Opština Bač se nalazi u jugozapadnom delu prostrane panonske nizije, u Vojvodini, još bliže u jugozapadnom delu Bačke. Prostire se na površini od 367km² i obuhvata 6 naselja (Bač, Bačko Novo Selo, Plavna, Vajska, Bođani i Selenča), u kojima živi oko 14.000 stanovnika.

Opština Bač je pogranična, njenu zapadnu granicu čini najveća srednje evropska reka Dunav, čiji talasi je zapljuskuju u dužini od 43km.

Područje opštine Bač se nalazi između opština Bačka Palanka i Odžaci, dok se sa druge strane Dunava nalazi Vukovar u Republici Hrvatskoj.

Kroz Bač protiče i kanal koji se nalazi u sklopu hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Teren opštine Bač je ravničarski, ispresecan manjim vodotocima.

Bač je udaljen 62 km od Novog Sada, 140km od Beograda i 120km od Subotice.


TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BAČ

Adresa: Trg Dr. Zorana Đinđića 4, Bač
Telefon: +381 (0)21 60 72 222
E-mail: turizambac@gmail.com
Web: www.turizambac.rs
Facebook: https://www.facebook.com/turistickaorganizacija.opstinebac

Radno vreme:
radnim danima 07:00 – 15:00

KAPELA SVETOG ANTUNA – Bač

 Kapela se nalazi u šumi sa desne strane nekadašnje reke Mostonge. Sagrađena je u gotskom stilu, krajem 15. veka, a pripada Subotičkoj biskupiji, kao i sve druge katoličke crkve u opštini Bač. Ima samo glavni oltar, a slika Sv. Antuna Pustinjaka potiče iz 1850. godine. Zanimljivo je da u vreme Turaka nije srušena i paljena…