Opština Inđija se nalazi u Vojvodini, u severoistočnom delu Srema, na južnim obroncima Fruške gore. Smeštena je na pola puta između Beograda i Novog Sada, na mestu gde se ukrštaju dva značajna evropska koridora: koridor X (auto put E-75) i koridor VII (reka Dunav), te ima veoma povoljan turističko-geografski položaj.

Inđija je od Beograda udaljena 45 km, a od Novog Sada 36 km i sa njima je povezana auto-putem E-75 i magistralnim putem M-22.1. Od aerodroma Nikola Tesla u Beogradu Inđija je udaljena 39 km. Kroz Inđiju prolaze železnička pruga Beograd - Novi Sad - Subotica - Budimpešta i pruga Beograd - Zagreb - Ljubljana.

335 km Budimpešta
571 km Beč
502 km Ljubljana
364 km Zagreb
259 km Sarajevo
475 km Podgorica
487 km Skoplje
445 km Sofija
644 km Bukurešt

Opština Inđija zauzima površinu od 384 km² i čini je 11 naselja: Inđija, Čortanovci, Beška, Krčedin, Slankamenački Vinogradi, Stari Slankamen, Novi Slankamen, Novi Karlovci, Maradik, Ljukovo i Jarkovci. U njima danas živi oko 47.500 stanovnika različitih nacionalnosti.

Obronci Fruške gore, vojvođanska ravnica i obale reke Dunav prožeti su brojnim prirodnim lepotama, kulturno-istorijskim znamenitostima, očuvanom tradicijom ali i duhom modernog razvoja jedne od najnaprednijih opština u Srbiji. Upotpunjene interesantnim manifestacijama i bogatom gastronomskom ponudom, turističke vrednosti opštine Inđija pružaju svim posetiocima priliku da u njoj pronađu pravi kutak za sebe.

Reka Dunav, koja svojim dugim tokom krasi deset zemalja Evrope, povezuje više od 80 miliona ljudi i spaja različite narode i kulture, Srbijom je ucrtala svoj živopisan put od Bezdana do Đerdapa. Na tom putu opštini Inđija podarila je prelepu obalu dugu 27 km. Obalom Dunava od Čortanovaca, preko Beške i Krčedina, pored Slankamenačkih Vinograda sve do ušća Tise u Dunav kod Starog Slankamena, u ekološki očuvanom okruženju živopisne ruralne sredine, nižu se vikend naselja, riblje čarde, plaže, peščane ade i atraktivni pejzaži koji sve više privlače ljude željne predaha od užurbane savremene svakodnevice.

Redosled istorijskih događaja:

1455. godine Inđija se pominje kao feudalno dobro porodice Šuljok de Lekče
1756. godine u pisanim izvorima Inđija se prvi put pominje kao naseljeno mesto
1800. godine u Inđiji se osniva Poštanska služba
1883. godine železnica dolazi u Inđiju
1886. godine u Inđiji započinje poštanski transfer novca
1890. godine u Inđiji se otvara prvi mlin na paru
1897. godine Inđija dobija svoju prvu banku i trgovačku školu
1911. godine u Inđiji se otvara prva elektrana
1939. godine prvi moderan put u Srbiji (Novi Sad - Beograd) prolazi kroz Inđiju
1960-tih godina dolazi do brzog razvoja malih i srednjih preduzeća
DANAS Inđija postaje prvoklasna destinacija za investiranje
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE INĐIJA
Adresa: Cara Dušana 1, Inđija
Telefon: +381 (0)22 510 970
E-mail: office@indjijatravel.rs
Web: http://www.indjijatravel.rs
Facebook: https://www.facebook.com/indjija.travel/
Instagram: https://www.instagram.com/indjija.travel/

Radno vreme:
radnim danima 07:00 – 15:00


FUDBALSKI STADION - Inđija

Stadion je među objektima sa najdužom sportskom tradicijom u Sremu i Vojvodini. Nalazi se ...

Opširnije

LESNI PROFIL - Stari Slankamen

Lesni profil u Starom Slankamenu predstavlja, najkompletnije geonasleđe lesnih sedimenta u...

Opširnije

ZAVIČAJNA ZBIRKA DRUŠTVA "STARA BEŠKA" - Beška

Postavka: Stare fotografije Beške, numizmatička zbirka, stari i retki predmeti iz Beške i okoline, stalna po...

