Opština Kovačica, po mnogo čemu poznata i interesantna, prostire se u jugo-istočnom delu Vojvodine, na površini na 419 km2. Administrativni i geografski centar opštine je mesto Kovačica, od Beograda udaljeno 46 km - 40 minuta vožnje kolima.


U severozapadnom delu opštine Kovačica, dužinom oko 15 km protiče reka Tamiš, a istočni deo pokriva Deliblatska peščara sa svojim specifičnim prirodno-geografskim karakteristikama.

Obradivo zemljište zauzima 84,02% ukupne teritorije opštine. Čine ga pretežno prvoklasne oranice, neznatno voćnaci, vinogradi i livade. Preko 4/5 obradivog zemljišta je černozem – najplodnija vrsta zemljišta u Panonskoj regiji, koja omogućava visoke prinose u poljoprivrednoj proizvodnji.

Opštinu Kovačica čini 8 naselja: Kovačica, Debeljača, Crepaja, Padina, Samoš, Idvor, Uzdin i Putnikovo. Sva mesta povezana su asfaltnim putem. Preko teritorije opštine prelazi železnička pruga Pančevo – Kikinda.

Kovačička opština je heterogena zajednica i predstavlja interesantni spoj četiri jezika, pisma, vere, kulture, običaja. Ljudi, tu, jedni pored drugih žive 200 godina čuvajući i negujući svoje. Poštuju i cene to isto kod drugih i dokazuju da razlike ne razdvajaju, već naprotiv da zbližavaju i spajaju.

Prema popisu iz 2011 .godine, opština Kovačica je imala 25.259 stanovnika. Nacionalni sastav je heterogen. Statutom opštine Kovačica, utvrđena je ravnopravna upotreba jezika i pisma Slovaka, Srba, Mađara i Rumuna.

Fotografije: arhiva TO Kovačica
 


TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE KOVAČICA
Adresa: Masarikova 69, Kovačica
Telefon: +381 (0)13 660 460
E-mail: office@took.org.rs
Web: http://www.took.org.rs
Facebook: https://sr-rs.facebook.com/TOOKovacica/

 


GUČA U KOVAČICI - KOVAČICA

Preliminarno takmičenje trubačkih orkestara sa područja Vojvodine i grada Beograda za plasman na finalno takmičenje u Guči. ...

Opširnije

FIJAKERIJADA - CREPAJA

Međunarodna smotra fijakera i paradnih konja „Crepajački fijaker”, jedna od najvećih u zemlji i okruženju. ...

Opširnije

SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "SLAVIJA" - Kovačica

Tereni za veliki i mali fudbal, košarku, odbojku, rukomet, kuglana. U izgradnji je komplek...

Opširnije

UZDINSKI RIBNjAK - Uzdin

U blizini Tamiša kod Uzdina 1985. godine sagrađen je ribnjak na površini od 450 hektara. ...

Opširnije

REKA TAMIŠ - Idvor

U vodama svih vojvođanskih reka, pa time i Tamiša, najčešće se lovi šaran, som, bela riba, štuka i smuđ. Oko...

Opširnije

DEBELjAČKA JEZERA - Debeljača

Kompleks Debeljačkih jezera organizovano se bavi komercijalnim ribolovom od 2000. godine. Petogodišnjom reko...

Opširnije

PRAVOSLAVNA CRKVA - PUTNIKOVO

Zidanje crkve u Putnikovu započeto je na Preobraženje 19. avgusta 1938. godine, a završeno u decembru iste g...

Opširnije

REFORMATORSKA CRKVA - Debeljača

Reformatska zajednica Mađarske hrišćansko reformatske crkve u Debeljači spada u najstarije hrišćanske zajedn...

Opširnije

HRAM SVETIH BLAGOVESTI - Idvor

Hram Svetih Blagovesti sagrađen je 1803. U njemu je ikonostas koji je oslikan 1876 – 79. koji je delo poznat...

Opširnije