Na severozapadu Srbije u zapadnom delu Bačke, nadomak leve obale Dunava, prostire se opština Odžaci. Svojom zapadnom granicom opština se naslanja na državnu granicu sa Republikom Hrvatskom. Čini je 9 naselja u kojima živi 30.196 stanovnika višenacionalnog sastava. Centralno naselje predstavljaju Odžaci a oko njega su gotovo radijalno skoncentrisana ostala naselja opštine: Karavukovo, Deronje, Srpski Miletić, Bogojevo, Bački Brestovac, Bački Gračac, Ratkovo, Lalić, Deronje. Svako od ovih naselja odlikuje se svojstvenom kulturom, tradicijom i običajima.

Kontinuitet ljudskih staništa na ovim prostorima moguće je pratiti od praistorije do danas o čemu svedoče i materijalni dokazi sa arheološkog nalazišta Donja Branjevina. Najznačajniji je pronalazak statuete „Crvenokosa boginja“ (Boginja plodnosti) koja je pronađena 1989. godine i govori o ostacima ranoneolitskog ratarskog naselja koje se pre 7.000 godina nalazilo na ovom prostoru.

Odžaci se prvi put spominju u turskim tefterima 1557. godine kao Učak, u nahiji Bač. Osnovali su ga Turci u blizini nekadašnjeg još starijeg naselja.

Povoljan geografski položaj Odžaka uzrok je njegove saobraćajne povezanosti sa ostalim bližim i udaljenijim mestima. Preko mosta kod Bogojeva prolazi međunarodni drumski (M-3 Dalj-Bogojevo-Srpski Miletić-Odžaci-Lalić-Kula) i železnički pravac (Novi Sad-Odžaci-Bogojevo-Sombor) prema R. Hrvatskoj. Najznačajniju saobraćajnicu predstavlja put M-18 Sombor-Srpski Miletić-Odžaci-Deronje-Bačka Palanka, koji ima makroregionalni značaj. Ističe se još i regionalni put R-104 Bačka Palanka-Ratkovo-Odžaci. Udaljenost od nekih važnijih gradskih centara: Odžaci – Beograd -139 km Odžaci – Niš -378 km Odžaci – Novi Sad -57 km Odžaci – Subotica -96 km.

Teritorija opštine Odžaci, svojim prirodnim i kulturnim dobrima, pruža brojne mogućnosti za odmor, rekreaciju, lov i  ribolov.

Više informacija
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE ODžACI
Adresa: Knez Mihajlova 28, Odžaci
Telefon: +381 (0)25 57 42 212, +381 (0)25 57 42 308
E-mail: turizamodzaci@gmail.com
Web: www.turizamodzaci.rs
Facebook: https://www.facebook.com/Turisti%C4%8Dka-organizacija-op%C5%A1tine-Od%C5%BEaci-282401642719/timeline/

U okviru poslovnih prostorija Turističke organizacije opštine Odžaci nalazi se Suvenirnica koja nudi sledeće proizvode: magnete, majice, frakliće, satove na crepu, ukrasne kutije, malu i veliku boginju, olovke , upaljače, držače olovaka, šolje, kukuruzne lutkice.


RATKOVO CENTAR SVETA - RATKOVO

Manifestacija obuhvata bogat kulturno umetnički program.  ...

Opširnije

PČINJSKO VEČE - KARAVUKOVO

Мanifestacija obuhvata takmičenje u pravljenju sprže i obuhvata bogat kulturni  progr...

Opširnije

TORTIJADA - LALIĆ

Мanifestacija obuhvata takmičenje u pravljenju torti i obuhvata bogat kulturni  program. ...

Opširnije

JAVNA USTANOVA “SPORTSKI CENTAR“ - ODžACI

Sportsko poslovni centar "Odžaci" lociran je u najužem gradskom jezgru i za kratko vreme p...

Opširnije

SPORT I REKREACIJA - ODžACI

Naselje Odžaci raspolaže brojnim sportskim terenima koji se nalaze u okviru dva sportska o...

Opširnije

LOVIŠTE "SRPSKI MILETIĆ" - SRPSKI MILETIĆ

Lovište "Srpski Miletić" smešteno je u okvirima istoimenog ribnjaka i kao takvo veoma je s...

Opširnije

"MILETIĆ KOJI VOLIM" - SRPSKI MILETIĆ

Manifestacija obuhvata takmičenje u pečenju svinjskog mesa koja obuhvata bogat kulturni i ...

Opširnije

VIDOVDANSKI SABOR - RATKOVO

Manifestacija obuhvata bogat kulturno umetnički program.  ...

Opširnije

FESTIVAL MANIFESTACIJA OPŠTINE ODžACI - ODžACI

Na štandovima u sportskoj hali Odžaci biće predstavljene sve manifestacije koje se događaj...

Opširnije

SPRŽIJADA - KARAVUKOVO

Manifestacija obuhvata takmičenje u pravljenju sprže i obuhvata bogat kulturni program, od...

Opširnije

LIČKI VIŠEBOJ - BAČKI GRAČAC

Manifestacija se održva u prvoj polovini septembra meseca. Lički višeboj su sportske i ...

Opširnije

TAMBURA U SRCU DERONjA - DERONjE

Manifestacija obuhvata takmičenje poznatih tamburaških grupa u prvoj polovini jula meseca....

Opširnije

"CENTAR KIP" - ODžACI

Ako ste putnik namernik, ako ste turistički ili poslovno u našem gradu, veoma važan segmen...

Opširnije

RESTORAN "DUCKO" - BOGOJEVO

Kažu da kafane pišu istoriju... Tradicija kafane seže duboko u prošlost na našim prosto...

Opširnije

RESTORAN "BECKER" - BOGOJEVO

U samom centru Bogojeva nalazi se restoran "Becker" koji je izuzetno mesto za dnevne i več...

Opširnije

RESTORAN "LAZAR" - ODžACI

Restoran "Lazar" neguje tradiciju carske kuhinje dugu 26 godina. Zajedno sa nacionalnom...

Opširnije

DOMAĆINSTVO "SAVIĆEVE VETRENjAČE" - DERONjE

U blizini Vukovog salaša su i Savićeve vetrenjače, malo domaćinstvo na kome je postavljeno...

Opširnije

PRAVOSLAVNI HRAM SVETIH APOSTOLA PETRA I PAVLA - BAČKI BRESTOVAC

Pravoslavni  hram Svetih Apostola Petra i Pavla u Bačkom Brestovcu sagrađen je 1744. godin...

Opširnije

AUTO KROS TRKA - SRPSKI MILETIĆ

Međunarodna autokros trka, koja je uvrštena u kalendar Međunarodne automobilske federacije...

Opširnije

PICERIJA "LEONARDO" - ODžACI

Gotovo u srcu centra Odžaka nalazi se picerija „Leonardo“. Spoj jedinstvenog ambijenta i p...

Opširnije

NOVOGODIŠNjI PROGRAM ZA DECU - Odžaci

Manifestacija obuhvata program za najmlađe sugrađane uz prikaz dečije predstave i dodelu n...

Opširnije

PARABUĆKI BAL - RATKOVO

Manifestacija koja želi da podseti kako su nekada izgledali građanski balovi. Vreme odr...

Opširnije

HAIKU FESTIVAL - ODžACI

Konkurs za učešće traje u periodu od marta do juna meseca. Festival je međunarodnog karakt...

Opširnije

INTERNACIONALNI KARATE TURNIR "ZLATNA PESNICA" - ODžACI

Takmičenje se odvija u katama i borbama pojedinačno i ekipno za muškarce i žene. Učestvuju...

Opširnije