Novi Sad je, kao svakom svoj grad, najlepši na svetu. Na mapi Gerharda Merkatora iz XVI veka na njegovom mestu je naselje Bistriz. Hans Andersen u svom dnevniku sa putovanja Dunavom spominje Novi Sad kao “vodeni grad”.

Nikao je na plodnoj zemlji uz mostobran preko od tvrđave pre tri stotina i nešto godina. Austrougarska carica Marija Terezija dodelila mu je status slobodnog kraljevskog grada 1. februara 1748. godine.

Tada je nazvan današnjim imenom.

U to vreme nijedan Fruškogorac nije mogao da se oženi ako nije zasadio novi sad (novo grožđe).

Grad u (užem smislu) zauzima 130 km² i ima 250.439 hiljada stanovnika (poslednji popis 2011.godine). Prva skela između Novog Sada i Petrovaradina postavljena je 1213. godine, a poslednja 1999. godine.

Novi Sad je osetljiv na mostove. Od dvadesetih godina XVII do dvadesetih godina XX veka na Dunavu kod Novog Sada su postavljena 134 pontonska mosta. Istorija onih drugih mostova je posebna priča.

Toliko posebna da je Novi Sad jedno vreme nazivan gradom gde “reka teče iznad mostova”.

Više informacija

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA
Adresa: Trg Slobode 3/III, 21101 Novi Sad
Telefon: +381 (0)21 66 17 343
E-mail: tons@novisad.travel
Web:  www.novisad.travel
Facebook: http://www.facebook.com/novisadcity/
Instagram: https://www.instagram.com/novisad.travel/

TURISTIČKI INFO CENTAR
Jevrejska 10
Radnim danima od 7:30 do 17:00
subotom od 09:00 do 15:00
+381(0)21 66 17 343

TURISTIČKI INFO CENTAR
Bul. Mihajla Pupina 9
Radnim danima od 7:30 do 15:30
+381(0)21 421 811


PETROVARADINSKA TVRĐAVA – Petrovaradin

Petrovaradinska tvrđava, simbol grada, ili kako je nazivaju, Gibraltar na Dunavu, građena je na desnoj obali Dunava od 1692. do 1780. godine, po sistemu francuskog inžinjera markiza Sebastijana Vobana. Jedinstven je fortifikacijski objekat toga vremena u Evropi.Prostire se na 112 hektara, ima četiri nivoa i 16 kilometara podzemnih tunela sa stalnom temperaturom od 12°C. Oduvek…

MESTO BITKE IZ 1716. – Petrovaradin

Bitka kod Petrovaradina vođena je 5.avgusta 1716. godine između austrijske i turske vojske. Turci su bili poraženi i prinuđeni na povlačenje, a sam Damad Ali-paša smrtno je ranjen. Austrijske vojska zaplenila je veliku količinu oružja i ratne opreme. Eugen Savojski, čuveni vojskovođa i još veštiji diplomata, poreklom Francuz, istakao se u ratovima protiv Turske, najpre…

SPOMEN ZBIRKA JOVANA JOVANOVIĆA ZMAJA – Sremska Kamenica

Nastanak muzeja jednog od najvećih pesnika srpskog romantizma Jovana Jovanovića Zmaja (1833-1904) tesno je vezan za osnivanje i rad društva „Zmaj“, koje je osmišljeno 1904. godine.Kuća u Sremskoj Kamenici, u kojoj je pesnik proveo poslednje godine života, adaptirana je i za javnost otvorena 1933. godine. Istovremeno otkriven je spomenik „Deca čika Jovi“, rad vajara Stevana…

MUZEJ GRADA – ZBIRKA STRANE UMETNOSTI – Novi Sad

Godine 1966. Branko Ilić, lekar, poklonio je Novom Sadu i Vojvodini svoju likovnu zbirku, koja se sastojala od 136 slika stranih majstora, 279 predmeta i skulptura, stilskog nameštaja i drugih predmeta primenjene umetnosti. Dr Ilić bio je neumorni kolekcionar nekoliko decenija. U svojoj kolekciji čuvao je dela umetnika Francuske, Nemačke, Italije i Austrije, nastala od…

MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI VOJVODINE – Novi Sad

Muzej savremene umetnosti Vojvodine svoje aktivnosti realizuje u zgradi koju je 1959. godine projektovao arhitekta Ivo Vitić za potrebe nekadašnjeg Muzeja socijalističke revolucije. Danas su u ovoj zgradi i Muzej savremene umetnosti Vojvodine i Muzej Vojvodine. Osim kvalitetnog izložbenog prostora, ova zgrada u sebi krije i prelepi atrijum. Muzej je osnovan kao Galerija savremene likovne…

PRIRODNJAČKA ZBIRKA- POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE – Novi Sad

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je stručna ustanova koja obavlja poslove zaštite prirode i prirodnih dobara na teritoriji AP Vojvodine.Pokrajinski zavod za zaštitu prirode (u daljem tekstu: Zavod) osnovan je Pokrajinskom skupštinskom odlukom o osnivanju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode („Službeni list APV“, broj 2/2010). Prvi put Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je osnovan 1966.…

MUZEJ VOJVODINE – Novi Sad

Muzej Vojvodine je organizaciono razgranata ustanova, sa bogatim muzejskim fondom koji broji oko 400.000 predmeta i bibliotečkim fondom sa preko 50.000 publikacija. Redovna muzejska publikacija Rad Muzeja Vojvodine, koja izlazi od 1952. godine, nosila je naziv Rad vojvođanskih muzeja do 1994. godine.U uspostavljanju razgranate muzejske mreže stvoreni su depandansi – Etno-kuća “Brvnara” u Bačkom Jarku…

MUZEJ GRADA NOVOG SADA – Novi Sad

Muzej grada Novog Sada osnovan je 1954. godine i pripada kategoriji gradskih muzeja kompleksnog tipa, čija delatnost obuhvata razvoj grada od njegovog nastanka do savremenog doba. Sačinjavaju ga: Odeljenje za arheologiju sa zbirkama iz praistorije, antike i srednjeg veka, Odeljenje za istoriju sa zbirkama iz oblasti privredne, društveno-političke istorije i istorije Petrovaradinske tvrđave, Odeljenje za…