Opština Pećinci se nalazi u jugoistočnom Sremu. Opština je nastala 1960. godine sa perifernih delova bivših srezova: Ruma, Stara Pazova i Zemun. Obuhvata površinu od 483,65 km2 i ima 19.675 stanovnika. Čine je 15 naseljenih mesta (Ašanja, Brestač, Deč, Donji Tovarnik, Karlovčić, Kupinovo, Obrež, Ogar, Pećinci, Popinci, Prhovo, Sibač, Sremski Mihaljevci, Subotište i Šimanovci), a sedište je u naselju Pećinci. Okružuju je gradski centri: Beograd, Novi Sad, Ruma, Stara Pazova, Sremska Mitrovica, Šabac i Zemun, čiji se ekonomski, obrazovni i kulturni uticaji osećaju i na celom području Opštine.

Najjužnija periferija, odnosno krajnji južni deo opštinskog područja leži na aluvijalnoj ravni Save, tako da reka Sava čini njenu južnu prirodnu granicu. Na teritoriji Opštine je i specijalni rezervat prirode Obedska bara, koji zajedno sa 11.000 ha šuma čini njen poseban prirodni resurs. Posebno bogatstvo predstavlja pojavljivanje termomineralnih izvora u njenom južnom delu.

Smeštena je na evropskom koridoru X na 24. kilometru autoputa od Beograda ka Zagrebu, i deset kilometara od međunarodnog aerodroma “Nikola Tesla”.

Opština ima povoljan geografski i saobraćajni položaj koji je od bitnog značaja za njen razvoj.

Više informacija
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE PEĆINCI
Adresa: Branka Madžarevića 140, Kupinovo
Telefon: +381 (0)22 2438 060, +381 (0)64 898 36 92 (Ljubica Bošković)
E-mail: turizam@pecinci.org
Web: www.pecinci.org/turizam/turisticka-organizacija-opstine-pecinci.21.html
Facebook: https://sr-rs.facebook.com/turizampecinci/
Instagram: https://www.instagram.com/opstina_pecinci/

Radno vreme:
radnim danima 07:30 – 15:30
sub – ned 08:00 – 16:00 (mart – oktobar)

Uz najavu, info centar može biti otvoren i van navedenog vremena.


CRYSTAL HOTEL & EVENT CENTER - PEĆINCI

Crystal Hotel raspolaže sa 13 smeštajnih jedinica. Sve klimatizovane sobe su opremljene tuš kabinom, WiFi internet pristupom koji je b...

Opširnije

FOTOSAFARI KROZ PREDEO GDE PRIRODA GRLI ISTORIJU - PEĆINCI

Manifestacija je po prvi put održana 2021. godine. Okupila je preko 70 najeminentnijih fot...

Opširnije

LIKOVNA KOLONIJA - KUPINOVO

Najznačajnija kulturna manifestacija na teritoriji opštine Pećinci. Likovna kolonija se održava u kontinuite...

Opširnije

GIBANICIJADA - AŠANjA

„Gibanicijada“ je gastronomska manifestacija koja se održana u Ašanji, u čast „kraljici među đakonijama“ –&n...

Opširnije

KURZOVINA FEST - OGAR

Ova manifestacija se održava u dvorištu Etno kuće Aksentijev kućerak od 2017. godine. To je festival kukuruz...

Opširnije

KUPINIK - DANI ZMAJEVA - KUPINOVO

Ova manifestacija se održava u čast srpskog despota Vuka Grgurevića  Brankovića, u narodu poznat kao Zm...

Opširnije

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "OBEDSKA BARA" - JP "Vojvodinašume"

Specijalni rezervat prirode Obedska bara je u svetu čuveno močvarno područje, koje je kroz svoju dugu istori...

Opširnije

KAPELA SVETIH ŽENA MIRONOSICA - PEĆINCI

Sagrađena je 2010. godine za potrebe vernika kao grobljanska kapela, prema projektu dipl. inž. arhitekture J...

Opširnije

CRKVA PRENOSA MOŠTIJU SVETOG OCA NIKOLAJA – PEĆINCI

Crkva u Pećincima podizana je četiri puta u XVIII veku i svakog puta je posvećena sv. Nikolaju. Prva crkva j...

Opširnije

CRKVA ROĐENjA SVETOG JOVANA KRSTITELjA – SUBOTIŠTE

Po prvi put crkva u Subotištu se spominje u XVI veku u doba turske vladavine. Dve nove crkve podignute su u ...

Opširnije

CRKVA SVETIH APOSTOLA PETRA I PAVLA – DONjI TOVARNIK

Srpska Pravoslavna crkva u Donjem Tovarniku se po prvi put spominje u XVI veku u doba Turaka. Tri nove crkve...

Opširnije

CRKVA PRENOSA MOŠTIJU SVETOG OCA NIKOLAJA – OGAR

Crkva u Ogaru posvećena Prenosu moštiju Svetog oca Nikolaja. Podignuta je polovinom XVIII veka i izgrađena j...

Opširnije

Bazeni "Pećinci" - PEĆINCI

Bazeni "Pećinci" je jedan od najuređenih centara sa kvalitetnim sadržajem za rekeativno ba...

Opširnije

REGATA MAJKE ANGELINE - Pećinci

Najmasovnija manifestacija na teritoriji opštine Pećinci. Ove godine regataši će krenuti po dvanaesti, put n...

Opširnije

SVINjARSKO POVEČERJE - Donji Tovarnik

Svinjarsko povečerje je manifestacija koja se već tradicionalno održava u Lovačkoj kući u Donjem Tovarniku. ...

Opširnije

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE PEĆINCI

Radno vreme: radnim danima 07:30 - 15:30 sub - ned 08:00 - 16:00 (mart - oktobar) Uz ...

Opširnije

ETNO KUĆA ’’AKSENTIJEV KUĆERAK’’ – OGAR

U Ogaru je sačuvana bogata seljačka kuća s kraja XVIII veka. Ona je najstarija kuća u ovom delu Srema. Bogat...

Opširnije