Подручје општине Нови Кнежевац, са селима Банатско Аранђелово, Крстур, Ђала, Мајдан, Рабе, Подлокањ и Филић, граничи се на крајњем северу Војводине с Мађарском и Румунијом.

По историјским изворима ово место се називало Турска Кањижа. Већи економски значај Нови Кнежевац има у XVIII веку за време војне границе.

Монументални споменик палим борцима (рад Александра Зарина), у парку на обали Тисе, подсећа на борбу народа овог краја за слободу.

Нови Кнежевац има привлачну околину с реком Тисом, рибњацима и излетиштима. У пољопривреди овога краја чувена је прерада паприке. Нови Кнежевац је саобраћајно добро повезан путевима, а с Кањижом и даље према северу мостом на Тиси.

Више информација


ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ – РЕСОР ТУРИЗАМ, ОМЛАДИНА, ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ
Адреса: Краља Петра I Карађорђевића 1, Нови Кнежевац
Телефон: +381 (0)230 81 031, +381 (0)230 82 055
E-mail: jaksarobert@noviknezevac.rs
Web: www.noviknezevac.rs


РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА СВЕТОГ ЂОРЂА – Нови Кнежевац

Градња цркве започета 1847, а завршена 1858. године и носи стилске карактеристике класицизма. То је у основи јендобродна грађевина, једноставне архитектуре и без пластичне декорације. На прочељу је улаз маркиран плитким пиластрима који се јављају и на самим ивицама, као и на бочним фасадама објекта. Прозори су постављени високо и завршавају сегментним луком. Звоник кавадратне…

ЦРКВА СВЕТОГ АРХАНГЕЛА ГАВРИЛА – Ђала

Саграђена је 1794. године. Дужина цркве је 20 m, ширина 10 m а висина са звоником 35 m. Иконостас је радио Душан Алексић из Арада, 1894. године. На светом храму постоји 3 звона, мало, средње и велико. Мало звоно је тежине 150 kg, средње 500 kg а велико 750 kg. О пореклу звона се не…

ЦРКВА СВЕТОГ АРХАНГЕЛА ГАВРИЛА – Банатско Аранђелово

Црква је подигнута 1822. године и грађена је са стилским карактеристикама класицизма. То је једнобродна грађевина подужне основе, складних пропорција, са припратом, наосом и пространим олтарским простором који је изнутра полукружан, а споља полигоналан и полуоблачасто је засведена. Српска првославна црква св. Арханђела Михаила и Гаврила у Банатском Аранђелову, својим монументалним димензијама, али складном и…

ЦРКВА СВЕТИХ АРХАНЂЕЛА МИХАИЛА И ГАВРИЛА – Нови Кнежевац

Српска православна црква св. Арханђела Михаила и Гаврила у Новом Кнежевцу, према писаним изворима, изграђена је 1755. године како је записано на прочељу цркве и носи барокне стилске карактеристике. Подигнута је на месту где је некада већ постојала црква од трошног материјала. Током времена на цркви су вршене велике измене, нарочито на прочељу, које је…

ДВОРАЦ “МАЛДЕГХЕМ” – Нови Кнежевац

Када из Новог Кнежевца кренете за Кањижу пре моста преко Тисе скрените десно и након двадесетак метара ће те наићи на паркинг са десне стране и ту је први дворац, а након педесетак метара са десне стране је и “Малдегхем”. Дворац “Малдегхем” је изграђен 1910.године и припадао је браћи и грофовима Малдегхем по којима је…

ДВОРАЦ “ТАЛИЈАН” – Нови Кнежевац

Када из Новог Кнежевца кренете за Кањижу пре моста преко Тисе скрените десно и након педесетак метара са леве стране је дворац. Дворац је саградио Андор Талијан 1856. године након венчања са Вилхемином Шулпе (1850), која је била наследница дворца Сервијски-Шулпе. Андор Талијан је био коњички капетан аустроугарске војске. Синови Вилхемине Шулпе и Андора Талијана…

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “БРАНИСЛАВ НУШИЋ” – Нови Кнежевац

Народна библиотека “Бранислав Нушић” налази се у згради племићког дворца породице Малдегxем, у парку који је под заштитом, као и сама зграда библиотеке, у којој је библиотека смештена од 1968. године. Библиотека поседује око 40.000 књига на српском и мађарском језику. У оквиру постојећих одељења налази се и просторија легата нашег академика др. Василија Крестића,…

ЛОВИШТЕ “ВЕЛИКИ СИГЕТ” – Банатско Аранђелово

На територији Баната значајно је поменути ловиште “Велики Сигет”. Додатна предност овог ловишта је близина бање “Кањижа” и реке Тисе. Простире се на  територији Општине Нови Кнежевац, укупне површине 30.539 hа, од којих ловне површине обухватају 29.085 hа. Понуда ловне дивљачи: срнећа дивљач, зец, фазан, пољска јаребица, препелица, грлица, гугутка, голуб гривњаш и дивље патке.…

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ “МАЈДАН” – Мајдан

Локација у селу Мајдан у близини сеоског гробља се повезује са хришћанским манастиром Светог Ђорђа из легенде о светом Герхарду. У том тексту с почетка 14. века, анонимни писар говори о настанку манастира и о борби војсковође угарског краља Стефана И (997-1038) Чанада, против бугарског кнеза Ахтума. Ахтум је господарио Банатом и жестоко се опирао…

ДВОРАЦ “СЕРВИЈСКИ-ШУЛПЕ” – Нови Кнежевац

Када из Новог Кнежевца кренете за Кањижу пре моста преко Тисе скрените десно и након двадесетак метара ће те наићи на паркинг са десне стране и ту је и дворац. Дворац у Новом Кнежевцу изградио је богати трговац и угледни грађанин новосадског Магистрата Марко Сервијски, који је на првој лицитацији коморских добара, одржаној 1781-82. године,…