Opština Bač se nalazi u jugozapadnom delu prostrane panonske nizije, u Vojvodini, još bliže u jugozapadnom delu Bačke. Prostire se na površini od 367 km² i obuhvata 6 naselja (Bač, Bačko Novo Selo, Plavna, Vajska, Bođani i Selenča), u kojima živi oko 14.000 stanovnika. Opština Bač je pogranična, njenu zapadnu granicu čini najveća srednje evropska reka Dunav, čiji talasi je zapljuskuju u dužini od 43 km.


Područje opštine Bač se nalazi između opština Bačka Palanka i Odžaci, dok se sa druge strane Dunava nalazi Vukovar u Republici Hrvatskoj. Kroz Bač protiče i kanal koji se nalazi u sklopu hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Teren opštine Bač je ravničarski, ispresecan manjim vodotocima. Bač je udaljen 62 km od Novog Sada, 140 km od Beograda i 120 km od Subotice.TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BAČ

Adresa: Trg Dr. Zorana Đinđića 4, Bač
Telefon: +381 (0)21 60 72 222
E-mail: turizambac@gmail.com
Web: www.turizambac.rs
Facebook: https://www.facebook.com/turistickaorganizacija.opstinebac
Instagram: https://www.instagram.com/turizam_bac/
Radno vreme: radnim danima 07:00 – 15:00

VAJŠTANSKI SVINJOKOLJ - VAJSKA

Vajštanski svinjokolj održava se u šokačkoj kući u Vajskoj sredinom novembra. Ova manifestacija pruža vraćanje u neka starija vre...

Opširnije

TRADICIONALNO ČEŠLJANJE - BAČ

Tradicionalno češljanje održava se u etno "Didinoj kući" sredinom septembra meseca. Višednevni program manifestacije obuhvata p...

Opširnije

NOVOGODIŠNJI BAZAR - BAČ

Udruženje žena Bač "Aktivna žena", sa sedištem u Baču, ove godine organizuje sa partnerskom podrškom TO Bač, "No...

Opširnije

DANI EVROPSKE BAŠTINE - DANI BAČA

Najbitnija i najveća godišnja manifestacija na teritoriji opštine Bač održava se svake god...

Opširnije

JEZERO PROVALA - Vajska

Nastalo je velikom poplavom Dunava 1924. godine, kada je Dunav probio nasip i izdubio base...

Opširnije

15. FORUM O ORGANSKOJ PROIZVODNjI - BAČ

Poboljšanje stepena zastupljenosti organske proizvodnje u obrazovnom programu srednjih pol...

Opširnije

DAN JAGODE I MEDA - BAČ

Turistička organizacija opštine Bač svake godine u maju organizuje manifestaciju „Dan jago...

Opširnije

EVANGELISTIČKA CRKVA - SELENČA

Evangelistička crkva, nalazi se u Selenči, podignuta je 1860. godine. Reosnovana više puta...

Opširnije

PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG ILIJE - MALI BAČ

Pravoslavna crkva Svetog Ilije u Malom Baču, izgradnja započeta 1993. godine, a 1995. zavr...

Opširnije

PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG VASILIJA OSTROŠKOG - VAJSKA

Pravoslavna crkva u Vajskoj, posvećena Svetom Vasiliju Ostroškom, početkom sedamdesetih go...

Opširnije

PRAVOSLAVNA CRKVA PRENOSA MOŠTIJU SVETOG NIKOLAJA - PLAVNA

Pravoslavna crkva u Plavni, posvećena prenosu moštiju Svetog Nikolaja, crkva je izgrađena ...

Opširnije

LIKOVNA KOLONIJA ''IZRAZ'' - Bač

Međunarodna likovna kolonija....

Opširnije

,,Forum-Okrugli sto: Ekološka proizvodnja i prerada lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja i Razvoj ruralnog turizma"

Tema ove stručne turističke manifestacije je: ekološka proizvodnja i prerada lekovitog, ar...

Opširnije

LOVIŠTE "Ristovača" Bač - JP Vojvodinašume

Lovište „Ristovača“ Bač ukupne je površine 1.718,34 ha, od čega je pod ogradom 250 ha. ...

Opširnije

"Podunavsko lovište Plavna" Bač - JP Vojvodinašume

Podunavsko lovište Plavna, Bač je ukupne površine 3.629,29 ha od čega je 630 ha pod ogrado...

Opširnije

GRADSKA KAPIJA "ŠILjAK"

    Sama kula / kapija je u osnovi četvorougaona sa opekama i sa lučno obl...

Opširnije

RIMOKATOLIČKA KAPELA SVETOG ANTUNA PUSTINjAKA - Bač

Rimokatolička kapela Svetog Antuna Pustinjaka, nalazi se u šumi Guvnište, sa desne strane ...

Opširnije

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG ILIJE - Bođani

Rimokatolička crkva Svetog Ilije u Bođanima, sagrađena je 1855. godine, nalazi se u naselj...

Opširnije

RIMOKATOLIČKA CRKVA - Bačko Novo Selo

Izgradnja crkve je  započeta 1827. godine po zapovesti nadbiskupa Petra Kalbušickog. Crkva...

Opširnije

RIMOKATOLIČKA CRKVA - Plavna

Rimokatolička crkva u Plavni, građena u periodu 1809-1813. godine, posvećena Svetom Jakovu...

Opširnije

RIMOKATOLIČKA CRKVA - Vajska

Crkva je sagrađena 1842. godine, posvećena Svetom Jurju. Velika obnova crkve izvršena je 1...

Opširnije

RIMOKATOLIČKA CRKVA - Selenča

Rimokatolička crkva u Selenči, sagrađena 1795. godine, posvećena je Svetoj Trojici. Dolaza...

Opširnije