Novi Kneževac

Područje opštine Novi Kneževac, sa selima Banatsko Aranđelovo, Krstur, Đala, Majdan – Rabe, Podlokani Firić, graniči se na krajnjem severu Vojvodine s Mađarskom i Rumunijom.

Po istorijskim izvorima ovo mesto se nazivalo Turska Kanjiža. Veći ekonomski značaj Novi Kneževac ima u XVIII veku za vreme vojne granice.

Monumentalni spomenik palim borcima (rad Aleksandra Zarina), u parku na obali Tise, podseća na borbu naroda ovog kraja za slobodu.

Novi Kneževac ima privlačnu okolinu s rekom Tisom, ribnjacima i izletištima. U poljoprivredi ovoga kraja čuvena je prerada paprike. Novi Kneževac je saobraćajno dobro povezan putevima, a s Kanjižom i dalje prema severu mostom na Tisi.

Više informacija