Duž Kanala Sombor – Bečej, železničkog i drumskog puta koji presecaju srednji deo Bačke, formirana su u opštini Kula naseljena mesta: Crvenka, Ruski Krstur, Sivac, Kruščić i Lipar.

U ovom kraju mnogonacionalno stanovništvo čine Srbi, Crnogorci, Hrvati, Rusini, Mađari, Slovaci, Nemci, Slovenci, Makedonci i drugi. Od Kule 10 km je i najveće naselje Rusina u Srbiji – Ruski Krstur.

Krajem XVII veka prvi put se pominje Kula, kao granično mesto prema Turskoj s vojnom posadom. Mesto se razvija u XVIII veku, kada ga intenzivnije naseljavaju razni narodi.

U Kuli se održavaju tradicionalne manifestacije amaterske pozorišne umetnosti, a u Ruskom Krsturu je tradicionalna “Crvena ruža”, smotra kulturnog i umetničkog stvaralaštva Rusina.

Više informacija

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE KULA
Adresa: Lenjinova 11, Kula
Telefon: +381 (0)25 751 186
E-mail: took@kula.rs
Web: www.turizamkula.rs
Facebook: http://www.facebook.com/kulaturizam/
Instagram: https://www.instagram.com/took_kula/


RUSINSKO NARODNO POZORIŠTE “PETRO RIZNIČ ĐAĐA” – Ruski Krstur

Rusinsko narodno pozorište „Đađa“ konstituisano je kao Amatersko rusinsko pozorište „Đađa“ 1971. godine sa svoje dve scene: scena u Ruskom Krsturu i scena u Novom Sadu. Pod tim nazivom je funkcionisalo sve do 1991. godine, kada menja naziv u Rusinsko narodno pozorište „Đađa“. Godine 2003. pozorište je transformisano u profesionalno i do sada je postavljeno…