Na severozapadu Srbije u zapadnom delu Bačke, nadomak leve obale Dunava, prostire se opština Odžaci. Svojom zapadnom granicom opština se naslanja na državnu granicu sa Republikom Hrvatskom. Čini je 9 naselja u kojima živi 30.196 stanovnika višenacionalnog sastava. Centralno naselje predstavljaju Odžaci a oko njega su gotovo radijalno skoncentrisana ostala naselja opštine: Karavukovo, Deronje, Srpski Miletić, Bogojevo, Bački Brestovac, Bački Gračac, Ratkovo, Lalić, Deronje. Svako od ovih naselja odlikuje se svojstvenom kulturom, tradicijom i običajima.

Kontinuitet ljudskih staništa na ovim prostorima moguće je pratiti od praistorije do danas o čemu svedoče i materijalni dokazi sa arheološkog nalazišta Donja Branjevina. Najznačajniji je pronalazak statuete „Crvenokosa boginja“ (Boginja plodnosti) koja je pronađena 1989. godine i govori o ostacima ranoneolitskog ratarskog naselja koje se pre 7.000 godina nalazilo na ovom prostoru.

Odžaci se prvi put spominju u turskim tefterima 1557. godine kao Učak, u nahiji Bač. Osnovali su ga Turci u blizini nekadašnjeg još starijeg naselja.

Povoljan geografski položaj Odžaka uzrok je njegove saobraćajne povezanosti sa ostalim bližim i udaljenijim mestima. Preko mosta kod Bogojeva prolazi međunarodni drumski (M-3 Dalj-Bogojevo-Srpski Miletić-Odžaci-Lalić-Kula) i železnički pravac (Novi Sad-Odžaci-Bogojevo-Sombor) prema R. Hrvatskoj. Najznačajniju saobraćajnicu predstavlja put M-18 Sombor-Srpski Miletić-Odžaci-Deronje-Bačka Palanka, koji ima makroregionalni značaj. Ističe se još i regionalni put R-104 Bačka Palanka-Ratkovo-Odžaci. Udaljenost od nekih važnijih gradskih centara: Odžaci – Beograd -139 km Odžaci – Niš -378 km Odžaci – Novi Sad -57 km Odžaci – Subotica -96 km.

Teritorija opštine Odžaci, svojim prirodnim i kulturnim dobrima, pruža brojne mogućnosti za odmor, rekreaciju, lov i  ribolov.

Više informacija


TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE ODŽACI
Adresa: Knez Mihajlova 28, Odžaci
Telefon: +381 (0)25 57 42 212, +381 (0)25 57 42 308
E-mail: turizamodzaci@gmail.com
Web: www.turizamodzaci.rs
Facebook: https://www.facebook.com/Turisti%C4%8Dka-organizacija-op%C5%A1tine-Od%C5%BEaci-282401642719/timeline/

U okviru poslovnih prostorija Turističke organizacije opštine Odžaci nalazi se Suvenirnica koja nudi sledeće proizvode: magnete, majice, frakliće, satove na crepu, ukrasne kutije, malu i veliku boginju, olovke , upaljače, držače olovaka, šolje, kukuruzne lutkice.


DOMAĆINSTVO “SAVIĆEVE VETRENJAČE” – Deronje

U blizini Vukovog salaša su i Savićeve vetrenjače, malo domaćinstvo na kome je postavljeno nekoliko vetrenjača koje je domaćin sam izradio i stavio u pogon. Vetrenjače navodnjavaju velike površine voćnjaka i vinograda. Prijatni domaćini uvek će rado dočekati goste prolaznike i uz kratko osveženje ponuditi im predah na svom imanju.