Opština Pećinci se nalazi u jugoistočnom Sremu. Opština je nastala 1960. godine sa perifernih delova bivših srezova: Ruma, Stara Pazova i Zemun. Obuhvata površinu od 483,65 km2 i ima 19.675 stanovnika. Čine je 15 naseljenih mesta (Ašanja, Brestač, Deč, Donji Tovarnik, Karlovčić, Kupinovo, Obrež, Ogar, Pećinci, Popinci, Prhovo, Sibač, Sremski Mihaljevci, Subotište i Šimanovci), a sedište je u naselju Pećinci. Okružuju je gradski centri: Beograd, Novi Sad, Ruma, Stara Pazova, Sremska Mitrovica, Šabac i Zemun, čiji se ekonomski, obrazovni i kulturni uticaji osećaju i na celom području Opštine.

Najjužnija periferija, odnosno krajnji južni deo opštinskog područja leži na aluvijalnoj ravni Save, tako da reka Sava čini njenu južnu prirodnu granicu. Na teritoriji Opštine je i specijalni rezervat prirode Obedska bara, koji zajedno sa 11.000 ha šuma čini njen poseban prirodni resurs. Posebno bogatstvo predstavlja pojavljivanje termomineralnih izvora u njenom južnom delu.

Smeštena je na evropskom koridoru X na 24. kilometru autoputa od Beograda ka Zagrebu, i deset kilometara od međunarodnog aerodroma “Nikola Tesla”.

Opština ima povoljan geografski i saobraćajni položaj koji je od bitnog značaja za njen razvoj.

Više informacija
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE PEĆINCI
Adresa: Branka Madžarevića 140, Kupinovo
Telefon: +381 (0)22 2438 060, +381 (0)64 898 36 92 (Ljubica Bošković)
E-mail: turizam@pecinci.org
Web: www.pecinci.org/turizam/turisticka-organizacija-opstine-pecinci.21.html
Facebook: https://sr-rs.facebook.com/turizampecinci/
Instagram: https://www.instagram.com/opstina_pecinci/

Radno vreme:
radnim danima 07:30 – 15:30
sub – ned 08:00 – 16:00 (mart – oktobar)

Uz najavu, info centar može biti otvoren i van navedenog vremena.


JEREMIJA - SRPSKI MUZEJ HLEBA - Pećinci

Jeremija - Srpski muzej hleba osnovan je 1995. godine. Ovaj projekat nastao je kao rezultat istraživačkog ra...

Opširnije

CRKVA SVETOG NIKOLE - SIBAČ

Sveti hram u Sibaču sagrađen je 1767. godine i posvećen je prenosu moštiju Svetog Oca Nikolaja. 1851. godine...

Opširnije

CRKVA SVETOG DUHA - KUPINOVO

Crkva Sv. Duha u Kupinovu, sagrađena je 1803. U nju su prenete iz crkve Sv. Luke sve dragocene starine iz de...

Opširnije

CRKVA MAJKE ANGELINE - KUPINOVO

Manastir Obed i Crkvu Blagoveštenja (u narodu poznata kao Crkva Majke Angeline), po legendi sagradila je kra...

Opširnije

LOVIŠTE "OBEDSKA BARA" - Pećinci

Lovačko udruženje Obedska bara, sa sedištem u Pećincima, gazduje lovištem Obedska bara, koje ima površinu od...

Opširnije

LOVIŠTE "KUPINIK" Pećinci - JP "Vojvodinašume"

Posavsko lovište Kupinik - Pećinci je ukupne površine 7.953 ha.Glavna vrsta krupne divljači je divlja svinja...

Opširnije

KULTURNI CENTAR "PEĆINCI" - PEĆINCI

Pećinački Kulturni centar (osnovan 1978. godine), kao glavni organizator kulturnih dešavanja, angažovano i p...

Opširnije

CRKVA VAZNESENjA - DEČ

Današnja crkva Sv. Vaznesenja Gospodnjeg u Deču sagrađena je u prvoj polovini 19. veka, 1828 godine. Izvođač...

Opširnije

CRKVA PRENOSA MOŠTIJU SVETOG OCA NIKOLAJA – ŠIMANOVCI

Prvi put se Crkva u Šimanovcima pominje 1756. godine sa hramom svetog Nikole, verovatno na mestu današnje Cr...

Opširnije

CRKVA SVETOG NIKOLE - PRHOVO

Crkva Svetog Nikole u Prhovu sagrađena je u prvoj polovini XIX veka na mestu starijeg hrama. Pročelje c...

Opširnije

CRKVA SABORA SVETOG ARHANGELA GAVRILA – POPINCI

Crkva u Popincima je građena u periodu između 1773 – 1777. godine, posvećena je Saboru Svetog Arhangela Gavr...

Opširnije

CRKVA SVETOG NIKOLE - KARLOVČIĆ

Hram Prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Karlovčiću se prvi put spominje još u XVI veku. Podizana je dva p...

Opširnije

CRKVA SVETOG LUKE – KUPINOVO

Na jugozapadnoj periferiji Kupinova nalazi se Crkva Svetog Luke. Crkvu je podigao je despot Đurađ Branković ...

Opširnije

CRKVA SVETOG JOVANA BOGOSLOVA - SREMSKI MIHALjEVCI

Crkva Svetog Jovana Bogoslova podignuta je 1816. godine. Prema predanju za staru mihaljevačku crkvu se kaže ...

Opširnije

HRAM SVETOG ARHANGELA GAVRILA – BRESTAČ

Na južnoj strani crkve u Brestaču uklesana je 1792. godina na osnovu čega se datuje i vreme izgradnje o...

Opširnije

CRKVA PREOBRAŽENjA GOSPODNjEG - OBREŽ

Srpska Pravoslavna Crkva u Obrežu se po prvi put spominje 1566. godine, kada je u mestu zabeleženo 14 domova...

Opširnije

ETNO KUĆA KUPINOVO - Kupinovo

U Donjem Sremu kraj prirodnog rezervata i lovno ribolovnog područja Obedske bare, nalazi se selo Kupinovo, v...

Opširnije

NARODNA BIBLIOTEKA - PEĆINCI

Narodna biblioteka u Pećincima je osnovana 1972. godine sa ograncima u Šimanovcima (osnovan 1985. godine), A...

Opširnije