Novi Sad je, kao svakom svoj grad, najlepši na svetu. Na mapi Gerharda Merkatora iz XVI veka na njegovom mestu je naselje Bistriz. Hans Andersen u svom dnevniku sa putovanja Dunavom spominje Novi Sad kao “vodeni grad”.

Nikao je na plodnoj zemlji uz mostobran preko od tvrđave pre tri stotina i nešto godina. Austrougarska carica Marija Terezija dodelila mu je status slobodnog kraljevskog grada 1. februara 1748. godine.

Tada je nazvan današnjim imenom.

U to vreme nijedan Fruškogorac nije mogao da se oženi ako nije zasadio novi sad (novo grožđe).

Grad u (užem smislu) zauzima 130 km² i ima 250.439 hiljada stanovnika (poslednji popis 2011.godine). Prva skela između Novog Sada i Petrovaradina postavljena je 1213. godine, a poslednja 1999. godine.

Novi Sad je osetljiv na mostove. Od dvadesetih godina XVII do dvadesetih godina XX veka na Dunavu kod Novog Sada su postavljena 134 pontonska mosta. Istorija onih drugih mostova je posebna priča.

Toliko posebna da je Novi Sad jedno vreme nazivan gradom gde “reka teče iznad mostova”.

Više informacija

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA
Adresa: Trg Slobode 3/III, 21101 Novi Sad
Telefon: +381 (0)21 66 17 343
E-mail: tons@novisad.travel
Web:  www.novisad.travel
Facebook: http://www.facebook.com/novisadcity/
Instagram: https://www.instagram.com/novisad.travel/

TURISTIČKI INFO CENTAR
Jevrejska 10
Radnim danima od 7:30 do 17:00
subotom od 09:00 do 15:00
+381(0)21 66 17 343

TURISTIČKI INFO CENTAR
Bul. Mihajla Pupina 9
Radnim danima od 7:30 do 15:30
+381(0)21 421 811


VOJVODINA 2022

„VOJVODINA 2022“ je privredno-turistička manifestacija od republičkog značaja koja ima za cilj da:• poveća stepen informisanosti najšire populacije u Republici Srbiji i zemljama okruženja o turističkim potencijalima grada i APV; • promoviše turističke sadržaje koji se oslanjaju na domicilni turizam, predstavljen u različitim oblicima manifestacionog turizma; • podržava pojedince i organizacije civilnog društva koje neguju…

DIGITALIJE

„Digitalije 2021“ predstavljaju privredno-turističku manifestaciju koja u velikoj meri prevazilazi okvire naše zemlje i ima za cilj da: • poveća stepen informisanosti najšire populacije u Republici Srbiji i zemljama okruženja o potencijalima grada i APV u sferi kongresnog turizma; • promoviše turističke sadržaje koji su zanimljivi IKT poslenicima i predstavi Novi Sad i APV kao…

Mediji i turizam

„Mediji i turizam“ je privredno-turistička manifestacija od republičkog značaja koja ima za cilj da: • poveća stepen informisanosti najšire populacije u Republici Srbiji i zemljama okruženja o turističkim potencijalima grada i APV kroz štampane, elektronske i digitalne medije; • promoviše turističke sadržaje Vojvodine u medijima; • podržava i edukuje medijske radnike o značaju promocije turističke…

VEŽBANJE NIJE TEŠKO

Ideja projekta je okupljanje devojaka, žena, svih dama koje žele da utiču na svoj dosadašnji način života. Fizička aktivnost je izuzetno bitna za funkcionisanje svake osobe, pogotove svake dame. Održavanjem zdravlja stalnim vežbanjem i fizičkim aktivnostima se utiče na duh pojedinke. Devojke, žene i sve dame predstavljaju nežniji pol kojem je fizička aktivnost potrebna kako…

SRCEM I MUZIKOM ZA NOVI SAD

U saradnji sa nastavnicom muzičkog obrazovanja, Milkom Jurišić će pevati i svirati, upravo talentovana deca iz kraja i okoline, koja zajedno sa svojim nastavnicima (solo i horski), godinama neguju muziku na kvalitetan način i od toga ne odustaju. Podršku na bini pružiće im novosadski „Beti Bap Bend“.Manifestacija „Srcem i muzikom za Novi Sad“, kao i…

„Čista igrališta“

Manifestacija pod nazivom: „Čista igrališta“ će biti sprovedena u Novom Sadu, Rumi i Irigu, na otvorenim terenima i površinama koje su predviđene za igru i razonodu dece.Ovaj projekat ima za cilj usmeravanje dece predškolskog uzrasta od 4 do 6 godina ka recikliranju, unapređenju obrazovanja o recikliranju i postupanju sa otpadom. Kada se ciljna grupa obuči…

SPORTSKI DAN NA VOJVOĐASNKI NAČIN

Deseta tradicionalna manifestacija po svom izvođenju, to govori samo da je za sada manifestacija dobro rezultirala kod ciljne grupe. Glavni cilj programa je unapređenje zaštite zdravlja sportista i obezbeđivanje zdravstvenog obrazovanja sportista putem promo aktivnosti, seminara, edukacija, takmičenja i animacija dece u sferi sporta kroz predstavljanje igara na igralištu tj. predstavaljanje igara koje se mogu…

Iskreno + maštovito = tolerantno

Očuvanje i negovanje tolerancije međunacionalne zajednica kroz afirmaciju multikulturalizma žitelja AP Vojvodine je jako kompleksna, ali izuzetno lepa i zdrava tema. Ovom tematikom udruženje se bavi sa najmlađim žiteljima i njihovim vaspitačicama u ustanovama u kojima provode vreme dok njihovi roditelji rade svoje poslove.Crtanjem, vajanjem, izradom kolača i pozorišnih predstava žele da približe deci neku…

Sajamska promocija vojvođanskih suvenira i ekonomski razvoj zanatstva u novim uslovima poslovanja

Cilj projekta udruženja je da da konkretan podsticaj za razvoj  manifestacionog turizma, a sve kroz aktivno učešće najkreativnijih zanatskih potenicijala na festivalskim i sajamskim okupljanjima. U tom smislu bio je zapažen nastup udruženja na  88. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu, 53. Međunarodnom sajmu lova i ribolova i Sajmu ekologije,  koji je održan od 18. do 24. septembra…