Opština Opovo je jedna od najmanjih opština u Vojvodini (10.475 stanovnika), nalazi se u Južnom Banatu i ima izuzetno povoljan geostrateški položaj. Ovome u najvećoj meri doprinosi blizina velikih trgovinskih centara. Beograd i Pančevo su udaljeni oko 30 km, a Zrenjanin 40 km od opštine Opovo.

Opštinu Opovo sačinjavaju četiri naseljena mesta, to su : Baranda, Opovo, Sakule i Sefkerin. Sva naselja se nalaze na levoj obali reke Tamiš, koja protiče dužinom od 29 km uz teritoriju opštine.

Više informacija
OPŠTINA OPOVO
Adresa: Borisa Kidriča 10, Opovo
Telefon: +381 (0)13 681 950, +381 (0)13 681 030, fax: +381 (0)13 681 202
E-mail: kabinet@opovo.org.rs.
Web: www.opovo.org.rs