Панчево је град и средиште општине, економски и културни центар јужног Баната, налази се 15 km североисточно од Београда, на ушћу Тамиша у Дунав (на 44 и 53` северне географске ширине, 20 и 40` источне географске дужине и 77 м надморске висине) и обухвата површину од 757 km2. Општине са којима са Панчево граничи су Ковачица, Алибунар, Ковин и град Београд.

Град Панчево са околним местима према попису из 2011. године има 122.252 становника. Села у саставу општине су Банатски Брестовац, Банатско Ново Село, Глогоњ, Долово, Иваново, Јабука, Качарево, Омољица и Старчево.

Општина Панчево припада простору умерено континенталне климе коју карактеришу дуга и топла лета и јесени, благе зиме и кратка пролећа. Посебну специфичност климе представља кошава, јак и сув ветар који траје и до три недеље. Најчешће дува у рано пролеће и позну јесен, а достиже брзину до 100 km на час. У хладном периоду јављају се зимски северац и северозападни ветар који доноси дуготрајне кише, а лети изненадне пљускове.

Геоморфолошке карактеристике: алувијалне равни Дунава и Тамиша представљају најниже области нагнуте у правцу отицања река, док лесне заравни заузимају највеће површине и од изузетног су значаја за пољопривреду. Мања насеља подигнута су на пешчаним узвишењима са земљиштем на коме се гаји поврће. Део терена су и замочварене површине са особеним животињским и биљним животом.

Водени токови: Дунав се на територији општине Панчево протеже у дужини од око 30 km. Мање реке су Тамиш, Надел и Поњавица које имају мали пад, спор и кривудав ток. Тамиш извире у Румунији и кроз Банат протиче дужином од око 118 km. Притока му је Брзава, а код Панчева улива се у Дунав.

Надел је сплет бара и удубљења којима вода старим Тамишким коритом отиче према Дунаву. Протеже се у атару Ковачице, Дебељаче, Црепаје, Јабуке и Панчева. Поњавица настаје код Омољице сплетом канала који се северно од Иванова уливају у Наделу. Кретање моторним пловилима је забрањено ради спречавања загађења, чиме су створени услови за купалишни и риболовни туризам.

Привреда: Панчево је један од најважнијих индустријских центара у Војводини и Србији. На територији општине, у околини града, налазе се хиљаде хектара плодне банатске равнице. Гаје се углавном пшеница, кукуруз и шећерна репа док сточарство прати интензивну ратарску производњу.

Више информацијa


ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА
Адреса: Војводе Петра Бојовића 2, Панчево
Телефон: +381 (0)13 333 399
E-mail: office@pancevo.info
Web: www.pancevo.info/
Facebook: https://sr-rs.facebook.com/topancevo/

Радно време:
радним данима 08:00 – 16:00


ПОЊАВИЦА – Панчево

Парк природе „Поњавица“налази се у Јужном Банату, на ободу Панчевачке депресије, удаљен свега око 15 км од Панчева, а простире се на територији два насељена места, Омољице и Банатског Брестовца.Парк природе  обухвата  средњи ток Поњавице који има очуване  карактеристике водотока равничарских предела и приобалне остатке влажних станишта. Водоток са својом околином  представља прибежиште разним врстама…

ЕРГЕЛА “ТАМИШ” – Панчево

Ергела Тамиш смештена је на газдинству АД “Стари Тамиш” које од 2009 године припада систему ALMEX. Доласком новог власника, тада је обновљена традиција коњарства на овом пољопривредном добру. Ергела је, иначе, основана 40-их година прошлог века али је угашена крајем 70-их да би је ALMEX оживео. Тренутно има 30 грла лицицанера пореклом из Ђакова, Липика…

СЛОВАЧКА ЕТНО КУЋА ЂЕТВАН – Панчево

ЕТНО КУЋА У ВОЈЛОВИЦИ Када кренете североисточно из ценра Панчева према познатој индустријској „Јужној зони“ на око три километра с леве стране, налази се  Војловица. Војловица, Хертеленди постоји од 1883. године, а у њој сложно живе Словаци, Мађари, Срби. У Спољостарчевачкој улици бр. 127 налази се Словачки дом СКПД Ђетван у коме се негује и…

ДОМ КУЛТУРЕ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” – Иваново

Дом културе ”Жарко Зрењанин” Иваново је установа основана 01.10.1962.године одлуком НОО Панчево. Нова зграда Дома је изграђена 1983.године и у својих 713 м2 има биоскопску салу, салу за обављање програмских активности(изложбе,мини представе…),библиотеку,канцеларије. Дом културе својом делатношћу је потпуно оправдао своје постојање као центар од посебног значаја за очување идентитета и развој културе банатских Бугара-Палћена и…

ДОМ КУЛТУРЕ ”25.МАЈ”- Долово

Дом културе „25. мај” Долово је основан 19.07.1960. године. У оквиру зграде од 1600 квадратних метара, налази се велика сала која прима 405 гледалаца и сала дискотеке која се користи свакодневно и то пре подне за потребе Клуба друштвених игара и Кафе читаонице, а поподне и увече за потребе одржавања програмских активности Дома културе, забавних…

ДОМ КУЛТУРЕ ”БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО” – Качарево

Дом културе ,,Братство-јединство“ Качарево је установа од посебног значаја за очување унапређење и презентовање културне посебности и очување националног идентитета као и идентитета националних мањина. Дом културе основан је Решењем Народног одбора општине Панчево 19.07.1960. године и од тада се бави библиотечком делатношћу, организовањем и дифузијом позоришних представа, концерата свих жанрова музике, приказивањем филмова, организовањем…