Opština Srbobran se nalazi u Vojvodini i zauzima središnji deo Bačke na površini od 284 km2. Opštinu čine tri naselja: Srbobran, Turija i Nadalj. Naselje Srbobran leži na 45° i 35´ severne geografske širine i 19° i 47´ istočne geografske dužine.

Veći deo naselja leži na levoj, a manji na desnoj obali Velikog Bačkog Kanala. Sa severa i istoka Srbobran je opasan meandrom rečice Krivaje, koja se kod Turije uliva u veliki Bački kanal.

Geografski položaj Srbobrana je veoma povoljan. Vodenim putem tj. Velikim Bačkim kanalom, Srbobran je preko Dunava i Tise povezan sa svetskim vodenim putevima. Važna su i dva suvozemna puta, koji se ukrštaju u samom centru Srbobrana.

Meridijanskog pravca je međunarodni put koji povezuje srednju i južnu Evropu. Uporedničkog pravca je put Sombor – Bečej, koji povezuje Podunavlje i Potisje.

Najstariji pisani podatak o naselju je iz 1338. godine, pod nazivom Sentomaš (Sveti Toma). Srbobran ima oko 16.000 stanovnika, srpske nacionalnosti (70%) i mađarske nacionalnosti (30%).

Više informacija

CENTAR ZA SPORT I TURIZAM – Srbobran
Adresa: Trg Profesora Milivoja Tutorova bb, Srbobran
Telefon: +381 (0)21 731 279
E-mail: cst.srbobran@eunet.rs
Web: www.cst.org.rs

Nalazi se u samom centru Srbobrana. Sportska hala sa otvorenim terenima i igralištima je dom velikog broja sportskih klubova, a redovno je koriste i školska deca u okviru nastave i rekreativci.

Centar je organizator velikog broja sportskih manifestacija, a u letnjem periodu i sportskih kampova i kondicionih priprema klubova. Svi kapaciteti su otvoreni i na raspolaganju, pod izuzetno povoljnim uslovima.

„Centar za sport i turizam“ Srbobran posluje i kao turistička organizacija Opštine Srbobran i stara se o valorizaciji i razvoju turističkih potencijala grada sa njegovim brojnim zanimljivostima, kako u kulturno-istorijskom, tako i u arhitektonskom smislu. Posebno se vodi računa o razvoju seoskog turizma, koji podrazumeva zaštitu velikog broja salaša. Atar Srbobranske opštine je i jedinstveno bogato lovno i ribolovno područje, gde se pored zaštićene divljači nailazi i na srnu, divlju svinju, zeca, divlju mačku, kunu, pernatu divljač…

Tekst preuzet sa: www.cst.org.rs


FESTIVAL „TURIJA 2022“ – TURIJA

Progresivna Suza, u saradnji sa MZ Turija i podrškom lokalnog stanovništva, vam predstavlja festival ‘Turija 2022’, koji će biti održan 19. i 20. avgusta, u predivnom ambijentu Salaša Tatić. Turiju su kao destinaciju u njihov program uvrstili 2020. godine, a za održavanje prvog festivala izabrali su Salaš Tatić, mesto na kom ćete dopustiti svim svojim…

AGRO FIELD SHOW – FiSh 2020

 Svakodnevni program predviđa stručna predavanja na temu remonta i eksloatacije poljoprivredne mehanizacije, novih tehnologija u poljoprivredi, tematska demo polja gde će proizvođači poljoprivredne mehanizacije po raznim oblastima imati prilike da pokažu svoja tehnička rešenja, kako stacionarno tako i u brazdi.Mnifestacija zaokuplja veliku pažnju kako poljoprivrednih proizvođača tako i stručne javnosti imajući u vidu nameru organizatora…

AGRO FIELD SHOW -FiSh 2020 – SRBOBRAN

 Na ovoj manifestaciji praksa je predstavljanje poljoprivrednih mašina i opreme u radu sa ciljem sprovođenja poljoprivredne politike i razvoja sela.Svakodnevni program predviđa stručna predavanja na temu eksploatacije i remonta poljoprivredne mehanizacije, novih tehnologija u poljoprivredi, tematska demo-polja gde će svi proizvođači poljoprivredne mehanizacije po raznim oblastima (osnovna obrada zemljišta, dopunska obrada zemljišta, setva, nega useva,…

KOBASICIJADA – Turija

Tradicionalna manifestacija, održava se u Turiji, selo u opštini Srbobran (kulturno-umetnička manifestacija, gastronomska, privredno-promotivna). Jedna je od najvećih manifestacija u Srbiji. Traje tri dana i poseti je na desetine hiljada ljudi iz zemlje i inostranstva. Organizator je udruženje građana iz Turije, a pokrovitelj SO Srbobran. 

PRVOMAJSKI URANAK – Srbobran

Ako želite da se opustite, kuvate, zabavite se, ili čak prodajete razne đakonije, kontaktirajte nas i prijavite se na  : +381 (0)60 7179 526Sa sobom ponesite sve što vam je putrebno (satara, kotlić, roštilj, lopta, muzički instrument itd…). Svako ko je raspoložen neka se pridruži!

RIMOKATOLIČKA CRKVA UZVIŠENJA SVETOG KRSTA – SRBOBRAN

Prva katolička crkva na mestu sadašnje, sagrađena je 1783. godine od naboja sa tršćanim krovom, bez tornja i krsta. Iste godine je izgrađena i parohija. Crkva je pripadala starobečejskoj parohiji. Za izdržavanje parohije, monarhija je poklonila crkvi 32 katastarska jutra zemlje i to Preko Bare i u Razlevinama. Prvi paroh bio je P.Salkau Bernat, franjevački…