U jugoistočnom delu Vojvodine, u istočnom delu Banata, usred plodne ravnice, smeštena je opština Plandište. Na severu graniči se sa opštinom Sečanj, Alibunar na zapadu i Vršac na jugu. Na istoku granicu opštine čini državna granica sa Rumunijom.

Njene granice zapljuskuju vode reke Brzave, Dunav-Tisa-Dunava i Šulhovog kanala.

U odnosu na važnije komunikacije ima relativno povoljan položaj. Kroz opštinu prolazi železnička pruga na liniji Zrenjanin-Plandište-Vršac- Bela Crkva i magistralni put na relaciji Zrenjanin-Sečanj-Plandište-Vršac, kao i regionalni put Plandište-Alibunar-Pančevo-Beograd.

Površina opštine je 383 km2 što čini 1,8% površine Vojvodine. Ima 14 naselja: Plandište (sedište opštine), Velika Greda, Hajdučica, Stari Lec, Margita, Jermenovci, Barice, Veliki Gaj, Kupinik, Miletićevo, Markovićevo, Banatski Sokolac, Dužine, zaseok Laudonovac i salaš Jagodić. U ovim naseljima živi 11.334 stanovnika.

Teritorija opštine bila je naseljena još u paleolitu, a najstarija naselja su Stari Lec i Veliki Gaj iz XIV veka.

Na ovim prostorima živeli su Germani, Sloveni, Huni, Avari, panonski Bugari i Mađari, Srbi u vreme Velike seobe naroda pod Arsenijem III Čarnojevićem.

Pod Austrougarskom monarhijom bilo je pet kolonizacija i tada su došli Nemci, Španci, Italijani, kasnije Mađari, Rumuni, Slovaci, posle prvog svetskog rata solunski dobrovoljci iz Like, Korduna, Banije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i nakon Drugog svetskog rata iz Makedonije, Slovenije i manji broj sa juga Srbije. Danas u opštini živi 20 nacija i etničkih zajednica.

Više informacija
OPŠTINA PLANDIŠTE
Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište
Telefon: +381 (0)13 862 318, +381 (0)13 861 033, fax: +381 (0)13 861 034
E-mail: office@plandiste-opstina.rs
Web: www.plandiste-opstina.rs

O turizmu u Opštini se stara Kulturno obrazovni centar „Vuk Karadžić“ Plandište.

Vojvode Putnika 58, Plandište

Telefon: 381(0)13 861 282

Web: www.kocplandiste.rs