Senta je centar istoimene opštine. Pored grada, opštini Senta pripadaju i naselja: Gornji Breg, Bogaraš, Kevi i Tornjoš.

Senta je poznata po tome što se tu 11. septembra 1697. godine odigrala Senćanska bitka. Prvi put se spominje u dokumentima iz 1216. godine. Grad se nalazi na obali reke Tise i ima izgrađenu obalu. Senta je poznati centar kulturnog života.

Ovde spadaju kulturno-istorijske znamenitosti, verski objekti, razne manifestacije kulturnog života, lovni i ribolovni potencijali, retke i neobične vrste bogatog biljnog i životinjskog sveta, naročito ptičjih vrsta ovog predela.

Grad se prostire na oko 30.000 ha. Postoje odlični preduslovi za razvoj sporta i turizma, a poljoprivreda i uzgoj životinja bi ostvarivali veći prinos ako bi se obezbedila dodatna sredstva i ulaganja u ove grane.

Više informacija

senta

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE SENTA
Adresa: Glavni trg 1, Senta
Telefon: +381 (0)24 817 818
E-mail: info@sentainfo.org
Web: www.sentainfo.org
Facebook: http://www.facebook.com/sentainfo.org


 

PRAZNIK GRADA SENTE

Povodom godišnjice Senćanske bitke iz 1697. godine, svakog 11. septembra se održava praznik grada Sente. Program proslave dana grada je ispunjen brojnim sadržajima, koncertima, izložbama, vatrometom, predstavom o Senćanskoj bitci i mnogim drugim kulturnim i gastronomskim događajima.

ODRŽAN JE SEMINAR IDENTIS PROJEKTA SENTA

 Datum održavanja:U SENTI U GRADSKOJ KUĆI 9 I 10. APRILA 2019. GODINE ODRŽAN JE SEMINAR SA TEMOM ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA IDENTIS PROJEKTA.NA POČETKU RADIONICE PRISUTNIMA SE OBRATILA NATAŠA PAVLOVIĆ, DIREKTOR TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE. U NASTAVKU PREDSEDNIK OPŠTINE JE PREDSTAVIO JE TURISTIČKE POTENCIJALE SENTE.PREDAVANJA SU ODRŽALI: PROF. DR JOVAN POPESKU, PROF. DR RENATA PINDŽO, POMOĆNIK MINISTRA…

PLOVIDBA TISOM

Reka Tisa (mađarski: Tisza, ukrajinski: Tisa, slovački i rumunski: Tisa i nemački: Theiß) je najveća leva pritoka Dunava. Protiče kroz Panonsku niziju. Izvire u Ukrajini, na Karpatima u oblasti Bukovina, i dalje prolazi kroz Mađarsku, Rumuniju, Slovačku i Srbiju. Uliva se u Dunav nasuprot Starog Slankamena. Tisa je dugačka 1.358 km. U VojvodiniTisa deli Bačku…

UMETNOST I ZAŠTITA SPOMENIKA (LIKOVNA KOLONIJA) – Senta

U saradnji Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara i Univerziteta u Pečuju će se realizovati ogledni program iz umetnosti i zaštite spomenika kulture. Stručni vođa likovne kolonije je istoričar umetnosti dr habil. Endre Rafai (Raffay Endre), a učesnici programa su mladi umetnici iz Mađarske i Vojvodine. Da bi učesnicima i doprineli u njihovom radu, uključiće se…

MadT – Senta

Ctručni kamp amaterskih i đačkih glumaca vojvođanskih Mađara, ima za cilj jačanje glumačkog pokreta, njegov stručni razvoj putem usavršavanja članova tog pokreta. Ciljna grupa: u prvom redu članovi ili kandidati za članove mađarski amaterskih glumačkih grupa i učeničkih trupa u Vojvodini. Koorganizator je Kulturni savez vojvođanskih Mađara. Učesnici će raditi u tri grupe za glumu,…