Na severozapadu Srbije u zapadnom delu Bačke, nadomak leve obale Dunava, prostire se opština Odžaci. Svojom zapadnom granicom opština se naslanja na državnu granicu sa Republikom Hrvatskom. Čini je 9 naselja u kojima živi 30.196 stanovnika višenacionalnog sastava. Centralno naselje predstavljaju Odžaci a oko njega su gotovo radijalno skoncentrisana ostala naselja opštine: Karavukovo, Deronje, Srpski Miletić, Bogojevo, Bački Brestovac, Bački Gračac, Ratkovo, Lalić, Deronje. Svako od ovih naselja odlikuje se svojstvenom kulturom, tradicijom i običajima.

Kontinuitet ljudskih staništa na ovim prostorima moguće je pratiti od praistorije do danas o čemu svedoče i materijalni dokazi sa arheološkog nalazišta Donja Branjevina. Najznačajniji je pronalazak statuete „Crvenokosa boginja“ (Boginja plodnosti) koja je pronađena 1989. godine i govori o ostacima ranoneolitskog ratarskog naselja koje se pre 7.000 godina nalazilo na ovom prostoru.

Odžaci se prvi put spominju u turskim tefterima 1557. godine kao Učak, u nahiji Bač. Osnovali su ga Turci u blizini nekadašnjeg još starijeg naselja.

Povoljan geografski položaj Odžaka uzrok je njegove saobraćajne povezanosti sa ostalim bližim i udaljenijim mestima. Preko mosta kod Bogojeva prolazi međunarodni drumski (M-3 Dalj-Bogojevo-Srpski Miletić-Odžaci-Lalić-Kula) i železnički pravac (Novi Sad-Odžaci-Bogojevo-Sombor) prema R. Hrvatskoj. Najznačajniju saobraćajnicu predstavlja put M-18 Sombor-Srpski Miletić-Odžaci-Deronje-Bačka Palanka, koji ima makroregionalni značaj. Ističe se još i regionalni put R-104 Bačka Palanka-Ratkovo-Odžaci. Udaljenost od nekih važnijih gradskih centara: Odžaci – Beograd -139 km Odžaci – Niš -378 km Odžaci – Novi Sad -57 km Odžaci – Subotica -96 km.

Teritorija opštine Odžaci, svojim prirodnim i kulturnim dobrima, pruža brojne mogućnosti za odmor, rekreaciju, lov i  ribolov.

Više informacija
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE ODžACI
Adresa: Knez Mihajlova 28, Odžaci
Telefon: +381 (0)25 57 42 212, +381 (0)25 57 42 308
E-mail: turizamodzaci@gmail.com
Web: www.turizamodzaci.rs
Facebook: https://www.facebook.com/Turisti%C4%8Dka-organizacija-op%C5%A1tine-Od%C5%BEaci-282401642719/timeline/

U okviru poslovnih prostorija Turističke organizacije opštine Odžaci nalazi se Suvenirnica koja nudi sledeće proizvode: magnete, majice, frakliće, satove na crepu, ukrasne kutije, malu i veliku boginju, olovke , upaljače, držače olovaka, šolje, kukuruzne lutkice.


NOĆNI BAZAR U ODŽACIMA

Svojim entuzijazmom i željom da u Novom Sadu u prijatnoj atmosferi nude nesvakidašnju mogućnost da svi zainteresovani posete bazar, ve...

Opširnije

PETROVDANSKE SVEČANOSTI - BAČKI BRESTOVAC

Od 1993. godine malo mesto u srcu Bačke obeležava seosku i hramovnu slavu Petrovdan pod nazivom Petrovdanske...

Opširnije

NE ZABORAVI RODE - Bački Gračac

Manifestacija ima za cilj da neguje, čuva i predstavi kulturu, običaje i način života srpskog naroda sa pros...

