Opština Kovačica, po mnogo čemu poznata i interesantna, prostire se u jugo-istočnom delu Vojvodine, na površini na 419 km2. Administrativni i geografski centar opštine je mesto Kovačica, od Beograda udaljeno 46 km – 40 minuta vožnje kolima.

U severozapadnom delu opštine Kovačica, dužinom oko 15 km protiče reka Tamiš, a istočni deo pokriva Deliblatska peščara sa svojim specifičnim prirodno-geografskim karakteristikama.

Obradivo zemljište zauzima 84,02% ukupne teritorije opštine. Čine ga pretežno prvoklasne oranice, neznatno voćnaci, vinogradi i livade. Preko 4/5 obradivog zemljišta je černozem – najplodnija vrsta zemljišta u Panonskoj regiji, koja omogućava visoke prinose u poljoprivrednoj proizvodnji.

Opštinu Kovačica čini 8 naselja: Kovačica, Debeljača, Crepaja, Padina, Samoš, Idvor, Uzdin i Putnikovo. Sva mesta povezana su asfaltnim putem. Preko teritorije opštine prelazi železnička pruga Pančevo – Kikinda.

Kovačička opština je heterogena zajednica i predstavlja interesantni spoj četiri jezika, pisma, vere, kulture, običaja. Ljudi, tu, jedni pored drugih žive 200 godina čuvajući i negujući svoje. Poštuju i cene to isto kod drugih i dokazuju da razlike ne razdvajaju, već naprotiv da zbližavaju i spajaju.

Prema popisu iz 2011 .godine, opština Kovačica je imala 25.259 stanovnika. Nacionalni sastav je heterogen. Statutom opštine Kovačica, utvrđena je ravnopravna upotreba jezika i pisma Slovaka, Srba, Mađara i Rumuna.

Fotografije: arhiva TO Kovačica

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE KOVAČICA
Adresa: Masarikova 69, Kovačica
Telefon: +381 (0)13 660 460
E-mail: office@took.org.rs
Web: www.took.org.rs
Facebook: https://sr-rs.facebook.com/TOOKovacica/


REFORMATORSKA CRKVA – Debeljača

Reformatska zajednica Mađarske hrišćansko reformatske crkve u Debeljači spada u najstarije hrišćanske zajednice na području opština Kovačica i osnovana je daleke 1799. godine u središtu mesta, pod vođstvom sveštenika Tar Janoša.Izgradnja prve crkve počela je 1804. godine. Prva crkva je izgorela u požaru 1830. godine tako da se pristupa gradnji nove koja je potpomognuta velikim…

SLOVAČKA EVANGELISTIČKA CRKVA – Padina

Slovački evangelistički hram u Padini monumentalna je građevina koja dominira mestom padina. Postavljen je na blagom uzvišenju i sagrađen je 1839. godine. Po nacrtima arhitekte Bartolomeja Haneka koji je i lično nadzirao gradnju hrama. 1841 hram je osveštan. Unutrašnjost crkve je čisto bela bez ornamenata, a jedina slika jeste ulje na platnu koja se nalazi…

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA – Samoš

Srpska pravoslavna crkva u Samošu spada u veće i raskošnije pravoslavne crkve na tlu Banata, pa i Vojvodine. Temelji crkve udareni su 1840. godine a crkva je osvećena 1847. godine. Sveti hram posvećen je prenosu moštiju Svetoga Nikolaja.Ikonostas čine ikone prenešene iz Sečnja i Čavoša u današnjoj Rumuniji. Delovi ikonostasa, mada uklopljeni u jednu celinu,…