Novi Sad je, kao svakom svoj grad, najlepši na svetu. Na mapi Gerharda Merkatora iz XVI veka na njegovom mestu je naselje Bistriz. Hans Andersen u svom dnevniku sa putovanja Dunavom spominje Novi Sad kao “vodeni grad”.

Nikao je na plodnoj zemlji uz mostobran preko od tvrđave pre tri stotina i nešto godina. Austrougarska carica Marija Terezija dodelila mu je status slobodnog kraljevskog grada 1. februara 1748. godine.

Tada je nazvan današnjim imenom.

U to vreme nijedan Fruškogorac nije mogao da se oženi ako nije zasadio novi sad (novo grožđe).

Grad u (užem smislu) zauzima 130 km² i ima 250.439 hiljada stanovnika (poslednji popis 2011.godine). Prva skela između Novog Sada i Petrovaradina postavljena je 1213. godine, a poslednja 1999. godine.

Novi Sad je osetljiv na mostove. Od dvadesetih godina XVII do dvadesetih godina XX veka na Dunavu kod Novog Sada su postavljena 134 pontonska mosta. Istorija onih drugih mostova je posebna priča.

Toliko posebna da je Novi Sad jedno vreme nazivan gradom gde “reka teče iznad mostova”.

Više informacija

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA
Adresa: Trg Slobode 3/III, 21101 Novi Sad
Telefon: +381 (0)21 66 17 343
E-mail: tons@novisad.travel
Web:  www.novisad.travel
Facebook: http://www.facebook.com/novisadcity/
Instagram: https://www.instagram.com/novisad.travel/

TURISTIČKI INFO CENTAR
Jevrejska 10
Radnim danima od 7:30 do 17:00
subotom od 09:00 do 15:00
+381(0)21 66 17 343

TURISTIČKI INFO CENTAR
Bul. Mihajla Pupina 9
Radnim danima od 7:30 do 15:30
+381(0)21 421 811


SINAGOGA – Novi Sad

Sinagoga sa crkvenom opštinom i bivšom jevrejskom školom nalazi se u Jevrejskoj ulici. Podignuta 1909. godine, u stilu mađarske secesije, prema projektu peštanskog arhitekte Lipota Baumhorna, a sve tri građevine čine skladnu arhitektonsku celinu. Nad vratima sinagoge, visoko u polukrugu, stoji hebrejski natpis, sedmi stih iz 56. glave Knjige proroka Isaije: …jer će se dom…

CRKVA SVETOG JURAJA – Petrovaradin

Dvospratna barokna zgrada sa kipom svetog Ignacija, osnivača isusovačkog reda, na fasadi. Građevina je (kao jezuitski kloster) dovršena 1734. U njoj je bila crkvena škola. U 18. veku sedište isusovaca pretvoreno je u župnu crkvu (za vojnike katoličke veroispovesti). U jednoj sobi na spratu postoji ploča iz 1899. godine na kojoj je uklesano da je…

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG KRIŽA – Sremska Kamenica

Rimokatolička crkva Našašće Svetoga križa potiče iz 1746. godine, a u 19. veku ju je obnovio i proširio grof Marton Marcibanji. Crkva je od grofa Gvida Karačonjija dobila orgulje 1869. godine, a u gornjem tornju imala je četiri zvona različite veličine. U kripti ispod crkve počivaju tela Gvida Karačonjija, grofice Marije rođene Marcibanji i grofice…

RIMOKATOLIČKA CRKVA SRCA ISUSOVA I STARI ŽUPNI DVOR – Futog

Prema podacima, hram je podignut između 1906. i 1908. godine po projektu Ferenca Veningera, u pseudogotskom stilu. Grofica Kotek je dala novac za gradnju crkve o čemu svedoči ktitorski zapis iznad glavnog ulaza. Na crkvi se ističu dva visoka zvonika. Bogatstvo hrama su i slike Jozefa Ferenca Falkonera, umetnika sa kraja XVIII i početka XIX…

REFORMATORSKA HRIŠĆANSKA CRKVA – Novi Sad

Na uglu ulica Šafarikove i Pavla Papa nalazi se reformatorska crkva. Ta ozbiljna i jednostavna građevina, s neogotičkim tornjem na kojem počiva simbolična vitlejemska zvezda, skoro 150 godina predstavlja molitveni dom verske zajednice koja u Novom Sadu postoji već tri veka.Sadašnja crkva nastala je na prostoru nekadašnje pijace sena, koju su kalvinisti kupili za religiozne…