Opština Sombor zauzima severozapadni deo Bačke ravnice. Na zapadu tok Dunava deli opštinu od Hrvatske, a na severu se opština graniči sa Mađarskom.

U pravcu jugoistoka Sombor je od Beograda udaljen 175 km, a u pravcu severa od Budimpešte 220 km. Sombor je mesto bogate kulturne i sportske tradicije, i jedan od najpoznatijih gradova Evrope i sveta po bogatstvu zelenila.

Turističke privlačnosti Sombora su u bogatim ribolovnim vodama na Dunavu i njegovim rukavcima, i najboljim lovištima na podunavske jelene i drugu divljač u šumama od Bezdana do Apatina.

Sombor je 1786. godine proglašen za stalno sedište Bačko-bodroške županije. Za potrebe narasle županijske administracije 1808. godine izgrađena je zgrada koja odlike eklektizma dobija 1882. godine kada su dograđeni bočni tornjevi i začelje. Krovna kupola podseća na kupolu venecijanske crkve Santa Maria della Salute. Kada je 1975. godine izvršeno renoviranje zgrade, postojala je 201. prostorija zajedno sa Svečanom salom u kojoj se nalazi najveće ulje na platnu u našoj zemlji, rad Ferenca Ajzenhuta ”Bitka kod Sente” i Salom grbova u kojoj se nalaze znamenja plemićkih porodica iz okoline. Zgrada je okružena parkom koji je uređen krajem XIX veka sa dominantnim stablima tise, bođoša i platana. Danas je zgrada sedište Skupštine opštine.

Na 1.178 km² sa gradom se smestilo i 16 naselja, posebna osobenost ovoga kraja: Aleksa Šantić, Bački Breg, Bački Monoštor, Bezdan, Čonoplja, Doroslovo, Gakovo, Kljajićevo, Kolut, Rastina, Riđica, Stanišić, Svetozar Miletić, Stapar i Telečka.

Više informacija

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA SOMBORA
Adresa: Trg Svetog Đorđa 1, Sombor, Gradska kuća
Telefon: +381 (0)25 434 350; 434 330
E-mail: info@visitsombor.org
Web: www.visitsombor.org
Facebook: https://sr-rs.facebook.com/turistickaorganizacija.gradasombora/

Turistička organizacija grada Sombora i info centar sa suvenirnicom su na istoj adresi.


 

SOMBORSKO DEČIJE LETO

 Somborsko dečije leto je skup kreativno – edukativnih i sportsko rekreativnih sadržaja (mini koncerata, filmskih projkecija, umetničkih radionica, izložbi dečijih radova nastalih na radionicama, dečijih predstava, performansa, susreta sa stvaraocima za decu) namenjenih deci uzrasta od 3 – 14 godina koji se održavaju za vreme letnjeg raspusta. Preko 15 različitih institucija i organizacija ugostiće oko…

ETNO KUĆA “RUŽICA”

 Etno kuća “Ružica” se nalazi u naseljenom mestu Riđica kraj Sombora. Bogata je nameštajem i predmetima koji su u izvornom stanju, očuvani i verodostojno prikazuju kako su živeli preci iz Dalmacije.Pored obilaska Etno kuće u ponudi su i domaći proizvodi nastali u riđičkom kraju.