Novi Sad je, kao svakom svoj grad, najlepši na svetu. Na mapi Gerharda Merkatora iz XVI veka na njegovom mestu je naselje Bistriz. Hans Andersen u svom dnevniku sa putovanja Dunavom spominje Novi Sad kao “vodeni grad”.

Nikao je na plodnoj zemlji uz mostobran preko od tvrđave pre tri stotina i nešto godina. Austrougarska carica Marija Terezija dodelila mu je status slobodnog kraljevskog grada 1. februara 1748. godine.

Tada je nazvan današnjim imenom.

U to vreme nijedan Fruškogorac nije mogao da se oženi ako nije zasadio novi sad (novo grožđe).

Grad u (užem smislu) zauzima 130 km² i ima 250.439 hiljada stanovnika (poslednji popis 2011.godine). Prva skela između Novog Sada i Petrovaradina postavljena je 1213. godine, a poslednja 1999. godine.

Novi Sad je osetljiv na mostove. Od dvadesetih godina XVII do dvadesetih godina XX veka na Dunavu kod Novog Sada su postavljena 134 pontonska mosta. Istorija onih drugih mostova je posebna priča.

Toliko posebna da je Novi Sad jedno vreme nazivan gradom gde “reka teče iznad mostova”.

Više informacija

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA
Adresa: Trg Slobode 3/III, 21101 Novi Sad
Telefon: +381 (0)21 66 17 343
E-mail: tons@novisad.travel
Web:  www.novisad.travel
Facebook: http://www.facebook.com/novisadcity/
Instagram: https://www.instagram.com/novisad.travel/

TURISTIČKI INFO CENTAR
Jevrejska 10
Radnim danima od 7:30 do 17:00
subotom od 09:00 do 15:00
+381(0)21 66 17 343

TURISTIČKI INFO CENTAR
Bul. Mihajla Pupina 9
Radnim danima od 7:30 do 15:30
+381(0)21 421 811


REFORMATORSKA HRIŠĆANSKA CRKVA – Novi Sad

Na uglu ulica Šafarikove i Pavla Papa nalazi se reformatorska crkva. Ta ozbiljna i jednostavna građevina, s neogotičkim tornjem na kojem počiva simbolična vitlejemska zvezda, skoro 150 godina predstavlja molitveni dom verske zajednice koja u Novom Sadu postoji već tri veka.Sadašnja crkva nastala je na prostoru nekadašnje pijace sena, koju su kalvinisti kupili za religiozne…

USPENSKA CRKVA – Novi Sad

Postoje svedočanstva da je crkva Uspenja presvete Bogorodice postojala već 1731. godine. Tadašnje zdanje je bilo izgrađeno od pruća i naboja. Gradnja nove, sadašnje crkve otpočela je oko 1765. Posebnu lepotu ovog hrama čine ikonostas i njegova rezbarija, kao i rezbarija Bogorodičinog trona, arhijerejskog prestola i crkvenog nameštaja retke lepote domaćih rezbara Marka Gavrilovića i…

RIMOKATOLIČKA ŽUPNA CRKVA SVETOG ROKA – Petrovaradin

Crkva Svetog Roka se nalazi u delu Petrovaradina zvanom Novi Majur. Sagrađena je 1808. godine. Celokupna dokumentacija o ranoj istoriji ove crkve izgorela je u Mađarskoj revoliciji 1849. godine tokom sukoba mađarskih revolucionara i odreda Srba i Hrvata kojima je komandovao Josip Jelačić.Od crkve se kreće stari Križni Put koji je vodio sve do Kalvarije,…

ALMAŠKA CRKVA (CRKVA SVETA TRI JERARHA) – Novi Sad

Prvu crkvu na ovom mestu, podigli su 1718. Srbi koji su se doselili na periferiju tadašnjag Petrovaradinskog Šanca, iz sela Almaša. Sagrađena od pruća, nije mogla biti dugog veka, pa je na istom mestu podignuta nova, nešto malo veća. Bački vladika, Visarion Pavlović ju je osvetio 30. januara 1733. Zatim se iznad stare podiže novo…

NIKOLAJEVSKA CRKVA – Novi Sad

Crkva prenosa moštiju svetog Nikole, pozantija kao Nikolajevska crkva, najstarija je pravoslavna bogomolja u Novom sadu. Spominje se već 1730. godine kao zadužbina porodice grčkog porekla Bogdanov. Posle bombardovanja Novog Sada 1849. godine crkvu je obnovila i u njoj je sahranjena srpska dobrotvorka Marija Trandafil sa mužem Jovanom. Na jednoj nadgrobnoj ploči prvi put se…