Opština Čoka se prostire na površini od 321 kilometara kvadratnih, u severnom delu Banata, u neposrednoj blizini tromeđe Srbije i Crne Gore, Mađarske i Rumunije.
U 8 naseljenih mesta živi oko 11388 stanovnika višenacionalnog, mešovitog sastava.
Područje Opštine ima povoljan geostrategijski položaj, jer je povezan sa ostalim delovima zemlje drumskim i željezničkim saobraćajem, kao i plovnošću reke Tise.

Prirodno mesto opštine Čoka je, kao sastavnim delom Banata, u evroregionu Dunav 21, odnosno njegovom delu: Dunav-Kereš-Mureš-Tisa.

Privreda opštine Čoka je u početnoj fazi privatizacije, sa veoma malim brojem zaposlenih radnika i preduzećima koja su mahom i stečaju.

Međutim, privreda opštine Čoka čini napore očuvanja svojih malobrojnih brendova, koji će biti okosnica buduće tržišne utakmice i razvoja turizma kao osnovne privredne grane. Sportske organizacije i sportisti Opštine Čoka i grada Čoka su dali pun doprinos afirmaciji Jugoslovenskog sporta i sporta Srbije i Crne Gore osvajanjem najsjajnijih odličja na međunarodnim, evropskim i svetskim takmičenjima. Isti kvalitet, Opština Čoka i grad Čoka su potvrdili i u ostalim oblastima sporta, u školskom sportu i rekreativnom sportu, odnosno u amaterskom sportu.

Kulturne organizacije opštine Čoka, zahvaljujući svojoj multinacionalnosti i multikulturalnosti, organizatori su veoma kvalitetnih i tradiconalnih kulturnih manifestacija regionalnog značaja.

Turistička ponuda opštine Čoka, koja bi bila objedinjena u ukupnoj turističkoj ponudi Banata, odnosno Turističkog informativnog centra Banata i Turističke organizacije Vojvodine je:

  • Vinarija Čoka sa svojom sveukupnom proizvodnom i hotelsko-ugostiteljskom ponudom
  • Lovni turizam sa veoma bogatim lovnim područjem
  • prirodni rezervati sa zaštićenom vrstom droplje, poznatom kod nas i u svetu
  • ribolovni turizam, sa područjem okruženim: rekom Tisom, kanalom Dunav-Tisa-Dunav, rekom Zlatica i mrtvajom reke Tise
  • seoski i ekološki turizam, sa skromnim smeštajnim kapacitetima
  • sportsko i kulturno manifestacioni turizam
  • dvorci, salaši i verski objekti
  • tranzitni i nautički turizam.

Opština Čoka obuhvata naselja Banatski Monoštor, Vrbica, Jazovo, Ostojićevo, Padej, Sanad, Crna Bara, Čoka.

Više informacija

PLOVIDBA TISOM

Reka Tisa (mađarski: Tisza, ukrajinski: Tisa, slovački i rumunski: Tisa i nemački: Theiß) je najveća leva pritoka Dunava. Protiče kroz Panonsku niziju. Izvire u Ukrajini, na Karpatima u oblasti Bukovina, i dalje prolazi kroz Mađarsku, Rumuniju, Slovačku i Srbiju. Uliva se u Dunav nasuprot Starog Slankamena. Tisa je dugačka 1.358 km. U VojvodiniTisa deli Bačku…

LOVIŠTE “ŠUJMOŠ” – Padej

Na delu teritorije Opštine Čoka, ukupne površine 7.833 ha, od kojih lovne površine obuhvataju 7.319 ha. Ponuda lovne divljači: srneća divljač, zec, fazan, poljska jarebica, prepelica, grlica, gugutka, golub grivnjaš, divlja patka-gluvara i divlja svinja (povremeno). Mogućnost smeštaja turista: u Lovačkom domu u Padeju.Lovištem gazduje lovačko udruženje “Padej”.

LOVIŠTE “VELIKI RIT” – Čoka

Na delu teritorije Opštine Čoka, ukupne površine 23.139 ha, od kojih lovne površine obuhvataju oko 22.500 ha. Ponuda lovne divljači: srneća divljač, zec, fazan, poljska jarebica, prepelica, grlica, gugutka, golub grivnjaš i divlja svinja (povremeno). Mogućnost smeštaja turista: Lovački dom u Padeju i ugostiteljski objekti u Kikindi. Lovištem gazduje lovačko udruženje “Droplja”.

DVORAC “MARČIBANJI” – Čoka

Dvorac je izgradila porodica Marčibanji, posle 1781. godine, kada je Lerinc Marčibanji kupio pustaru Čoku. Izgradnju dvorca dovršio je tek sledeći vlasnik, Švab Karolj, tek oko 1870. godine. Artur i Karolj Lederer kupili su posed krajem 19. veka. U posedu spahijske porodice Lederer inače jedne od najbogatijih jevrejskih porodica u to doba imanje ostaje sve…