Opština Čoka se prostire na površini od 321 km2, u severnom delu Banata, u neposrednoj blizini tromeđe Srbije, Mađarske i Rumunije.
U osam naseljenih mesta živi oko 11.388 stanovnika višenacionalnog, mešovitog sastava.
Područje Opštine ima povoljan geostrategijski položaj, jer je povezan sa ostalim delovima zemlje drumskim i željezničkim saobraćajem, kao i plovnošću reke Tise.

Prirodno mesto opštine Čoka je, kao sastavnim delom Banata, u evroregionu Dunav 21, odnosno njegovom delu: Dunav-Kereš-Mureš-Tisa.

Privreda opštine Čoka čini napore očuvanja svojih malobrojnih brendova, koji su okosnica buduće tržišne utakmice i razvoja turizma kao osnovne privredne grane. Sportske organizacije i sportisti Opštine Čoka i grada Čoka su dali pun doprinos afirmaciji sporta Srbije osvajanjem najsjajnijih odličja na međunarodnim, evropskim i svetskim takmičenjima. Isti kvalitet, Opština Čoka i grad Čoka su potvrdili i u ostalim oblastima sporta, u školskom sportu i rekreativnom sportu, odnosno u amaterskom sportu.

Kulturne organizacije opštine Čoka, zahvaljujući svojoj multinacionalnosti i multikulturalnosti, organizatori su veoma kvalitetnih i tradiconalnih kulturnih manifestacija regionalnog značaja.

Turistička ponuda opštine Čoka, koja bi bila objedinjena u ukupnoj turističkoj ponudi Banata, odnosno Turističkog informativnog centra Banata i Turističke organizacije Vojvodine je:

  • Vinarija Čoka sa svojom sveukupnom proizvodnom i hotelsko-ugostiteljskom ponudom

  • Lovni turizam sa veoma bogatim lovnim područjem

  • prirodni rezervati sa zaštićenom vrstom droplje, poznatom kod nas i u svetu

  • ribolovni turizam, sa područjem okruženim: rekom Tisom, kanalom Dunav-Tisa-Dunav, rekom Zlatica i mrtvajom reke Tise

  • seoski i ekološki turizam, sa skromnim smeštajnim kapacitetima

  • sportsko i kulturno manifestacioni turizam

  • dvorci, salaši i verski objekti

  • tranzitni i nautički turizam.


Opština Čoka obuhvata naselja Banatski Monoštor, Vrbica, Jazovo, Ostojićevo, Padej, Sanad, Crna Bara, Čoka.

Više informacija

DANI ŠLJIVE I RAKIJE - OSTOJIĆEVO

Festival šljive i rakije organizuje Udruženje Piroš Tulipan ove godine sedmi put. Ideja za nastajanje festivala bila je šljiva, pošto...

Opširnije

TAKMIČENJE U KUVANJU RIBLJE ČORBE - CRNA BARA

Nedaleko od ulaza u seoce pod nazivom Crne Bare u saradnji sa firmom SCS Poverenik koja daje veliku podršku, nosi status glavnog donat...

Opširnije

MEĐUNARODNI FESTIVAL "ČOBANSKI DOBOŠARI" - Čoka

Tradicionalno, već 14 godina unazad, organizuje se Međunarodni festival "Čobanski dobošari...

Opširnije

GRNČARIJA LACY -Čoka

Na teritoriji opštine Čoka u grnčarskoj radionici već više od dvanaest godina negujemo tra...

Opširnije

VRBICA - Vălcani (RO)

VRBICA - Vălcani (RO) Isključivo za putnička vozila!!! Radno vreme: 07-19...

Opširnije

KAŠTEL SCHULHOFF -Padej

Kaštel Schulhoff se nalazi pored mesta Padej, opština Čoka na severu Banata, Vojvodine, Srbije. Udaljen je o...

Opširnije

LOVIŠTE "ŠUJMOŠ" - Padej

Na delu teritorije Opštine Čoka, ukupne površine 7.833 ha, od kojih lovne površine obuhvataju 7.319 ha. Ponu...

Opširnije

LOVIŠTE "VELIKI RIT" - Čoka

Na delu teritorije Opštine Čoka, ukupne površine 23.139 ha, od kojih lovne površine obuhvataju oko 22.500 ha...

Opširnije

DVORAC "MARČIBANjI" - Čoka

Dvorac je izgradila porodica Marčibanji, posle 1781. godine, kada je Lerinc Marčibanji kupio pustaru Čoku. I...

Opširnije

VINARIJA "ČOKA" - Čoka

Vinova loza u ljubavi je sa čokanskim krajem gotovo dva milenijuma, ali je temelje industrijskog vinogradars...

Opširnije

GRADSKA GOSTIONA SA PRENOĆIŠTEM "ŽDREBAC" - Čoka

Gostiona "Ždrebac" nalazi se u Čoki na 65 kilometara od Subotice ka Kikindi. Udobnim smeštajem i kvalitetnom...

Opširnije

PORODIČNA KUĆA DIVAN GEORGA - Padej

Porodična kuća tamošnjeg spahije Divana Georga izgrađena je krajem 19. veka. Kada krenete iz Bočara za Padej...

Opširnije