Opširnije

OSLIKAVANJE USKRŠNJIH JAJA - ODŽACI

Oslikavanje uskršnjih jaja ispred Hrama "Spaljivanje moštiju Svetog Save". ...

Opširnije

NOŠNJA BAL - LALIĆ

Tradicionalna manifestacija koja prezentuje kulturu, nošnju i običaje raznih nacionalnih zajednica, prvenstv...

Opširnije

POZORIŠNI DANI MIHALA BENKE - UČE - Lalić

Pozorišni dani koji okupljaju amaterska pozorišta i dramske sekcije slovačke nacionalne manjine, ne samo iz ...

Opširnije

KROFNIJADA - DERONJE

Gastronomska manifestacija takmičarsko-prodajnog karaktera, a organizuje se  cilju negovanja tradiciona...

Opširnije

LOMLJENJE BOŽIĆNE ČESNICE - ODŽACI

Lomljenje božićne česnice ispred hrama "Spaljivanje moštiju Svetog Save", u kojem se nalazi zlatni dukat. ...

Opširnije

PLIVANJE ZA ČASNI KRST ODŽACI - ODŽACI

Udruženje sporta za sve " Plavi delfin" iz Odžaka po šesti put tradicionalno u januaru mesecu organizuje bog...

Opširnije

RATKOVO CENTAR SVETA - RATKOVO

Manifestacija obuhvata bogat kulturno umetnički program.  ...

Opširnije

PČINJSKO VEČE - KARAVUKOVO

Manifestacija obuhvata takmičenje u pravljenju sprže i obuhvata bogat kulturni  progr...

Opširnije

TORTIJADA - LALIĆ

Manifestacija obuhvata takmičenje u pravljenju torti i obuhvata bogat kulturni  program. ...

Opširnije

JAVNA USTANOVA “SPORTSKI CENTAR“ - ODžACI

Sportsko poslovni centar "Odžaci" lociran je u najužem gradskom jezgru i za kratko vreme p...

Opširnije

SPORT I REKREACIJA - ODžACI

Naselje Odžaci raspolaže brojnim sportskim terenima koji se nalaze u okviru dva sportska objekta: Sportsko-p...

Opširnije

LOVIŠTE "SRPSKI MILETIĆ" - SRPSKI MILETIĆ

Lovište "Srpski Miletić" smešteno je u okvirima istoimenog ribnjaka i kao takvo veoma je s...

Opširnije

"MILETIĆ KOJI VOLIM" - SRPSKI MILETIĆ

Manifestacija obuhvata takmičenje u pečenju svinjskog mesa koja obuhvata bogat kulturni i ...

Opširnije

VIDOVDANSKI SABOR - RATKOVO

Manifestacija obuhvata bogat kulturno umetnički program. ...

Opširnije

FESTIVAL MANIFESTACIJA OPŠTINE ODžACI - ODžACI

Na štandovima u sportskoj hali Odžaci biće predstavljene sve manifestacije koje se događaju u toku godine na...

Opširnije

SPRŽIJADA - KARAVUKOVO

Manifestacija obuhvata takmičenje u pravljenju sprže i obuhvata bogat kulturni program. Vreme održavanja ...

Opširnije

LIČKI VIŠEBOJ - BAČKI GRAČAC

Manifestacija se održva u prvoj polovini septembra meseca. Lički višeboj su sportske i rekreativne igre z...

Opširnije

TAMBURA U SRCU DERONjA - DERONjE

Manifestacija obuhvata takmičenje poznatih tamburaških grupa u prvoj polovini jula meseca. U okviru manifest...

Opširnije

"CENTAR KIP" - ODžACI

Ako ste putnik namernik, ako ste turistički ili poslovno u našem gradu, veoma važan segmen...

Opširnije

RESTORAN "DUCKO" - BOGOJEVO

Kažu da kafane pišu istoriju... Tradicija kafane seže duboko u prošlost na našim prosto...

Opširnije