Novi Sad je, kao svakom svoj grad, najlepši na svetu. Na mapi Gerharda Merkatora iz XVI veka na njegovom mestu je naselje Bistriz. Hans Andersen u svom dnevniku sa putovanja Dunavom spominje Novi Sad kao “vodeni grad”.

Nikao je na plodnoj zemlji uz mostobran preko od tvrđave pre tri stotina i nešto godina. Austrougarska carica Marija Terezija dodelila mu je status slobodnog kraljevskog grada 1. februara 1748. godine.

Tada je nazvan današnjim imenom.

U to vreme nijedan Fruškogorac nije mogao da se oženi ako nije zasadio novi sad (novo grožđe).

Grad u (užem smislu) zauzima 130 km² i ima 250.439 hiljada stanovnika (poslednji popis 2011.godine). Prva skela između Novog Sada i Petrovaradina postavljena je 1213. godine, a poslednja 1999. godine.

Novi Sad je osetljiv na mostove. Od dvadesetih godina XVII do dvadesetih godina XX veka na Dunavu kod Novog Sada su postavljena 134 pontonska mosta. Istorija onih drugih mostova je posebna priča.

Toliko posebna da je Novi Sad jedno vreme nazivan gradom gde “reka teče iznad mostova”.

Više informacija

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA
Adresa: Trg Slobode 3/III, 21101 Novi Sad
Telefon: +381 (0)21 66 17 343
E-mail: tons@novisad.travel
Web:  www.novisad.travel
Facebook: http://www.facebook.com/novisadcity/
Instagram: https://www.instagram.com/novisad.travel/

TURISTIČKI INFO CENTAR
Jevrejska 10
Radnim danima od 7:30 do 17:00
subotom od 09:00 do 15:00
+381(0)21 66 17 343

TURISTIČKI INFO CENTAR
Bul. Mihajla Pupina 9
Radnim danima od 7:30 do 15:30
+381(0)21 421 811


NOVOSADSKO POZORIŠTE – Novi Sad

Novosadsko pozorište-Ujvídéki színház osnovano je 1973. godine sa ciljem da razvija pozorišnu umetnost, neguje čistotu mađarskog govornog jezika i književnog izraza. Pozorište je ostvarilo brojne predstave u Novom Sadu i na gostovanjima u zemlji i inostranstvu. Pozorišne predstave na mađarskom jeziku izvode, takođe i mnogobrojna amaterska pozorišta, od kojih su napoznatija: KUD „Petefi Šandor“ iz…

SPOMEN-ZBIRKA PAVLA BELJANSKOG – Novi Sad

Spomen-zbirka Pavla Beljanskog nosi naziv po svome darodavcu i osnivaču Pavlu Beljanskom, diplomati i velikom kolekcionaru, koji je posebnim ugovorom o poklonu sa Izvršnim većem AP Vojvodine iz novembra 1957. godine, zaveštao srpskom narodu svoju zbirku umetničkih dela: slika, skulptura i tapiserija. Ovu značajnu kolekciju dopunjavao je do kraja života i ona, prema konačnom inventaru,…

GALERIJA MATICE SRPSKE – Novi Sad

Galerija Matice srpske, osnovana 1847. godine, jedna je od najstarijih i najbogatijih umetničkih zbirki u našoj zemlji. Fond i stalnu postavku čine dela srpske likovne umetnosti sa područja Vojvodine, od kraja XVII do početka XX veka. Postavka hronoliškim redosledom prikazuje karakteristična dela srpskog slikarstva XVIII veka – zografsko slikarstvo, slikarstvo prelaznog perioda i barokno slikarstvo.…

PODRUM „ŠUKAC“ – Sremska Kamenica

Na samo nekoliko kilometara od Novog Sada na obroncima Fruške Gore, u Sremskoj Kamenici, smeštena je porodična vinarija, „Podrum Šukac“.Tradicija gajenja vinove loze u porodici prenosi se sa kolena na koleno još od 1854.godine, kada je podignut prvi vinograd u vlasništvu porodice Savić. Od njega zapravo sve kreće i u njemu počinje priča, sada već…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „KUVA“ (CASTELLUM ONAGRINUM) – Begeč

Ostaci antičkog utvrđenja sa pristaništem, nalaze se na levoj obali Dunava, u naselju Begeč na potezima Kuva i Acke. Podignuto je krajem III veka kao deo utvrđenog kontralimesa, nasuprot utvrđenju Bononia (Banoštor). Manja arheološka iskopavanja obavljena su 1902, dok su istraživanjima 1967. i 1974-75. otkriveni delovi južnog bedema, kule i temeljne stope delova pristaništa na…