Opština Srbobran se nalazi u Vojvodini i zauzima središnji deo Bačke na površini od 284 km2. Opštinu čine tri naselja: Srbobran, Turija i Nadalj. Naselje Srbobran leži na 45° i 35´ severne geografske širine i 19° i 47´ istočne geografske dužine.

Veći deo naselja leži na levoj, a manji na desnoj obali Velikog Bačkog Kanala. Sa severa i istoka Srbobran je opasan meandrom rečice Krivaje, koja se kod Turije uliva u veliki Bački kanal.

Geografski položaj Srbobrana je veoma povoljan. Vodenim putem tj. Velikim Bačkim kanalom, Srbobran je preko Dunava i Tise povezan sa svetskim vodenim putevima. Važna su i dva suvozemna puta, koji se ukrštaju u samom centru Srbobrana.

Meridijanskog pravca je međunarodni put koji povezuje srednju i južnu Evropu. Uporedničkog pravca je put Sombor – Bečej, koji povezuje Podunavlje i Potisje.

Najstariji pisani podatak o naselju je iz 1338. godine, pod nazivom Sentomaš (Sveti Toma). Srbobran ima oko 16.000 stanovnika, srpske nacionalnosti (70%) i mađarske nacionalnosti (30%).

Više informacija


Tekst preuzet sa: www.cst.org.rs

CENTAR ZA SPORT I TURIZAM – Srbobran
Adresa: Trg Profesora Milivoja Tutorova bb, Srbobran
Telefon: +381 (0)21 731 279
E-mail: cst.srbobran@eunet.rs
Web: www.cst.org.rs

Nalazi se u samom centru Srbobrana. Sportska hala sa otvorenim terenima i igralištima je dom velikog broja sportskih klubova, a redovno je koriste i školska deca u okviru nastave i rekreativci.

Centar je organizator velikog broja sportskih manifestacija, a u letnjem periodu i sportskih kampova i kondicionih priprema klubova. Svi kapaciteti su otvoreni i na raspolaganju, pod izuzetno povoljnim uslovima.

„Centar za sport i turizam“ Srbobran posluje i kao turistička organizacija Opštine Srbobran i stara se o valorizaciji i razvoju turističkih potencijala grada sa njegovim brojnim zanimljivostima, kako u kulturno-istorijskom, tako i u arhitektonskom smislu. Posebno se vodi računa o razvoju seoskog turizma, koji podrazumeva zaštitu velikog broja salaša. Atar Srbobranske opštine je i jedinstveno bogato lovno i ribolovno područje, gde se pored zaštićene divljači nailazi i na srnu, divlju svinju, zeca, divlju mačku, kunu, pernatu divljač…

SRBOBRANSKI KOTLIĆ - SRBOBRAN

Manifestacija "Srbobranski kotlić" se organizuje 09.06.2024. godine u Srbobranu na hipodromu, po 11. put. Prvi festival je organizovan...

Opširnije

AGRO FIELD SHOW - FiSh 2020

 Svakodnevni program predviđa stručna predavanja na temu remonta i eksloatacije poljoprivredne mehaniza...

Opširnije

KOBASICIJADA - Turija

Tradicionalna manifestacija, održava se u Turiji, selo u opštini Srbobran (kulturno-umetnička manifestacija,...

Opširnije

PRVOMAJSKI URANAK - Srbobran

Ako želite da se opustite, kuvate, zabavite se, ili čak prodajete razne đakonije, kontaktirajte nas i prijav...

Opširnije

KARIN SALAŠ - SRBOBRAN

Salaši su paorske kuće molovanih zidova išaranih raznim mustrama, o koje su okačeni oslikani tanjiri i „kuvarice...

Opširnije

SALAŠ NA TRI VODE - TURIJA

U srcu Bačke, na obali Velikog bačkog kanala, nadomak živopisnog i tradicijom bogatog sela Turija, nalazi se...

Opširnije

RIMOKATOLIČKA CRKVA UZVIŠENjA SVETOG KRSTA - SRBOBRAN

Prva katolička crkva na mestu sadašnje, sagrađena je 1783. godine od naboja sa tršćanim krovom, bez tornja i...

Opširnije

SPORTSKA HALA - SRBOBRAN

Sportska hala u Srbobranu je višenamenskog tipa u čiji sastav ulazi: mala sala, velika sala, teretana, kugla...

Opširnije

GALERIJA DOMA KULTURE - Srbobran

Galerija se nalazi u dve prostorije ukupne površine 60 m2 u adaptiranoj staroj seoskoj kući. Priređuju se iz...

Opširnije

CRKVA ROĐENjA SVETOG JOVANA KRSTITELjA - Nadalj

Gradnja sadašnje pravoslavne crkve u Nadalju započela je aprila 1811, a završena avgusta 1813, kako je zabel...

Opširnije

CRKVA SVETOG NIKOLAJA - TURIJA

Podignuta 1730. godine. Tokom istorije je menjala svoje mesto a na današnjoj lokaciji nalazi se od 1851. god...

Opširnije

LOVIŠTE SRBOBRAN - SRBOBRAN

Na teritoriji Katastarske opštine Srbobran, ukupne površine 19.441 ha, od kojih lovne površine obuhvataju 18...

Opširnije

MAUZOLEJ STEVANA DUNĐERSKOG - SRBOBRAN

Prvi je sa desne strane glavne aleje južnog ulaza u groblje. Mauzolej je interesantno arhitektonsko rešenje....

Opširnije

CRKVA SVETOG BOGOJAVLjENjA - SRBOBRAN

Hram svetog Bogojavljenja u Srbobranu u drugoj polovini osamnaestog veka, stanovništvo Srbobrana ostvaruje s...

Opširnije

KAPELA SVETOG GEORGIJA - SRBOBRAN

Stotinak metara od južnog grobljanskog ulaza s desne strane glavne grobljanske aleje, podigao je najmlađi Ge...

Opširnije

CENTAR ZA SPORT I TURIZAM - Srbobran

Nalazi se u samom centru Srbobrana. Sportska hala sa otvorenim terenima i igralištima je dom velikog broja s...

Opširnije

NARODNA BIBLIOTEKA - Srbobran

Prema postojećim dokumentima, pouzdano se zna da je prva Srpska čitaonica u Srbobranu osnovana 1869. godine,...

Opširnije