Područje opštine Novi Kneževac, sa selima Banatsko Aranđelovo, Krstur, Đala, Majdan, Rabe, Podlokanj i Filić, graniči se na krajnjem severu Vojvodine s Mađarskom i Rumunijom.

Po istorijskim izvorima ovo mesto se nazivalo Turska Kanjiža. Veći ekonomski značaj Novi Kneževac ima u XVIII veku za vreme vojne granice.

Monumentalni spomenik palim borcima (rad Aleksandra Zarina), u parku na obali Tise, podseća na borbu naroda ovog kraja za slobodu.

Novi Kneževac ima privlačnu okolinu s rekom Tisom, ribnjacima i izletištima. U poljoprivredi ovoga kraja čuvena je prerada paprike. Novi Kneževac je saobraćajno dobro povezan putevima, a s Kanjižom i dalje prema severu mostom na Tisi.

Više informacija
OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC – RESOR TURIZAM, OMLADINA, OBRAZOVANjE I SPORT
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 1, Novi Kneževac
Telefon: +381 (0)230 81 031, +381 (0)230 82 055
E-mail: jaksarobert@noviknezevac.rs
Web: www.noviknezevac.rs


XI SUSRET BIVŠIH I SADAŠNjIH ŽITELjA SELA – FILIĆ

Manifestacija je zamišljena kao tradicionalni susret bivših i sadašnjih žitelja naselja Fi...

Opširnije

SEVERNOBANATSKI SUSRETI FOLKLORNOG STVARALAŠTVA - Novi Kneževac

Program na temu interkulturalnog dijaloga, uz učešće folklornih grupa severnobanatskog okr...

Opširnije

SVETOSTEFANSKI PRAZNIK NOVOG HLEBA - Novi Kneževac

Manifestacija kojom se obeležava nacionalni praznik mađarske zajednice, održava se polovin...

Opširnije

RESTORAN SA PRENOĆIŠTEM "LOVAC" - Novi Kneževac

Restoran sa prenoćištem "Lovac" raspolaže sa jednokrevetnim, dvokrevetnim, trokrevetnim i ...

Opširnije

STARI PARK - Novi Kneževac

Na krajnjem severu Banata, na levoj obali reke Tise prostire se novokneževački park. Zajed...

Opširnije

ĐALA - Tiszasziget (HU)

ĐALA - Tiszasziget (HU) Radno vreme: 07-19 Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i mađa...

Opširnije

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG ĐORĐA - Novi Kneževac

Gradnja crkve započeta 1847, a završena 1858. godine i nosi stilske karakteristike klasici...

Opširnije

CRKVA SVETOG ARHANGELA GAVRILA - Đala

Sagrađena je 1794. godine. Dužina crkve je 20 m, širina 10 m a visina sa zvonikom 35 m. Ik...

Opširnije

CRKVA SVETOG ARHANGELA GAVRILA - Banatsko Aranđelovo

Crkva je podignuta 1822. godine i građena je sa stilskim karakteristikama klasicizma. To j...

Opširnije

CRKVA SVETIH ARHANĐELA MIHAILA I GAVRILA - Novi Kneževac

Srpska pravoslavna crkva sv. Arhanđela Mihaila i Gavrila u Novom Kneževcu, prema pisanim i...

Opširnije

DVORAC "MALDEGHEM" - Novi Kneževac

Kada iz Novog Kneževca krenete za Kanjižu pre mosta preko Tise skrenite desno i nakon dvad...

Opširnije

DVORAC "TALIJAN" - Novi Kneževac

Kada iz Novog Kneževca krenete za Kanjižu pre mosta preko Tise skrenite desno i nakon pede...

Opširnije

NARODNA BIBLIOTEKA "BRANISLAV NUŠIĆ" - Novi Kneževac

Narodna biblioteka "Branislav Nušić" nalazi se u zgradi plemićkog dvorca porodice Maldegxe...

Opširnije

LOVIŠTE "VELIKI SIGET" - Banatsko Aranđelovo

Na teritoriji Banata značajno je pomenuti lovište "Veliki Siget". Dodatna prednost ovog l...

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "MAJDAN" - Majdan

Lokacija u selu Majdan u blizini seoskog groblja se povezuje sa hrišćanskim manastirom Sve...

Opširnije

DVORAC "SERVIJSKI-ŠULPE" - Novi Kneževac

Kada iz Novog Kneževca krenete za Kanjižu pre mosta preko Tise skrenite desno i nakon dvad...

Opširnije