Opština Alibunar zauzima jugoistočni deo Vojvodine. Opštinu čine: Alibunarsko-Vršačka ravan, Ilandžanski rit, SZ Deliblatske Peščare i deonica kanala DTD.

Na teritoriji opštine Alibunar formirano je deset naselja od kojih je Alibunar središte opštine. Sam geografski položaj diktirao je i formiranje naselja koja zbog toga odstupaju od klasičnog Panonskog tipa.

U njima živi stanovništvo heterogenog etničkog sastava.

Međunarodnim putem E-94 kao i prugom međunarodnog karaktera na relaciji Beograd-Alibunar-Vršac-Temišvar omogućena je dobra komunikacija između naše zemlje i susedne Rumunije, što podrazumeva promet domaćih i stranih turista.

Kao deo međunarodnog puta opština Alibunar povezana je sa Beogradom 56 km, Pančevom 35 km, i Vršcem 33 km. Ovakav položaj i blizina gradskih centara daje mogućnost različite ponude, kao što su rekreativni, izletnički turizam na lokalitetu Devojački bunar kao i lovni i ribolovni turizam na celokupnoj teritoriji opštine.

Ovakva ponuda pruža mogućnost povratka prirodi i odmoru, van zagađenih i bučnih gradskih centara.

Više informacija


TURISTIČKA ORGANIZACIJA ALIBUNAR

Adresa: Žarka Zrenjanina 4, Alibunar
Telefon: +381 (0)13 641 933, +381 (0)60 641 0034, Fax: +381 (0)13 641 146
E-mail: alibunartoo@gmail.com
Web:turistickaalibunar.rs


SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “DELIBLATSKA PEŠČARA”

U jugoistočnom delu panonske nizije, u Banatu, nalazi se najveća evropska kontinentalna peščara koja obuhvata blizu 35.000 hektara površine. Elipsastog je oblika i orijentisana je u pravcu jugoistok-severozapad. Nastala je tokom ledenog doba od moćnih naslaga eolskog silikatno-karbonatnog peska. U savremenom periodu vetar Košava oblikovao je izražen dinski reljef, čije su nadmorske visine između 70…

ŠKOLSKO-REKREATIVNI CENTAR “ČARDAK” – Deliblatska peščara

Edukativni centar “Čardak” u Specijalnom rezervatu prirode “Deliblatska peščara”, otvoren je 2010. godine. Namena Centra je da kroz prezentaciju i organizovanu edukaciju o principima održivog gazdovanja, nadzoru i upravljanju, poveća svest korisnika područja ka neminovnosti zaštiti prirode i sprečavanju opadanja biološke raznovrsnosti, a time približi Rezervat standardima Evropske unije.Kapacitet Edukativnog centra čine:  tri kuće ukupne…

LOVIŠTE “SREDNJI BANAT” – Alibunar

Lovište ”Srednji Banat” ukupne površine 53.436 ha, od kojih lovne površine obuhvataju 52.444 ha. Stalno gajene vrste divljači (lovni turizam tek u početnoj fazi razvoja): srneća divljač, divlja svinja, zec, fazan, poljska jarebica. Mogućnost smeštaja turista: u Motelu Plava dama na Devojačkom bunaru. Lovištem gazduje lovačko udruženje “Srndać”. Najatraktivnija je manifestacija ”Hajka na banatsku lisicu”…

RESTORAN SA PRENOĆIŠTEM “PLAVA DAMA” – Devojački Bunar

Danas raspolaže sa izuzetnim smeštajnim kapacitetima kako za proslave tako i za one koji bi prenoćili kod nas ili nas posetili radi odmora, zabave i rekreacije…Obzirom da raspolažemo sa smeštajnim kapacitetetom od 600 mesta i profesionalnim osobljem nudimo Vam organizaciju: Rođendana, svadbi, krštenja, ispraćaja, seminara…Znajući da se nalazimo na terenu koje je jedno od poznatijih…