U jugoistočnom delu Vojvodine, u istočnom delu Banata, usred plodne ravnice, smeštena je opština Plandište. Na severu graniči se sa opštinom Sečanj, Alibunar na zapadu i Vršac na jugu. Na istoku granicu opštine čini državna granica sa Rumunijom.

Njene granice zapljuskuju vode reke Brzave, Dunav-Tisa-Dunava i Šulhovog kanala.

U odnosu na važnije komunikacije ima relativno povoljan položaj. Kroz opštinu prolazi železnička pruga na liniji Zrenjanin-Plandište-Vršac- Bela Crkva i magistralni put na relaciji Zrenjanin-Sečanj-Plandište-Vršac, kao i regionalni put Plandište-Alibunar-Pančevo-Beograd.

Površina opštine je 383 km2 što čini 1,8% površine Vojvodine. Ima 14 naselja: Plandište (sedište opštine), Velika Greda, Hajdučica, Stari Lec, Margita, Jermenovci, Barice, Veliki Gaj, Kupinik, Miletićevo, Markovićevo, Banatski Sokolac, Dužine, zaseok Laudonovac i salaš Jagodić. U ovim naseljima živi 11.334 stanovnika.

Teritorija opštine bila je naseljena još u paleolitu, a najstarija naselja su Stari Lec i Veliki Gaj iz XIV veka.

Na ovim prostorima živeli su Germani, Sloveni, Huni, Avari, panonski Bugari i Mađari, Srbi u vreme Velike seobe naroda pod Arsenijem III Čarnojevićem.

Pod Austrougarskom monarhijom bilo je pet kolonizacija i tada su došli Nemci, Španci, Italijani, kasnije Mađari, Rumuni, Slovaci, posle prvog svetskog rata solunski dobrovoljci iz Like, Korduna, Banije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i nakon Drugog svetskog rata iz Makedonije, Slovenije i manji broj sa juga Srbije. Danas u opštini živi 20 nacija i etničkih zajednica.

Više informacija
OPŠTINA PLANDIŠTE
Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište
Telefon: +381 (0)13 862 318, +381 (0)13 861 033, fax: +381 (0)13 861 034
E-mail: office@plandiste-opstina.rs
Web: www.plandiste-opstina.rs

O turizmu u Opštini se stara Kulturno obrazovni centar „Vuk Karadžić“ Plandište.

Vojvode Putnika 58, Plandište

Telefon: 381(0)13 861 282

Web: www.kocplandiste.rs


MESNA I HRAMOVNA SLAVA PLANDIŠTA "PREPODOBNI RAFAILO BANATSKI"

Mesna i hramovna slava Plandišta "Prepodobni Rafailo Banatski" se održava svake godine pos...

Opširnije

NACIONALNA IZLOŽBA PASA SVIH RASA - Plandište

Izložba se održava pod reflektorima, u večernjim satima što je čini posebno atraktivnom....

Opširnije

DANI RIBARA, JANOŠIK-JERMENOVCI - Jermenovci

Dvodnevna međunarodna turističko – sportska manifestacija ”Dani ribara Janošik – Jermenovc...

Opširnije

SLAVA „DUHOVI"- MARGITA

Jedan od omiljenih mesnih slava, koju mladi redovno posećuju zbog čuvenih igranki, gulašij...

Opširnije

SVE OD ŠLjIVE - Hajdučica

Gastro-zabavna manifestacija , takmičenje u poslasticama od šljiva, od kompota do gomboca ...

Opširnije

''VESELA DRUŽINA DEDA MRAZA'' - Plandište

Manifestacija se održava u organizaciji Crvenog krsta Plandište pod pokroviteljstvom Opšti...

Opširnije

"NAJ PITA" - Plandište

Takmičenje u pravljenju pita svih vrsta, od bundevare do lenje pite....

Opširnije

''KRAJIŠKI BISERI'' - PLANDIŠTE

„Krajiški biseri“ su takmičarski festival koji neguje tradicionalni način pevanja Srba sa ...

Opširnije

ROCK VILLAGE - Banatski Sokolac

Rockvillage je muzički festival koji je se, još od 2005. godine, svakog avgusta, tradicion...

Opširnije

SPORT U OPŠTINI PLANDIŠTE

SPORTSKO-REKREATIVNI TERENI 3 zatvorena sportska terena u okviru osnovnih škola u Pla...

Opširnije

STARI PARK U VELIKOM GAJU

Stari park u Velikom Gaju iz 18 veka, značajno prirodno dobro, na oko 5 hektara sa preko 2...

Opširnije

RESTORAN SA PRENOĆIŠTEM "PLATAN BM 013" - PLANDIŠTE

Restoran sa prenoćištem "Platan BM 013"  nalaze se sa putu Vršac - Novi Sad. Radno vrem...

Opširnije

PLANDIŠTANSKI SAJAM PRIVREDE, POLjOPRIVREDE I TURIZMA – Plandište

Cilj sajma je promovisanje privredno-turističkih potencijala pre svega opštine Plandište i...

Opširnije

DVORAC "DAMASKIN" - Hajdučica

Stogodišnji ili možda dvestogodišnji park sa više zaista retkih stabala sa dvorcem u svom ...

Opširnije

KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR "VUK KARADžIĆ" - Plandište

Kulturno obrazovni centar "Vuk Karadžić" iz Plandišta je ustanova bazične kulture koja u s...

Opširnije

MAĐARSKA KATOLIČKA CRKVA - Hajdučica

Crkva iz 19 veka posebne arhitektonske vrednosti....

Opširnije

OPŠTINA PLANDIŠTE- TURIZAM

O turizmu u Opštini se stara Kulturno obrazovni centar „Vuk Karadžić“ Plandište.  ...

Opširnije

LOV U OPŠTINI PLANDIŠTE

Lovno područje: 36.000 ha. Vrste divljači: jelenska divljač, zec, fazan, prepelica, srnda...

Opširnije

RIBOLOV U OPŠTINI PLANDIŠTE

U opštini Plandište pecanje je moguće na kanalu Dunav Tisa Dunav sa pritokama: Keračonijev...

Opširnije

DVORAC "KAPETANOVO" - Stari Lec

Dvorac je sagradio ondašnji Župan Botka Bela 1904. godine. Osnovna koncepcija zgrade određ...

Opširnije

MANASTIR SVETOG ARHANGELA MIHAJLA - HAJDUČICA

Manastir Svetog Arhangela Mihajla sa pravoslavnom crkvom u Hajdučici koju je sagradila Olg...

Opširnije