Opširnije

KULTURNI CENTAR INĐIJA - Inđija

Kulturni centar Inđija otvoren je 15. maja 2003. godine, rekonstrukcijom Sokolskog doma. Ova moderna kulturn...

Opširnije

GALERIJA KUĆE VOJNOVIĆA - Inđija

Kuća Vojnovića, izgrađena oko 1873. godine, jedan je od malobrojnih sačuvanih primera građ...

Opširnije

ETNO KUĆA - Maradik

U etno kuću u Maradiku, koji je na sredini između Novog Sada i Beograda, često navraćaju turističke grupe, p...

Opširnije

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG PREOBRAŽENjA - Novi Slankamen

Srpska pravoslavna crkva Svetog Preobraženja evidentirana je kao neporetnost koja uživa prethodnu zaštitu. G...

Opširnije

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG NIKOLE BISKUPA - Stari Slankamen

Crkva je podignuta 1835. godine kao jednobrodna građevina orijentisana sever-jug, sa dvoetažnim zvonikom. Pr...

Opširnije

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG MIHAJLA ARHANĐELA - Novi Slankamen

Rimokatolička crkva u Novom Slankamenu, posvećena Svetom Mihailu, podignuta je 1862. godine i predstavlja sp...

Opširnije

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETE ANE - Maradik

Pre izgradnje kapele na ovom mestu u dokumentima se 1836. godine pominje samo zvonik sa dva zvona. Kapela Sv...

Opširnije

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG PETRA - Inđija

Crkva je podignuta 1872. godine i gradila se pune četiri godine. Posvećena je apostolu Svetom Petru. Do tog ...

Opširnije

PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG SRETENjA GOSPODNjEG - Novi Karlovci

Današnja crkva Svetog Sretenja Gospodnjeg je sazidana u vizantijskom stilu 1796. godine za vreme mitropolita...

Opširnije

KAPELA SVETE PETKE - Beška

Kapela Svete Petke, u narodu poznata kao Vodice datira iz 1781. godine. To je jednobrodna građevina sa dvosl...

Opširnije

KALVINSKA (REFORMATOSKA) CRKVA - Maradik

Na ovim prostorima prve reformatske crkve osnovali su Nemci i Mađari. Prva reformatska crkva na teritoriji o...

Opširnije

HRAM USPENjA PRESVETE BOGORODICE - Ljukovo

Temelji crkve su postavljeni 1992. godine, a izgradnja završena 2003. godine. Podignuta je u centru sela u v...

Opširnije

HRAM PRENOSA MOŠTIJU SVETOG OCA NIKOLAJA - Čortanovci

Crkva Svetog Nikole podignuta je u prvoj polovini 19. veka, o čemu svedoči ugovor sklopljen 1827. između opš...

Opširnije

GRKOKATOLIČKA CRKVA USPENIJA PRESVETE BOGORODICE - Inđija

Gradnja crkve je započeta 1972. godine, a završena 1978. godine. Zvonik crkve na kome su tri zvona odvojen j...

Opširnije

CRKVA VAVEDENjA PRESVETE BOGORODICE - Beška

Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Beški nekoliko puta je menjala lokaciju i na sadašnjoj se nalazi od 17...

Opširnije

EVANGELISTIČKA CRKVA - Slankamenački Vinogradi

Crkva u Slankamenačkim Vinogradima podignuta je 1954. godine za potrebe dela Slovaka vernika - evangelista. ...

Opširnije

CRKVA SVETOG NIKOLE - Krčedin

Hram prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja podignut je 1781. godine i osvećen od strane mitropolita Vićentija....

Opširnije

HRAM VAVEDENjA PRESVETE BOGORODICE - Inđija

Crkva u Inđiji je posvećena Vavedenju Presvete Bogorodice. Prema predanju Vavedenje Bogorodice predstavlja u...

Opširnije

CRKVA SVETOG SAVE - Maradik

Srpska pravoslavna crkva Svetog Save u Maradiku podignuta je u drugoj polovini 18. veka i kao zaštićeno nepo...

Opširnije

CRKVA SVETOG NIKOLE - Stari Slankamen

Crkvu Svetog Nikole prema predanju sagradio je 1468. godine Vuk Grgurević u narodu poznatiji kao Zmaj Ognjen...

Opširnije

CRKVA SVETOG MARKA (VODICA) - Novi Karlovci

Na samom izlasku sa petlje auto puta E-75 na koridoru 10, u blizini Novih Karlovaca nalazi se crkva posvećen...

Opširnije