Општина Чока се простире на површини од 321 km2, у северном делу Баната, у непосредној близини тромеђе Србије, Мађарске и Румуније.
У осам насељених места живи око 11.388 становника вишенационалног, мешовитог састава.
Подручје Општине има повољан геостратегијски положај, јер је повезан са осталим деловима земље друмским и жељезничким саобраћајем, као и пловношћу реке Тисе.

Природно место општине Чока је, као саставним делом Баната, у еврорегиону Дунав 21, односно његовом делу: Дунав-Кереш-Муреш-Тиса.

Привреда општине Чока чини напоре очувања својих малобројних брендова, који су окосница будуће тржишне утакмице и развоја туризма као основне привредне гране. Спортске организације и спортисти Општине Чока и града Чока су дали пун допринос афирмацији спорта Србије освајањем најсјајнијих одличја на међународним, европским и светским такмичењима. Исти квалитет, Општина Чока и град Чока су потврдили и у осталим областима спорта, у школском спорту и рекреативном спорту, односно у аматерском спорту.

Културне организације општине Чока, захваљујући својој мултинационалности и мултикултуралности, организатори су веома квалитетних и традицоналних културних манифестација регионалног значаја.

Туристичка понуда општине Чока, која би била обједињена у укупној туристичкој понуди Баната, односно Туристичког информативног центра Баната и Туристичке организације Војводине је:

  • Винарија Чока са својом свеукупном производном и хотелско-угоститељском понудом
  • Ловни туризам са веома богатим ловним подручјем
  • природни резервати са заштићеном врстом дропље, познатом код нас и у свету
  • риболовни туризам, са подручјем окруженим: реком Тисом, каналом Дунав-Тиса-Дунав, реком Златица и мртвајом реке Тисе
  • сеоски и еколошки туризам, са скромним смештајним капацитетима
  • спортско и културно манифестациони туризам
  • дворци, салаши и верски објекти
  • транзитни и наутички туризам.

Општина Чока обухвата насеља Банатски Моноштор, Врбица, Јазово, Остојићево, Падеј, Санад, Црна Бара, Чока.

Више информација

ГРАДСКА ГОСТИОНА СА ПРЕНОЋИШТЕМ „ЖДРЕБАЦ“ – Чока

Гостиона „Ждребац“ налази се у Чоки на 65 км од Суботице ка Кикинди. Удобним смештајем и квалитетном услугом представља идеално место за викенд одмор. Градска гостиона „Ждребац“ изузетно је погодна за све врсте пословних састанака, семинара, обука и других пословних садржаја. Лепотом и разноликошћу околине у којој је смештена пружиће вам незаборавне тренутке. Располаже са…

ПОРОДИЧНА КУЋА ДИВАН ГЕОРГА – Падеј

Породична кућа тамошњег спахије Дивана Георга изграђена је крајем 19. века. Када кренете из Бочара за Падеј, у центру Падеја наилазите са леве стране пута на кућу спахије Дивана Георга. Данас се у кући налазе месна канцеларија и ауто школа. У дворишту куће се налази игралиште за децу. Фасада је запуштена, али се још увек…