У Војводини у централном делу Бачке, у подножју Телечке висоравни, на коридору 10 и надморској висини од 100 m налази се општина Мали Иђош. Општина се састоји од три насеља: Фекетића, Ловћенца и Малог Иђоша.

Интернационални пут Е-75, као и главна железничка пруга, који повезују Београд- Суботицу и државну границу (Хоргош и Келебија) са средњом Европом, пролазе кроз сва три насеља општине.

Удаљеност од Суботице на северу и Новог Сада на југу земље је око 50 km, док се главни град Београд налази на око 130 km од општине. Кроз општину протиче река Криваја.

Већи привредни центри, Врбас и Бачка Топола су удаљени на око 12 km од општине.

Више информацијa


ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Адреса: Маршала Тита 32, Мали Иђош
Телефон: +381 (0)63 84 19 896
E-mail: info@tourism-mi.org.rs
Web: www.tourism-mi.org.rs


ВИНСКИ ПОДРУМ “ВИНУМ ЛОДИ” – Мали Иђош

Већ 1998. године подигнут је подрум “Винум-Лоди”, од стране и по плановима грађевинског предузетника Месарош Маћаша, из Темерина. Подрум се састоји из више просторија. Старински подземни подрум с луковима прихватио је храстову бурад у којима одлежава вино. У другом подземном подруму се налазе цистерне за вино, у којима се врши врење. Сала за дегустацију вина…

ЛЕТЊИКОВАЦ ПОРОДИЦЕ ПЕЦЕ – Мали Иђош

Летњиковац у Малом Иђошу су изградили Пеце Петар и његов брат Ернест почетком 20. века 1923. године и по свим елементима припада вишој групи сличних мањих зграда богатијих породица које су могле себи приуштити нешто другачију и бољу кућу за становање. Данас је летњиковац потпуно руиниран и не служи ничему, остала је само кула која…

РЕФОРМАТОРСКА ЦРКВА – Фекетић

Данашњу Црквену Заједницу су основали они реформати, који су се доселили из Кунхеђеш-а 1785. Неки су се доселили и из Тисабур-а. Ови досељеници потичу из сиромашних слојева. Досељење је дозвољено указом цара Јосип II. од 25. новембра 1784. Тачан датум оснивања цркве није познат, али први упис у матичну књигу рођених је био 29. маја…