Sečanj je prigranična, ravničarska opština. Smeštena je u ekološkoj akumulativnoj ravnici Banata između opštine Žitište, Zrenjanin, Kovačica, Alibunar i Plandište i državne granice prema Rumuniji. Prostire se na površini od 523 km² sa 11 naseljenih mesta (Banatska Dubica, Boka, Busenje, Jarkovac, Jaša Tomić, Konak, Krajišnik, Neuzina, Sečanj, Sutjeska i Šurjan) u kojima živi 13.282 stanovnika. U reljefu opštine Sečanj diferenciraju se tri morfološke celine: Banatska lesna zaravan, Itebejska depresija i Aluvijalna ravan Tamiša. Centralno mesto u reljefu zauzima reka Tamiš i sistem kanalske mreže.

Opština Sečanj se nalazi u umereno-kontinentalnom klimatskom pojasu sa srednjom godišnjom temperaturom od 11,2 °C, i ona predstavlja jedan od najvetrovitijih delova Vojvodine (jugoistočni vetar-košava).

Prirodne pogodnosti, arheološki i arhitektonski spomenici kulture i geostrateški položaj opštine pružaju mogućnost razvoja lovnog, sportsko-ribolovnog, tranzitnog, sportsko-rekreativnog, izletničkog i boravišnog vida turizma.
Infrastrukturno opština je veoma dobro povezana sa ostalim opštinama, ali je infrastrukturno nepovezana i izolovana u odnosu na susednu državu, Rumuniju.

Više informacija


TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE SEČANJ
Adresa: Vožda Karađorđa 74, Sečanj
Telefon: +381 (0) 60 303 66 17
E-mail: toosecanj@gmail.com
Web: www.toosecanj.rs/
Facebook: https://www.facebook.com/toosecanj/ 
Instagram: https://www.instagram.com/turistickaorganizacijasecanj/


AGENCIJA ZA LOVNI TURIZAM „WILD BANAT“

U okviru agencije se vrše sledeće usluge:organizacija prevozaobezbeđivanje smeštajaorganizacija lova na sitnu i krupnu divljačobezbeđivanje stručnog pratioca u toku lovaorganizacija lova iz zapregeobrada trofejavolijere za smeštaj lovačkih pasakorišćenje terenskog vozilakorišćenje čamca sa vanbrodskim motoromorganizacija foto safarijaorganizacija turističkih izleta  

TAMIŠKI DANI OPŠTINE SEČANJ-Sečanj

Bogata kulturno – sportska i zabavna manifestacija koja traje dva dana. U okviru manifestacije posetioci imaju priliku da posete mini etno sajam „Najlepše iz Vojvodine“ gde udruženja žena izlažu svoje rukotvorine i tradicionalne specijalitete. Manifestaciju prati bogat kulturno – umetnički i zabavni program uz veliki broj dešavanja (rukometni turnir, pozorišne predstave, izložbe slika, folklorne smotre…

MITROVDANSKI SUSRETI – Sečanj

Tradicija obeležavanja Mitrovdana kao crkvene slave mesta prerasla je u “Mitrovdanske susrete“, manifestaciju kojom se obeležava dolazak kolonista nakon Drugog svetskog rata u Banat. Dolaskom gostiju iz Bileće, Trebinja, Gacka i drugih istočnohercegovačkih mesta neguje se kulturna baština naroda koji imaju iste korene i potekli su iz istog kraja, a živi na različitim geografskim lokacijama.

BOSANSKI LONAC – Krajišnik

Selo Krajišnik je isključivo naseljen narodom iz Bosne koji su 1945. godine kolonizacijom naselili Banat. Kako se narod naselio, tako je sa sobom doneo i svoju tradiciju, navike i kulinarske specijalitete, ta je jedan od tradicionalnih kulinarskih đakonija i „Bosanski lonac“. S obzirom da ima dosta naroda koji su sa područja Bosne, smatramo da se…