Istorija duga dve hiljade godina svrstava Sremsku Mitrovicu među najstarija naselja u Srbiji i Crnoj Gori. U periodu antičkog Rima grad je nazvan Sirmijum, a svoj vrhunac je doživeo u III veku Nove ere, kada je postao jedna od četiri prestonice Rimskog carstva.

U srednjem veku grad je nazvan po manastiru Svetog Dimitrija.
Nakon uključenja u sistem Vojne granice sredinom XVIII veka doživeo je nagli uspon i urbani razvoj. Savremeni grad je podignut na ostacima antičkog Sirmiuma.

Lokaliteti antičkog Sirmijuma, od kojih se izdvajaju Carska palata, deo starog gradskog jezgra na Žitnom trgu, kao i Bazilika svetog Dimitrija, zatim Muzej Srema, koji po bogatstvu, vrednosti i retkosti eksponata, posebno iz perioda Rimskog carstva, spada među najznačajnije ustanove te vrste u zemlji, privlače veliku pažnju domaćih i inostranih gostiju.

Opština Sremska Mitrovica se nalazi na severozapadu Srbije na kontaktu triju različitih morfoloških celina: sremske ravnice, mačvanske ravnice i fruškogorskog pobrđa. Površina Sremske Mitrovice iznosi 76.153 ha od čega 74,1% obuhvataju poljoprivredne površine.

Na teritoriji opštine živi oko 79.000 stanovnika odnosno. Ukupno se na teritoriji nalazi 26 naselja povezanih sa 263 km saobraćajnica. Grad Sremska Mitrovica predstavlja privredni, administrativni i kulturni centar regiona i sedište Sremskog okruga. Naseljena mesta grada Sremska Mitrovica su Sremska Mitrovica, Bešenovački Prnjavor, Bešenovo, Bosut, Veliki Radinci, Grgurevci, Divoš, Zasavica I, Zasavica II, Jarak, Kuzmin, Laćarak, Ležimir, Manđelos, Martinci, Mačvanska Mitrovica, Noćaj, Ravnje, Radenković, Salaš Noćajski, Sremska Rača, Stara Bingula, Čalma, Šašinci, Šišatovac, Šuljam.

Više informacija

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA SREMSKA MITROVICA
Adresa: Svetog Dimitrija 10, Sremska Mitrovica
Telefon: +381 (0)22 618 275
E-mail: turistorgsm@yahoo.com
Web: www.tosmomi.rs
Facebook: https://www.facebook.com/turistickaorganizacija.sremskamitrovica

Turistički info centar
Radno vreme:
radnim danima 07:00 – 15:00


TEATAR "IRENA KOLESAR" - Sremska Mitrovica

Teatar 'Irena Kolesar' - rusinsko društvo Sremska Mitrovica...

Opširnije

SPOMEN GROBLjE - Sremska Mitrovica

Pored sremskomitrovačkog pravoslavnog groblja Nemci i ustaše su od 1941. do 1944. ubili oko 7950 ljudi i žen...

Opširnije

POLjE LEGET - Šašinci

Istočno od Sremske Mitrovice, na oko 4 km od sela Šašinci, nalazi se polje Leget. Delovi Timočke divizije i ...

Opširnije

MANASTIR PETKOVICA - Šišatovac

Manastir se nalazi na jugozapadnom delu Fruške gore, između sela Divoš i Šišatovac. Manastirska crkva j...

Opširnije

MANASTIR KUVEŽDIN - Divoš

Manastir se nalazi na jugozapadnom delu Fruške gore, severno od naselja Divoš . Manastirska crkva posvećena ...

Opširnije

MANASTIR ŠIŠATOVAC - Šišatovac

Manastir se nalazi na južnim padinama zapadnog dela Fruške gore, u blizini istoimenog naselja. Manastirska c...

Opširnije

CENTAR ZA KULTURU "SIRMIUMART" - SREMSKA MITROVICA

Centar za kulturu "SIRMIUMART" osnovan je 1972. godine kao institucija kulture koja je objedinila do tada po...

Opširnije

GALERIJA "LAZAR VOZAREVIĆ" - Sremska Mitrovica

Memorijalna galerija "Lazar Vozarević" (1925 – 1968) otvorena je novembra 1973. godine u prostorijama nekada...

Opširnije

MUZEJ SREMA - SREMSKA MITROVICA

Potreba za osnivanjem muzeja u našem gradu javila se još u drugoj polovini XIX veka, kad su mnogi spomenici ...

Opširnije

USTANOVA ZA NEGOVANjE KULTURE "SREM" - Sremska Mitrovica

Ustanova za negovanje kulture “Srem” je društvena organizacija u oblasti kulture, prosvete i obrazovanja, na...

Opširnije

ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE - SREMSKA MITROVICA

Vojnograničarska zgrada Petrovaradinskog puka 9. graničarskog puka sagrađena posle 1747. godine kada je Mitr...

Opširnije

MUZEJ CRKVENE UMETNOSTI - SREMSKA MITROVICA

Jedinstven Muzej crkvene umetnosti smešten je u Crkvi svetog Stefana sagrađenoj početkom XVII veka, u blizin...

Opširnije

MANASTIR BEŠENOVO - Bešenovo

Prema predanju, manastir Bešenovo, čiji se ostaci nalaze na južnom obronku Fruške gore, uz potok Čikoš, osno...

Opširnije

MALA SRPSKA CRKVA NA SAVI - Sremska Mitrovica

Ovaj hram je posvećen Sv. prvomučeniku arhiđakonu Stefanu. Arheološim iskopavanjem rađenim 1980. godine pod ...

Opširnije