među najznačajnije ustanove te vrste u zemlji, privlače veliku pažnju domaćih i inostranih gostiju.

Opština Sremska Mitrovica se nalazi na severozapadu Srbije na kontaktu triju različitih morfoloških celina: sremske ravnice, mačvanske ravnice i fruškogorskog pobrđa. Površina Sremske Mitrovice iznosi 76.153 ha od čega 74,1% obuhvataju poljoprivredne površine.

Na teritoriji opštine živi oko 79.000 stanovnika odnosno. Ukupno se na teritoriji nalazi 26 naselja povezanih sa 263 km saobraćajnica. Grad Sremska Mitrovica predstavlja privredni, administrativni i kulturni centar regiona i sedište Sremskog okruga. Naseljena mesta grada Sremska Mitrovica su Sremska Mitrovica, Bešenovački Prnjavor, Bešenovo, Bosut, Veliki Radinci, Grgurevci, Divoš, Zasavica I, Zasavica II, Jarak, Kuzmin, Laćarak, Ležimir, Manđelos, Martinci, Mačvanska Mitrovica, Noćaj, Ravnje, Radenković, Salaš Noćajski, Sremska Rača, Stara Bingula, Čalma, Šašinci, Šišatovac, Šuljam.

Više informacija

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA SREMSKA MITROVICA
Adresa: Svetog Dimitrija 10, Sremska Mitrovica
Telefon: +381 (0)22 618 275
E-mail: turistorgsm@yahoo.com
Web: www.tosmomi.rs
Facebook: https://www.facebook.com/turistickaorganizacija.sremskamitrovica

Turistički info centar
Radno vreme:
radnim danima 07:00 – 15:00


GRKOKATOLIČKA CRKVA VAZNESENjA GOSPODNjEG - SREMSKA MITROVICA

Grokokatolička parohija u Sremskoj Mitrovici osnovana je 1886.godine. Nakon 1848.godine u Sremsku Mitrovicu ...

Opširnije

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG IRINEJA I ŽUPNI DVOR - Sremska Mitrovica

Današnja župna crkva sagrađena je 1811. godine, a osvećena 30. juna 1811. godine. Župna crkva dobila je nasl...

Opširnije

HRAM SVETOG VELIKOMUČENIKA DIMITRIJA - SREMSKA MITROVICA

Gradnja Hrama svetih Sirmijumskih mučenika episkopa Irineja i đakona Dimitrija započeta je 26.avgusta 1994. ...

Opširnije

CRKVA SVETOG ARHANGELA GAVRILA - Veliki Radinci

Crkva Sv. arhanđela Gavrila u Velikim Radincima kod Sremske Mitrovice izgrađena je na mestu starije crkve 17...

Opširnije

CARSKA PALATA - SREMSKA MITROVICA

Prva sistematska arheološka istraživanja Sirmijuma počela su 1957. godine, sa Carskom palatom (lokalitet 1a)...

Opširnije

LOKALITET NA STAROM ŽITNOM TRGU - Sremska Mitrovica

Na starom spomeničkom tru, sa najlepšom građanskom arhitekturom u Sremskoj Mitrovici, domi...

Opširnije

BAZILIKA SVETOG DIMITRIJA - Sremska Mitrovica

Nalazi se u najužem centru Sremske Mitrovice na Solarskom trgu. Prefekt Leontije, istorijska ličnost, s...

Opširnije

LOKALITET GRGUREVCI - Grgurevci

U centru Grgurevaca nalazi se podzemna građevina sa svodom, pravougaone osnove, orjentacije sever - jug. Obj...

Opširnije

BIBLIOTEKA "GLIGORIJE VOZAREVIĆ" - Sremska Mitrovica

Rradno vreme od 08:00 do 19:00 časova, subotom od 08:00 do 12:00 časova....

Opširnije

ISTORIJSKI ARHIV SREMA - Sremska Mitrovica

Istorijski arhiv "Srem" je osnovan 1946. godine sa sedištem u Sremskoj Mitrovici. Regionalna je ustanova koj...

Opširnije

RESTORAN "PROBUS" - Sremska Mitrovica

Restoran PROBUS se nalazi u Sremskoj Mitrovici na samoj obali reke Save. Iz restorana se pruža izvanredan po...

Opširnije

ARHEOLOŠKI LOKALITETI SIRMIUMA - Sremska Mitrovica

Grad Sirmijum, na mestu gde se danas nalazi Sremska Mitrovica, bio je jedna od prestonica rimskog carstva i ...

Opširnije

APARTMANI "PASAŽ" - Sremska Mitrovica

Nalazimo se u samom centru Sremske Mitrovice, u prolazu, izolovani od gradske buke. Ukolik...

Opširnije

VILA "BELI ANĐEO" - Sremska Mitrovica

Vila "Beli Anđeo" je objekat zatvorenog tipa koji je otvoren za grupne posete....

Opširnije

PRENOĆIŠTE "KOD PAPIŠTE" - Sremska Mitrovica

U strogom centru Sremske Mitrovice, na pravcu od zelene pijace prema Žitnom trgu, u Puškin...

Opširnije

RESTORAN I KONAČIŠTE "VILA BELA RUŽA" - Sremska Mitrovica

Restoran i konačište "VILA BELA RUŽA" otvoren je 1992. godine, nalazi se u Sremskoj Mitrov...

Opširnije

VOJNOGRANIČARSKA ZGRADA - SEDIŠTE BRIGADE - Sremska Mitrovica

Objekat je podignut u drugoj polovini XVIII veka i prvobitno je služio za smeštaj komande ...

Opširnije

KAMPING ZASAVICA - Donja Zasavica

Na samo 200 m uz prilazni put do Vizitorskog centra Specijalnog rezervata prirode Zasavica...

Opširnije