Општина Србобран се налази у Војводини и заузима средишњи део Бачке на површини од 284 km2. Општину чине три насеља: Србобран, Турија и Надаљ. Насеље Србобран лежи на 45° и 35´ северне географске ширине и 19° и 47´ источне географске дужине.

Већи део насеља лежи на левој, а мањи на десној обали Великог Бачког Канала. Са севера и истока Србобран је опасан меандром речице Криваје, која се код Турије улива у велики Бачки канал.

Географски положај Србобрана је веома повољан. Воденим путем тј. Великим Бачким каналом, Србобран је преко Дунава и Тисе повезан са светским воденим путевима. Важна су и два сувоземна пута, који се укрштају у самом центру Србобрана.

Меридијанског правца је међународни пут који повезује средњу и јужну Европу. Упоредничког правца је пут Сомбор – Бечеј, који повезује Подунавље и Потисје.

Најстарији писани податак о насељу је из 1338. године, под називом Сентомаш (Свети Тома). Србобран има око 16.000 становника, српске националности (70%) и мађарске националности (30%).

Више информација

ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ – Србобран
Адреса: Трг Професора Миливоја Туторова бб, Србобран
Телефон: +381 (0)21 731 279
E-mail: cst.srbobran@eunet.rs
Web: www.cst.org.rs

Налази се у самом центру Србобрана. Спортска хала са отвореним теренима и игралиштима је дом великог броја спортских клубова, а редовно је користе и школска деца у оквиру наставе и рекреативци.

Центар је организатор великог броја спортских манифестација, а у летњем периоду и спортских кампова и кондиционих припрема клубова. Сви капацитети су отворени и на располагању, под изузетно повољним условима.

„Центар за спорт и туризам“ Србобран послује и као туристичка организација Општине Србобран и стара се о валоризацији и развоју туристичких потенцијала града са његовим бројним занимљивостима, како у културно-историјском, тако и у архитектонском смислу. Посебно се води рачуна о развоју сеоског туризма, који подразумева заштиту великог броја салаша. Атар Србобранске општине је и јединствено богато ловно и риболовно подручје, где се поред заштићене дивљачи наилази и на срну, дивљу свињу, зеца, дивљу мачку, куну, пернату дивљач…

Текст преузет са: www.cst.org.rs


НАРОДНА БИБЛИОТЕКА – Србобран

Према постојећим документима, поуздано се зна да је прва Српска читаоница у Србобрану основана 1869. године, у згради Српске православне црквене општине. Данас је то Народна библиотека Србобран која је смештена у предивној кући породице Гавански, саграђеној 1901. године. Народна библиотека  има и своје огранке у насељеним местима Турија и Надаљ. Књижни фонд библиотеке броји…