Opština Bački Petrovac se nalazi u južnoj Bačkoj i obuhvata područje od 158 km2. Smeštena je između opština Novi Sad, Bačka Palanka, Vrbas i Beočin u Sremu.

Od Srema je podeljena rekom Dunav. U opštini se nalaze sledeća naselja: Bački Petrovac, Gložan, Maglić i Kulpin. U sastavu naselja Petrovac nalazi se i deo plovnog kanala Dunav-Tisa-Dunav.

Sva naselja u ovoj opštini su povezana asfaltnim putem na razdaljini od 4 do 10 km. Lokalni putni sistem opštine Bački Petrovac povezuje se na najbitnije putne pravce; regionalni autoput R-102 prema Mađarskoj, na autoput E-75 Subotica-Novi Sad-Beograd.

Opština Bački Petrovac je ipak jedna od najmanjih opština u smislu populacije, a prema popisu iz 2011. godine ima 13.302 stanovnika.

Ono što je karakteristično za ovu opštinu jeste multinacionalnost. U Bačkom Petrovcu i Gložanu žive stanovnici slovačke nacionalnosti, u Kulpinu su Slovaci i Srbi, dok je Maglić srpsko naselje. 

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Adresa: Maksima Gorkog 17, Bački Petrovac
Telefon: +381 (0)21 780 478, fax: +381 (0)21 782 643
E-mail: turizam@backipetrovac.rs
Web: http://www.turizambackipetrovac.rs
Radno vreme: radnim danima 08:00 – 14:00

 

SLOVAČKA EVANGELISTIČKA CRKVA AUGSBURSKE VEROISPOVESTI - Bački Petrovac

Slovaci evangelisti u Petrovac dolaze 1745. godine i sa sobom donose Kralisku bibliju i Tranoscijus(verske s...

Opširnije

KATOLIČKA CRKVA SV. ADALBERTA - Bački Petrovac

Katolička crkva - do kraja I.svetskog rata u Petrovcu ne postoji katolička zajednica. Tek po dolasku prvih d...

Opširnije

SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE - Bački Petrovac

Još 1996. godine Petrovačko pozorište je slavilo 130 godina rada, i dugo je predstavljalo jedan od najznačaj...

Opširnije

BIBLIOTEKA ''ŠTEFAN HOMOLA'' - Bački Petrovac

Osnivanje Slovačke biblioteke 1845 godine je bilo povezano sa radom crkvene nedeljne škole u Bačkom Petrovcu...

Opširnije

EVANGELISTIČKA CRKVA - Kulpin

Evangelistička crkva u Kulpinu- iz 1875 godine, izgrađena 132 godine posle naseljavanja slovaka u Kulpinu. O...

Opširnije

EVANGELISTIČKA CRKVA - Gložan

Na obali Dunava kod naselja u rimskom periodu za vreme vladavine cara Dioklecijana je podignut castrum ( utv...

Opširnije

PRAVOSLAVNA CRKVA SV. JOVANA KRSTITELjA - Gložan

Pravoslavna crkva se u spisima pominje još u XVIII veku. Crkva koja se sad nalazi u Gložanu je sagrađena 183...

Opširnije

BAPTISTIČKA CRKVA - Bački Petrovac

Baptistička crkva u Bačkom Petrovcu osnovana je davne 1897. godine. Stara crkvena zgrada u centru naselja ta...

Opširnije

NEMAČKA EVANGELISTIČKA CRKVA - Maglić

U drugoj polovini XVIII veka, prilikom naseljavanja tadašnjeg Buljkesa, a današnjeg Maglića, podignuta je dr...

Opširnije

PETROVAČKA ČARDA - Bački Petrovac

Na samom ulazu u Bački Petrovac, iz pravca Novog Sada, nalazi se čuvena Petrovačka čarda u čijem predivnom a...

Opširnije

PRAVOSLAVNA CRKVA SV.LAZARA - Maglić

Nakon Drugog svetskog rata u Buljkesu se menja nacionalna struktura i preovladava stanovništvo srpske nacion...

Opširnije

NACIONALNA KUĆA ''AROMA'' - Bački Petrovac

RESTORAN- NACIONALNA KUĆA " AROMA ": apartman za 4 osobe sa kupatilom, apartman za 6 osoba sa kupatilom i 1/...

Opširnije

DVORAC PORODICE DUNĐERSKI - Kulpin

U okviru kompleksa nalazi se osim dva dvorca, upravna zgrada, tzv.kovačnica, konjušnica i žitni magacin. Muz...

Opširnije

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Radno vreme: radnim danima 08:00 – 14:00 ...

Opširnije

PRAVOSLAVNA CRKVA VAZNESENjA GOSPODNjEG - Kulpin

Pravoslavna crkva u Kulpinu- na mestu tada stare crkvice porodica Stratimirović podiže novu crkvu 1813. godi...

Opširnije

KOMPLEKS TRADICIONALNE ARHITEKTURE - Bački Petrovac

U kompleksu tradicionalne arhitekture nalazi se Najstarija kuća – spomenik kulture od izuzetnog značaja, koj...

Opširnije

POLjOPRIVREDNI MUZEJ - Kulpin

Poljoprivredni muzej u Kulpinu kao jedina specijalizovana muzejska ustanova u zemlji, za istraživanje i izuč...

Opširnije

GALERIJA ''ZUZKE MEDVEĐOVE'' - Bački Petrovac

Galerija Zuske Medveđove – dobila je ime po prvoj slovačkoj akademskoj umetnici iz Bačkog Petrovca (Zuzka Me...

Opširnije

GALERIJA ''AHOJ'' - Bački Petrovac

U opštini Bački Petrovac, smeštenoj u južnom delu Bačke, već dugi niz godina postoji Udruženje "Ahoj" kao um...

Opširnije